Salarisprofs

Toelatingseisen voor Vakopleiding Payroll Services komen te vervallen

Houten, 1 juli 2015 - De opleiding voor salarisadministrateurs op HBO-niveau (VPS) kende een strikte toelatingseis. Je diende de vooropleiding PDL gevolgd te hebben. Deze eis komt te vervallen en hiermee is de deur opengezet voor veel in de praktijk goed geschoolde salarisadministrateurs om VPS te volgen.

Salarisadministrateur zonder PDL

Tijdens de opleiding PDL leer je hoe je een goede loonadministratie opzet. Daarnaast krijgt men inzicht in de actuele wet- en regelgeving die van belang is.

In de praktijk blijken veel salarisadministrateurs geen opleiding te hebben in loonverwerking. Het behalen van een PDL is er gewoonweg niet van gekomen, er is nooit bij stilgestaan of niemand zag er het nut van in. Het zijn echter veelal prima salarisadministrateurs.

Oude toelatingseis wierp een drempel op

Als een salarisadministrateur een stap verder wilt komen dan is het volgen van de opleiding VPS een logische stap. Hetzelfde geldt voor de situatie dat hij/ zij de intrinsieke wens heeft om meer kennis op te doen om zelfverzekerder adviezen uit te kunnen brengen.

Tot voor kort werden ze belemmerd omdat je eerst je PDL moest behalen. De kennis uit deze opleiding bezitten ze echter al. Sterker nog; veel werken al jaren succesvol als salarisadministrateur! Dit wierp een drempel op om VPS te gaan volgen. Dat is zonde, want deze opleiding brengt ze wél verder in hun vak!

PDL en VPS kregen een andere focus

Daar komt bij dat de opleidingen PDL en VPS door de jaren heen beiden een andere focus hebben gekregen. Hierdoor is VPS qua niveau niet langer het grote broertje van PDL. Dat zag de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens in en besloot vorige week om de oude toelatingseisen voor VPS te laten vervallen.

Dit geeft veel salarisadministrateurs de mogelijkheid om eenvoudig te starten met VPS en zich te ontwikkelen van salarisadministrateur naar – adviseur en van medewerker naar specialist.


Salarisprofs biedt de Vakopleiding Payroll Services aan met de beste docenten op dit gebied: Kenny Toekimin en Fred Mens. Daarbij is de VPS opleiding bij Salarisprofs de goedkoopste in de markt. Wil jij in september al starten met je VPS? Lees dan hier over VPS of bel ons voor meer informatie op 088 – 0909010.

Cookie-instellingen