Salarisprofs

Getallentijger, help jij mee met het wonder?

Kengetallen, stuurgetallen. Als Salarisadministrateurs zijn we uiteraard dol op getallen. Maar wat ‘moeten’ we als salarisadministrateur hiermee?

Kenny Toekimin adviseert veel organisaties over de inrichting van hun HR & Salarisadministratie. Daarnaast doceert ze over veel onderwerpen binnen ons vakgebied. Waaronder, hoe kan het ook anders: ken- en stuurgetallen.

Nu zijn niet alle getallen zomaar getallen. Soms zijn het kleine wonderen …Onbekend dus onbemind

In de wereld van de salarisadministratie zijn ken- en stuurgetallen nog betrekkelijk onbekend. “Heel jammer, want je kunt hiermee veel betekenen voor je organisatie.”

Denk bij deze getallen bijvoorbeeld aan het ziekteverzuimpercentage en het vergelijk van dit percentage uit Q1 en Q2. “Je kunt alles kennen en sturen in een organisatie. Hiervoor heb je informatie nodig. Vaak is dit in de vorm van cijfermatige input, ken- en stuurgetallen dus.”

Ken- en sturgetallen; hoe zegt u?

Kengetallen helpen je bij de diagnose van de huidige situatie. Wat is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers of hoeveel doorstroom kent de organisatie?

Als we bij een kengetal een streefwaarde vaststellen, dan spreken we over stuurgetallen. Deze worden gebruikt om te sturen naar de gewenste situatie en ondersteunen hiermee het behalen van de organisatiedoelstellingen. Als na een benchmark blijkt dat het ziekteverzuim hoger ligt dan het sectorgemiddelde, dan kan je een met een streefwaarde/ stuurgetal de uitkomsten in de toekomst beïnvloeden.

Wij leveren de cijfers aan, laten we er dan ook over meedenken

Kenny is een fervent voorstander van pro actief handelen op het gebied van payroll en dus ook van het inzetten van je kennis voor aansluiting van het HR & Payroll proces. “Er zijn salarisadministrateurs die leveren op wat gevraagd wordt. Dat zit misschien ook in ons type werk, toch helpt een afwachtende houding niet.”

Je kunt cijfers aanleveren bij HR, ook als er niet om gevraagd wordt. Ze vergroten de kennis over het personeelsbestand. Het helpt bij besluiten en en-passant help je er de organisatie mee haar doelstellingen te behalen.

Veel HR-stuurgetallen kunnen uit ‘ons’ payrollsysteem worden gehaald. Als wij degene zijn die de cijfers op moeten hoesten, laten we dan ook aan de voorkant meedenken welke analyses we kunnen trekken uit deze cijfers.

En het kleine wonder is daar

Wellicht zal je jouw kennis moeten verbreden en verdiepen. Zo is kennis over de strategie en doelstellingen van de organisatie en HR belangrijk. Bijkomend voordeel is dat jij meer gezien zult worden als sparringpartner voor HR en je rol wordt mooier. “Ja natuurlijk! Je werk wordt leuker. Kijk waar de behoefte van de organisatie ligt. Verzand niet in ‘maar het is hun werk’. Haal werk naar je toe en maak daarmee je werk interessanter.”

De juiste getallen helpen inzicht te krijgen in hoe het werkelijk gaat met de organisatie, want omzetcijfers en een ‘gevoel’ zijn niet altijd voldoende. Ze helpen ook de organisatie de juiste kant op te sturen.

Een getal wordt zo van een reeks cijfers een klein wonder.

En nu aan de slag!

Ben je geïnteresseerd geraakt in het toepassen van Ken- en sturgetallen in jouw organisatie? Ben je er klaar voor om wonderen te laten gebeuren?

Lees dan eens meer over: Training Ken- en Stuurgetallen

of over: Effectief Rapporteren Workshop

Cookie-instellingen