Salarisprofs

Asscher kijkt naar mogelijke aanpassingen Flexwet

Minister Asscher gaat aan de slag met nieuwe voorstellen voor de bekritiseerde Wet werk en zekerheid (WWZ). Vorige week riep de minister van Sociale Zaken tegenstanders en critici al op met concrete plannen te komen. Wel vindt hij het te vroeg om de hele wet op de schop te nemen.

Asscher beloofde de Tweede Kamer in ieder geval opnieuw in gesprek met de sociale partners te gaan. Maar die moeten nu eerst proberen de moeilijkheden onderling op te lossen, omdat daar binnen de wet genoeg mogelijkheden voor zijn. Pas dan is hij zelf aan bod, vindt Asscher.

Een verkenner die de problemen in het seizoenswerk in kaart moet brengen komt voor 1 mei met een rapport hierover, beloofde Asscher.

Kritiek op WWZ

De kritiek op de acht maanden geleden ingevoerde WWZ, ook wel Flexwet genoemd, groeit. De wet moet ontslag makkelijker maken, maar ook regelen dat werknemers eerder in vaste dienst worden genomen. Het omgekeerde lijkt te gebeuren, zeggen critici: mensen worden juist minder snel aangenomen.

MKB-voorzitter Van Straalen noemde de wet begin maart een mislukking. Volgens hem krijgen werknemers met een flexibel contract minder vaak dan voorheen een vast contract en moeten ze na twee jaar vertrekken. Na die periode van 24 maanden moet een werknemer in vaste dienst worden genomen, staat in de wet.

Seizoenwerkers

Volgens Kamerleden worden meerdere sectoren door de wet getroffen. Onder anderen seizoenswerkers, medewerkers in het onderwijs en coaches in de amateursport hebben er last van.

In de periode van 24 maanden mag maximaal drie keer een contract aangeboden worden. Vooral de verplichte onderbreking van zes maanden, na twee jaar flexibel dienstverband, is voor sommige sectoren en werknemers een probleem. Die onderbreking was voorheen drie maanden. Het leidt er niet toe dat werkgevers makkelijker een vast contract aanbieden, aldus Kamerleden.

Ontslagvergoeding

Ook de ontslagvergoeding is een punt van zorg. Werkgevers lijken de Flexwet te omzeilen door werknemers voor nul uur op de loonlijst te zetten. Op deze manier hoeven zij bij ontslag geen zogeheten transitievergoeding te betalen, die de wet verplicht stelt.

Kritiek is dat werkgevers mensen hierdoor soms helemaal niet ontslaan. Anderen vinden juist weer dat werkgevers soms onrechtvaardig veel transitievergoedingen moeten betalen.

Onderwijs

Partijen, met name de ChristenUnie, maken zich ook zorgen over het primair onderwijs in krimpgebieden. "Er is gewoon niet genoeg geld voor vaste contracten daar, komt het kabinet dan ook met meer geld over de brug?" vroeg Kamerlid Schouten.

Extra geld wees Asscher woensdagmiddag niet bij voorbaat af, maar "dat de hele WWZ verkeerd is lijkt mij ook de verkeerde conclusie", aldus Asscher in het debat.

"Je ziet bijvoorbeeld in het onderwijs dat het op sommige plekken ook wel geregeld kan worden. Maar laat iedereen met voorstellen en ideeën komen en dan gaan we daarmee aan de slag."

Cookie-instellingen