Salarisprofs

Grootschalig onderzoek onder Salarisadministrateurs

NIRPA introduceert een nieuw, onafhankelijk en grootschalig onderzoek onder alle Salaris Professionals in Nederland.

Het NIRPA is een onhafhankelijke stichting en dit onderzoek past bij haar doelstellingen: streven naar een grotere (h)erkening van het vakgebied en de werkzaamheden van de Salaris Professional.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salaris professionals in Nederland nodigen wij alle salarismedewerkers en -adviseurs uit aan dit onderzoek mee te werken. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we met ons allen ons vakgebied gerichter vormgeven en professionaliseren. Werk jij eraan mee? Vul dan in een aantal minuten de vragenlijst in die is opgesteld door Berenschot.

Het idee achter het onderzoek past helemaal in onze visie: Salarisadministratie is een levensader van iedere organisatie. Het is belangrijk dat dit meer ingezien wordt en dat wij als salarisadministrateurs in onze belangrijke functie meer de rol van adviseur gaan pakken.

Deze enquĂȘte bevat vragen over verschillende facetten van je functie. Het onderzoek focust op de volgende onderwerpen:

  • Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied van Salarisadministratie;
  • Ontwikkelingen in de functie van payroll-professional;
  • Kennis en vaardigheden van de payroll-professional.

 

Cookie-instellingen