Zou het misschien een tandje minder kunnen?

Door: Han Bakker 31-7-2017

Categorieën
:
Loon- en premieheffing,

Subsidies. We komen in dit land om in de subsidies. Subsidies in allerlei vormen. Feitelijk hoor je er als burger niet bij, als je niet een of andere subsidie geniet. Subsidieregeling praktijkleren. Subsidieregeling verwijdering asbestdaken. Subsidieregeling opleidingen publieke gezondsheidszorg. Subsidieregeling voor duurzame energie in huis. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er bestaat wel een subsidieregeling voor.

Wat zegt u? U krijgt geen subsidie? U vist achter het net? Hm, dat valt mee hoor. Want heeft u dan geen hypotheekrenteaftrek? Precies, is ook een subsidie. En u geniet toch ook van de algemene heffingskorting? En wellicht ook van de arbeidskorting? Nou kijk eens aan: dat zijn allemaal subsidies. Tenminste, volgens velen dan.

Kortom, we genieten in dit land met z’n allen van heel veel subsidieregelingen, in welke vorm dan ook. Als je in dit land géén subsidie ontvangt, dan moet je hier illegaal zijn. Dat kan niet anders. Dan ben je een niet-bestaand persoon, als het ware. Alhoewel, ik denk dat ook in dat geval er wel ergens een financiële ondersteuning op te duikelen is. Het is namelijk veelal geen kwestie dat ergens géén subsidie voor is; het is hooguit een kwestie van dat je die nog niet hebt gevonden.

Waar dat allemaal betaald van moet worden is simpel: van alle heffingen die we in dit land hebben. En wat hebben we toch een hoop heffingen! Je kunt het zo gek niet bedenken of er wordt over geheven. Van inkomstenbelasting tot toeristenbelasting. Van BTW tot rioolheffing. Van gemeentelijke uithangbordenheffing tot successierechten en vermakelijkheidsbelasting. En vergeet ook niet het terughalen van arbeidskorting en algemene heffingskorting als je verdiensten te hoog oplopen. Het maximumtarief van 52% is al lang geen 52% meer. En laat ik het maar niet hebben over de heffing over het fictieve rendement op je spaargeld; ik wil deze alinea niet al te pijnlijk maken.

Kortom: er komt een enorme hoop geld binnen bij de overheid om een enorme hoop subsidies en kortingen mee te kunnen financieren.

Rondpompen
Feitelijk zijn we in dit land op een ongelofelijke manier bezig met het rondpompen van geld. Van de ene kant naar de andere kant. En weer terug. Er wordt bij iedereen gehaald en er wordt zo’n beetje bij iedereen gebracht. Het is inmiddels een hele business geworden, die velen aan een betaalde baan heeft geholpen, waardoor kinderen kunnen studeren en hypotheken kunnen worden afgelost.

Als ik me beperk tot het domein van de loon- en premieheffing dan was dat veld - tot nog niet zo heel lang geleden – nog tamelijk overzienbaar. Er stonden wat premiekortingen in de WFSV, die om een of andere reden opeens mobilteitsbonussen moesten worden genoemd. En we hadden een werkbonus die werd omgedoopt tot doorwerkbonus, waarna het opeens weer werkbonus heette. Of was het nu net andersom? Sorry, ik ben het even kwijt.

Af en toe kwam er een vreemde eend langs, zoals bijvoorbeeld de kleine banen regeling. Dan hoefden werkgevers geen premies werknemersverzekeringen te betalen. Hoera! Het feit dat er dan ook geen verzekeringsplicht was, zodat werknemers in kleine banen feitelijk onverzekerd arbeid verrichtten, werd weggewuifd. Het was het gebruikelijke politieke korte-termijn-denken en dan krijg je dat soort dingen. Maar het bleef op zich beperkt in aantal. Een paar afdrachtverminderingen loonbelasting, een expat-regeling: misschien vergeet ik er nog een paar, maar alles bij elkaar bleef het beperkt. Destijds.

