Salarisprofs

Vier waarschijnlijke wijzigingen in de Werkkostenregeling

In 2015 zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de werkkostenregeling. Hier deed onder andere de moeilijk toepasbare en in haar uitvoer ‘soms’ bizarre vrije ruimte haar intrede. Alhoewel iedereen zal houden van vrije ruimten, is dít er één die weinigen zouden missen.
Eind 2017 is de werkkostenregeling onder de loep genomen. Er is door de belastingdienst, adviseurs en werkgeversbelangengroepen gesproken over onder meer het gebruikelijkheidscriterium, de gerichte vrijstelling, marktconforme leningen, maaltijden op het werk en het noodzakelijkheidscriterium.

Oorsprong noodzakelijkheidscriterium was om eenvoud te brengen …

Dit volstrekt onlogische noodzakelijkheidscriterium (want wanneer is iets nu echt noodzakelijk en in welke vorm?) werd in het leven geroepen om een onlogische werking in het loon op te heffen. Tot en met 2014 kon je als werkgever bijvoorbeeld een laptop vrij ter beschikking stellen. Rekende de werknemer de laptop echter zelf af in de winkel en vergoedde de werkgever deze, dan werd dit bedrag belast. Om dit aan te passen, is het noodzakelijkheidscriterium bedacht. Of dit nu werkelijk een vooruitgang was… ?

Evaluatie van de werkkostenregeling

Uit de 2017 evaluatie zijn veel zaken gekomen die voor wat betreft de adviseurs aangepast zouden moeten worden. Het Kabinet heeft hierop gereageerd dat ze het de werkgever niet onnodig lastig willen maken. De werkgevers hebben het nu al moeilijk genoeg met het toepassen van de regels. Alles op de schop gooien maak het niet eenvoudiger, daarom worden er slecht een aantal kleinere zaken aangepast. En let op; het doel is dat de werkkostenregeling eenvoudiger toe te passen wordt …


De vier (door het Kabinet) voorgestelde wijzigingen in de werkkostenregeling

Iedere week (vanaf de tweede week juni) publiceren we een wijziging in de werkkostenregeling. We houden je hiervan op de hoogte via nieuwsbrieven en LinkedIn.

1. Aanwijzing gerichte vrijstelling

€0,19 kilometervergoeding en vergoeding van het OV is vrijgesteld, maar enkel als dit is vastgelegd. Vastlegging hiervan stelt weinig voor. Denk hierbij aan een vermelding in een personeelshandboek, een spreadsheet programma of op een arbeidsovereenkomst. Als er bij controle echter geen vastlegging vast te stellen is, dan is met terugwerkende kracht alle vergoeding belast. Dit is natuurlijk flauwekul! Het staat in de wet dat dit onbelast vergoed mag worden. Dat de verplichting tot vastlegging verdwijnt, is zo goed als zeker. Dit punt vereenvoudigt de werkkostenregeling: check!

 

2. Marktconforme lening

Als werkgever mag je vrij van loonheffing een lening verstrekken aan werknemers voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto. Het lastige punt op dit moment is ‘marktconform’. Wat is marktconform, waar let je op en hoe stel je dit vast? Natuurlijk is dit te bepalen door goed onderzoek te doen en een gemiddelde te nemen van alle rentepercentages bij een lening voor in dit geval een auto. Is het onderpand echter meer waardevast, kan het rentepercentage anders zijn. Tevens fluctueert de rente nogal eens.

Een verkeerd vastgestelde rente op de lening kan met terugwerkende kracht vervelende consequenties hebben. En wie heeft er bij controle gelijk? De controleur van de fiscus? Hebben zij de wijsheid in pacht als het gaat over marktconforme rentepercentages van leningen? Het blijft een punt van discussie en vooral een punt van zorg en nodeloze arbeid.

Het voorstel is daarom een normeringspercentage vast te stellen. Zo bepaalt de overheid wat het rentepercentage is waar je als werkgever mee mag werken.

Dit punt voorkomt discussie en scheelt veel nazoekwerk: check!

 

3. Loonvoordeel maaltijden op werk

De regel om maaltijden zoals een lunch op het werk niet langer vrij te mogen verstrekken, hing al jaren in de lucht. De complexe uitvoer van deze regel maakte dat veel werkgevers hiermee veel later aan de slag gingen dan ze feitelijk verplicht waren. Het is ook nogal wat! Iedere lunch een lijst bijhouden wie er geluncht heeft en dit dan per medewerker doorvoeren. En dan laten we nog achterwegen de discussie achteraf of de lijst met ‘lunchvinkjes’ wel klopt.

Om de administratieve last hiervan te verlichten, mag er naar alle waarschijnlijkheid gewerkt gaan worden met steekproeven. Met steekproeven wordt bekeken hoeveel iemand gebruik maakt van de verstrekte lunch. Hoe dit in de praktijk uit gaat werken is nog even bezien.

Het doel is administratieve lastenverlichting. We zetten vast één streepje van het checkvinkje.

 

4. Meer duidelijkheid bijdrage noodzakelijkheidscriterium

Meer duidelijkheid, voorwaar!! Dat is in deze geen overbodige luxe, maar of het de beleidsbepalers lukt?

Als je bijvoorbeeld een laptop koopt en je laat deze vergoeden vanuit het brutoloon, dan is het niet langer noodzakelijk. Het bedrag wordt dan dus evengoed belast.

Stelt je werkgever een telefoon t.w.v. €400 ter beschikking? Of geeft hij aan dat je voor dit bedrag zelf een telefoon uit mag zoeken? Dan is dit noodzakelijk voor het uitvoeren van je functie. Kies je er zelf voor een Iphone X aan te schaffen, dan is dit niet langer noodzakelijk. Of hier de vastgestelde vergoeding van de werkgever eerst wordt afgehaald is niet duidelijk.

Naast details als bedragen, blijft de discussie bestaan of een telefoon wel werkelijk noodzakelijk is. Voor sommige functies is dit knip en klaar, maar niet voor alle.

Meer duidelijkheid hebben ze ons niet gegeven. Laten we ervan uitgaan dat ze de komende maanden gebruiken om hier aan te werken. Voorlopig geen vinkje in de checkbox!

2,5 Vinkjes van de 4. Dat is een magere voldoende. Beleidsmakers, dit moet beter kunnen. Benut de maanden tot Prinsjesdag goed en kom met een beter voorstel. Maak het de werkgever (en daarmee ons als salarisadministrateur) wérkelijk eenvoudiger. Kijk nog een keer grondig naar het noodzakelijkheidscriterium. Kom daarnaast met een goed werkbare en ieder jaar up-to-date lijst met marktconforme rentepercentages.
Misschien worden we uiteindelijk nog wel heel blij met de werkkostenregeling!


 

Seminar Belastingplan 2019

We houden alle geplande wijzigingen in o.a. de Werkkostenregeling scherp in de gaten. We nemen alle wijzigingen mee in ons Seminar op 27 november in Houten. Ben je erbij?

Seminar Belastingplan 2019

 

 

Cookie-instellingen