Salarisprofs

Salaris Blog

Fred Mens9-10-2018 9:46
De voorgenome wijzigingen van deze wet hebben tot doel de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor werkgever én -nemer.
In 2015 zijn een aantal besluiten genomen die in de praktijk anders uitpakken dan de bedoeling was. Ze hebben de arbeidsmarkt op slot gegooid en werken flexwerken in de hand. Om de aantrekkelijkheid van de markt te vergroten en de scheve verhoudingen te herstellen, doet minister Koolmees een aantal voorstellen.

1. Ontslaggronden verruimd
2. Ontslagvergoeding vanaf eerste werkdag
3. Transitievergoeding versoberen
4. Transitievergoeding kleinere werkgevers
5. Verlenging proeftijd
6. Verruiming ketenregeling
7. Lagere WW-premie In grote lijnen staat de wet, er zijn echter...
Lees meer
2056bekeken
Geen reacties
Han Bakker6-02-2018 20:40
Het nieuwe jaar is al weer een maand onderweg. De eerste nieuwe loonstroken zijn weer op de mat geploft (of in de inbox), met een plusje meer. De eerste pensioenen zijn al weer uitgekeerd, met een minnetje minder. Oftewel: het is weer business as usual.

Dit jaar hebben we ook weer verkiezingen in ons land. Net zoals vorig jaar. En in 2015 en 2014. We zullen dus ook dit jaar weer worden overspoeld met partijpolitieke prietpraat, of nog erger, nepnieuws. Nee echt, geloof me, nepnieuws is niet iets van de laatste tijd. Het is niet iets dat is overgewaaid uit...
Lees meer
Han Bakker22-12-2017 14:02
We zijn weer aangekomen bij het einde van het jaar en traditiegetrouw worden we weer overstelpt met allerlei lijstjes. De top 10 van dit en de top 100 van dat. Ik heb me daar een aantal jaren geleden ook aan bezondigd, toen ik – in navolging van Jan Mulder bij De Wereld Draait Door – ook met een Ergernissen top 5 kwam.

Een Ergernissen top 5. Het grootste probleem is te kiezen welke van de vele ergernissen die een mens in een jaar ervaart, in een top 5 thuishoren. Dat is lastig en ook subjectief. En daarbij: het is tijdens...
Lees meer
1960bekeken
Geen reacties
Han Bakker13-11-2017 13:27
Mijn blog van begin september - dat uitkwam vóór de bekendmaking van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet - had als titel: ‘Stilte voor de storm’. En, zeg eens eerlijk: heb ik iets teveel gezegd? En dat terwijl ik nota bene nog niet eens kon bevroeden welke konijnen er uit de hoge coalitiehoed zouden worden getoverd.

De afschaffing van de dividendbelasting (kosten € 1,4 miljard) stond in geen enkel verkiezingsprogramma. En datzelfde geldt ook voor de afschaffing van de wet Hillen en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Stond nergens. Er waren geen ‘voor’-partijen en er waren ook geen ‘tegen’-partijen....
Lees meer
1813bekeken
Geen reacties
Han Bakker9-10-2017 9:57
Terwijl het kabinet Rutte-3 zich in de eindfase van zijn langdurige formatie bevindt en we nog maar heel even hoeven te wachten op de definitieve inhoud van het bereikte regeerakkoord, wordt steeds meer bekend over de wijze waarop de reparatie van de afgeknotte WW-verzekering gestalte zal krijgen.