Bijhouden
Maar nu? Na de invoering van de participatiewet? Na de invoering van de banenafspraak? Na de overheveling van ondersteunende regelingen naar de gemeenten? De subsidieregelingen zijn nauwelijks meer te tellen: het lage inkomensvoordeel, mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap, loonkostensubsidie, loondispensatie, looncompensatie, proefplaatsing, jobcoach, bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie, vergoeding voorzieningen werkgever, mobiliteitsbonus voor 56-plussers, plaatsingsfee voor intermediair, premiekorting jongere werknemer, enz. enz. En oja, we krijgen ook nog het jeugd-LIV, een compensatie voor werkgevers in verband met de verhoging van het jeugdminimumloon.

Een waslijst aan subsidieregelingen! Niet of nauwelijks meer bij te houden. Nou ja, niet door mij dan. En wellicht ook niet door u.

Maar uiteraard wél bij te houden door de mensen die er hun beroep van hebben gemaakt om dat allemaal te verzinnen. Inderdaad, de dames en heren politici. Tenminste, dat zou je mogen verwachten. Maar ik vraag me af of ze het inderdaad bijhouden. Of ze inderdaad onthouden wat voor regelingen ze allemaal verzinnen voor kortstondig politiek succes in de media of voor hun achterban. Want af en toe – ik druk me voorzichtig uit – af en toe lijken ze de weg ook volledig kwijt te zijn. Want veel van die subsidieregelingen werken flink arbeidsmarktverstorend.

En dan zijn ook weer andere mensen die er hun beroep van hebben gemaakt om al die subsidieregelingen (wel) goed bij te houden, zodat ze bijvoorbeeld voor een werkgever op basis van ‘no cure no pay’ kunnen nagaan of die wellicht subsidies en kortingen heeft gemist. Dat levert henzelf en de ambtenaren die de terugvraag moeten controleren en begeleiden, weer een goed belegde boterham op. Dus die hoor je niet klagen. En de werkgever die geld terugkrijgt uiteraard ook niet.

Afbouwen?
Maar toch, als het allemaal nou zo omvangrijk en ingewikkeld is geworden dat je er zonder specialistische hulp niet meer uitkomt, zou het dan – ik durf het bijna niet voor te stellen - maar zou het dan geen tijd worden om dat hele subsidiegebeuren een tandje terug te schroeven?

Begrijp me goed, ik zie echt wel nut en noodzaak in van ondersteunende maatregelen hier en daar. Maar zijn we niet een beetje te ver doorgeschoten? Al dat rondpompen van geld: wat kost dat niet allemaal aan loonkosten van de mensen die zich op enigerlei wijze met dit hele gebeuren bezighouden? Zou dat geld nou echt niet beter besteed kunnen worden?

Ik heb eens ergens gelezen dat als je als burger gebruik zou (weten te) maken van alle subsidies en alle kortingen die er zijn, je belasting- en premiedruk met meer dan de helft zou afnemen. Met meer dan de helft! Oftewel: feitelijk betalen we (bijna) allemaal te veel, omdat we (bijna) allemaal te weinig terugvragen. Omdat we het niet weten. Omdat we bezig zijn met ons eigen werk en geen tijd en zin hebben om ons in deze ongelofelijk ingewikkelde materie te verdiepen, die ook nog eens bijna jaarlijks wordt gewijzigd.

Dus zou het misschien alstublieft allemaal wat minder mogen? Wat minder subsidies uitkeren en dan ook wat minder heffen? Ik weet het, mijn wens is de bijl aan de wortels van het bestaansrecht van veel tweederangs politici, die met oogkleppen op alleen de belangen zien van hun eigen, specifieke achterban, maar toch: een klein tandje minder.

Dat moet toch kunnen?

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:article_profsg_1501491228597ef01c86526.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier