Salarisprofs

Training Ken- en Stuurgetallen

Waarschijnlijk heeft jouw organisatie het menselijke kapitaal (human capital) meetbaar gemaakt of is hier druk mee aan de slag. Logisch, want dit zorgt ervoor dat er meer focus komt op effectiviteit en er concreter gestuurd en objectief beoordeeld kan worden. We doen dit aan de hand van ken- en stuurgetallen.

Kengetallen en stuurgetallen in de Payroll en HR

De toepassing van ken- en stuurgetallen is in de meeste gevallen op strategisch niveau. Deze cijfers worden gebruikt voor diverse analyses. Hiermee kunnen we gerichter werken aan het realiseren van de doelen.

Medewerkers vormen voor de meeste organisaties het belangrijkste kapitaal. Het loon en alle vergoedingen vormen tegelijk de grootste kostenpost. Daarom is het belangrijk dat deze twee grootheden meegenomen worden in het bepalen van ken- en stuurgetallen. Ze moeten immers aansluiten op de strategische doelen. Voorbeelden van ken- en stuurgetallen in de payroll en HR zijn:

  • Hoogte overig beloningscomponent t.o.v. het bruto uitgekeerd loon.
  • Openstaande vakantiedagen t.o.v. totaal aantal vakantiedagen.
  • Ziekteverzuimcijfer.
  • Formatie en bezettingscijfers.

Aanmelden Ken- en stuurgetallen


Doel

Je hebt als HR-medewerker of als salarisadministrateur in meer of mindere mate te maken met kengetallen. Zo kan er van je verlangd worden dat je ze begrijpt, toe kunt passen of systemen en processen aanpast op de stuurgetallen. Je leert hierbij het verschil tussen kengetallen en stuurgetallen kennen.

Een ander belangrijk doel van deze training is het uit de weg gaan van het gevaar van ken- en stuurgetallen. Een focus op getallen zonder de achterliggende informatie te begrijpen kan leiden tot onjuiste conclusies en incorrecte invoer met soms grote gevolgen. Je leert daarom ken- en stuurgetallen te interpreteren en hierover te adviseren.

Doelgroep

De training ken- en stuurgetallen is speciaal voor medior en senior salarisadministrateurs, HR-medewerkers en leidinggevenden. Er wordt binnen jouw organisatie verwacht dat je stuurgetallen begrijpt en ze in de praktijk weet toe te passen en te vertalen. Soms word je gevraagd input te leveren aan de totstandkoming van nieuwe kengetallen.

Programma training ken- en stuurgetallen

Dag 1
Inleiding tot begrippen kengetallen en stuurgetallen.
Waarom gebruiken we ken- en stuurgetallen?
Wanneer is een kengetal effectief?
Hoe leiden kengetallen tot betere sturing?
Voorbeelden van kengetallen in de payroll en HR.

Dag 2
De noodzaak om meer doelgericht en efficiënt te werken.
Vertalen van kengetallen naar de payroll en HR-praktijk.
Gebruik van kengetallen.
Presentatievormen van ken- en stuurgetallen.
Benchmarking.

Docent

Kenny Toekimin heeft haar passie en ruime ervaring voor het HR & payroll vak weten te vertalen naar unieke, actieve leermethodes. Als HR en payroll adviseur werkt ze binnen veel diverse organisaties met ken- en stuurgetallen. Kenny is de ideale docent om je de fijne kneepjes van ken- en stuurgetallen bij te brengen.

Informatie

PE-punten: 
Dit is een tweedaagse training

9.30 - 16.30 uur (aanvang 9.00 uur)
Atoomweg 50, Utrecht
€705,- (incl. lesmateriaal en lunch, excl. btw)

De Algemene voorwaarden kenniscentrum zijn van toepassing op de Training Ken- en Stuurgetallen.

 

Aanvullende training

Wil je na de training ken- en stuurgetallen een operationele verdieping? Dit kan met de training effectief rapporteren. Hierin leer je hoe je de beste rapportages maakt, onder andere op basis van ken- en stuurgetallen.

Effectief Rapporteren

Vacatures
Vacatures
inZuid-Holland
inRegio Rotterdam
inHoofddorp
inLandelijk

Cookie-instellingen