In mijn blog Schimmige toestanden rond reparatie derde WW-jaar (mei 2017) berichtte ik al dat minister Asscher toestemming had gegeven aan partijen om te komen tot een aanvulling op de verkorte WW-uitkering. Ik vroeg mij af waarom Asscher dat überhaupt moest doen, gegeven het feit dat er sprake is van een niet door...
Lees meer
2629bekeken
Geen reacties
Han Bakker4-09-2017 12:01
Terwijl de verkiezingen al weer bijna een half jaar achter ons liggen en we geduldig moeten afwachten hoe de soap van een nieuwe coalitievorming gaat aflopen, dreigde demissionair vicepremier Lodewijk Asscher met een kabinetscrisis! Nee, echt! Serieus! En waarom? Nou, omdat hij wilde dat ….. nou ja, het is eigenlijk volkomen onbelangrijk wat Lodewijkje zei te willen, want het maakt Lodewijkje namelijk helemaal niets uit waarmee hij zich - dit keer in de blessuretijd van het kabinet Rutte-2 - kan profileren. Het enige dat bij hem telt is dát hij zich kan profileren!

Ik vind het een wat sneue bedoening....
Lees meer
2025bekeken
Geen reacties
Han Bakker31-07-2017 10:47
Subsidies. We komen in dit land om in de subsidies. Subsidies in allerlei vormen. Feitelijk hoor je er als burger niet bij, als je niet een of andere subsidie geniet. Subsidieregeling praktijkleren. Subsidieregeling verwijdering asbestdaken. Subsidieregeling opleidingen publieke gezondsheidszorg. Subsidieregeling voor duurzame energie in huis. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er bestaat wel een subsidieregeling voor.

Wat zegt u? U krijgt geen subsidie? U vist achter het net? Hm, dat valt mee hoor. Want heeft u dan geen hypotheekrenteaftrek? Precies, is ook een subsidie. En u geniet toch ook van de algemene heffingskorting? En wellicht ook van...
Lees meer
2100bekeken
Geen reacties
Han Bakker21-06-2017 16:04
Met de vakantie in aantocht en de Nederlandse databundel nu ook bruikbaar op de Zuid-Europese stranden en campings, durf ik het aan u een wat langer blog voor te schotelen. Want het is naar mijn mening belangrijk om duidelijkheid te krijgen over hoe nu precies de heffing van bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in elkaar steekt.

De Zvw: in wezen een volksverzekering, maar qua heffing een werknemersverzekering. Dat laatste betekent rekenen met loontijdvakken en hoe dat precies moet, welnu, daar is niet iedereen het over eens.

Een mooi voorbeeld daarvan zien we bij de sinds een paar weken actuele discussie...
Lees meer
3009bekeken
Geen reacties
Han Bakker10-05-2017 15:48
De kranten staan er bol van. De discussie over de invoering van een derde WW-jaar is opnieuw trending topic. Wat is er aan de hand?

Demissionair minister van SZW Lodewijk Asscher heeft sociale partners toestemming gegeven om afspraken te maken over de invoering van een derde WW-jaar, die zal worden gefinancierd uit bijdragen van werknemers.

Toestemming?
Da’s mooi, maar er zijn toch een aantal dingen die ik niet begrijp. Bijvoorbeeld dat Asscher ‘toestemming’ voor reparatie heeft gegeven. Hoezo: toestemming? Waarom moet een minister van SZW aan sociale partners toestemming geven om iets onderling af te spreken, als daar geen overheidsgeld...
Lees meer
2538bekeken
Geen reacties
Han Bakker11-04-2017 9:21
Toen ik begon in het loon- en premiewereldje, in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw (inderdaad: weet je nog wel oudje?), toen hadden we nog een Ziektewet waar alle werknemers onder vielen. Dus niet alleen de vangnetgevallen zoals we die tegenwoordig kennen, maar echt alle werknemers.

Ik heb mijn lesboek uit die tijd nog. De ziektewetuitkering had een wachttijd van 2 dagen. Daarna begon de ziektewetuitkering van de bedrijfsvereniging, uitgekeerd door het GAK, SFB, GUO, BVG, Detam of Uszo. Zoals ik al zei: weet je nog wel oudje?

Die uitkeringen werden betaald uit de premies die...
Lees meer
2564bekeken
Geen reacties

Grensoverschrijdende en International Payroll - training en opleiding

Detachering in het mooiste vakgebied dat bestaat: salarisadministratie

Word de beste salarisadministrateur die je in je hebt.

Cookie-instellingen