Onthutsende naaktheid in verkiezingstijd

Door: Han Bakker 8-3-2017

Categorieën
:
Loon- en premieheffing,

Het is weer verkiezingstijd. Oftewel: de dames en heren politici zijn nog meer dan anders bezig met zichzelf, met hun partij en, nou ja, vooruit, met het land.

Om die reden vind ik de verkiezingstijd een uitermate irritante periode, waarin ik mezelf zo veel mogelijk probeer af te schermen. Want als je niet uitkijkt word je 24/7 in alle mogelijke media overstelpt met prachtige verhalen van politici die net doen alsof ze zich net zo gewoon achten als u en ik. Oftewel: dat ze echte vertegenwoordigers van het volk (kunnen) zijn en dat we vooral op hen moeten stemmen.

Maar soms, als ze onder druk staan, laten ze hun masker vallen. Dan kun je – als je dat tenminste wilt - zien wat voor vlees je werkelijk in de kuip hebt. Dan verliezen ze voor even hun verhullende fatsoenlijke kleding en zijn ze te aanschouwen in hun ware onthutsende naaktheid.

Onthutsend? Ja, dat vind ik wel. Weet u nog de verontwaardiging toen premier Rutte de woorden ‘Pleurt op’ bezigde richting burgers die naar zijn idee te weinig op hebben met ons land. Nou, dat land was te klein! Dus onze Mark is wijs geworden en houdt voor even zijn mond. Hij moet immers premierwaardig (blijven) overkomen. Maar het is wel verkiezingstijd en dus moeten af en toe de fluwelen VVD-handschoenen worden uitgetrokken. En kijk, wie betreedt daar het verkiezingstoneel? Niemand minder dan staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes!

Naakte Eric
Je zou misschien denken: Eric Wiebes? Die zal zich voorlopig toch wel even koest houden? Tenminste, dat zou ik wel doen, als die blamages van de wet DBA en de vertrekregeling bij de belastingdienst op mijn bordje hadden gelegen. Maar dus niet onze Eric: die laat zich sturen door de VVD-bonzen. De handschoenen moeten uit, want de peilingen voor het CDA trekken aan. Dus Wiebes komt het verkiezingstoneel op en roept het volgende over lijsttrekker Sybrand Buma van het CDA: “Vier jaar lang is het kabinet bezig geweest allerlei maatregelen te nemen die niemand leuk vindt om Nederland te redden. Ondertussen stond Buma alleen maar in die microfoon te krijsen. Waar was die man?!”

Nederland redden? Eh, oké. Daar kun je van mening over verschillen, maar goed, geeft je dat nou echt het recht om zo over een mede-volksvertegenwoordiger te praten? Dat die “alleen maar in de microfoon stond te krijsen.”?

Opmerkelijk, dat Eric zich hiervoor laat gebruiken. Want zo ken ik hem niet, onze aimabele en vaak wat onbeholpen overkomende staatssecretaris. Maar ja, misschien is (ook) Eric naakt anders dan met kleren aan. Wellicht heeft hij zichzelf wel aangeboden aan de VVD-leiding, omdat hij wat van de pijn kwijt moest die hij van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt te verduren heeft gekregen. Want vasthoudende Pieter legde minutieus het falen van deze bewindsman bloot en dat hakt er natuurlijk best wel flink in.

Maar goed, hoe het ook zij, Eric vraagt dus waar die man (Buma) was. Een toch wat rare vraag van Wiebes, want vlak daarvoor meldt hij zelf dat Buma in de microfoon stond te krijsen. Dus Eric, Buma stond voor de microfoon! Duh!

Naakte Lodewijk
Nee, dan vicepremier Lodewijk Asscher. Die weet goed wat beschaving is, getuige zijn reactie op het ‘pleurt op’ van Rutte. Asscher meldde destijds dat hij andere woorden zou hebben gebruikt dan ’pleurt op’ om zijn afkeuring te uiten over Turkse relschoppers in Nederland. In een debat met de Tweede Kamer zei hij dat hij zelf "ga je schamen" zou hebben gezegd. Ja natuurlijk, de vicepremier is véél beschaafder dan de premier. Dat we dat wel goed begrijpen!

Eh, dan toch maar even kijken wat Asscher over Buma te melden had: ‘Ik denk dat zowel voor ons als voor de VVD geldt, dat je trots moet zijn op wat je hebt gedaan. En als je dan weer staat tegenover Buma of een van die andere mensen met een enorme grote bek over de morele crisis en dat alles is misgegaan, waar was je dan? Waar was je dan?’

Als ik meester of juf zou zijn, dan zou ik ze onmiddellijk uit elkaar halen: Wiebes en Asscher. Ze hebben kennelijk toch te innig samengewerkt op de ‘succesdossiers’ DBA en WWZ en hebben het negatieve in elkaar naar boven gebracht dan wel versterkt. Want zie: ze hebben dezelfde rare vraag (Waar was Buma?) en hetzelfde naakte, niets verhullende taalgebruik: ‘krijsen’ en ‘grote bek’. En daarnaast ook hetzelfde weinige respect voor een mede-volksvertegenwoordiger. En dat moet dan Nederland regeren?

Naakte Halbe
Maar ook de journalistiek kan er wat van. In Pauw en Jinek wordt 50+ voorman Henk Krol ondervraagd over de AOW, o nee, de WAO, nee toch de AOW. Is dat lachen: wat een prutser, die Krol! Wordt het niet weer eens tijd om op te stappen, vraagt presentatrice Eva Jinek. Krol vindt van niet en vervolgens krijgen we een fraai staaltje te zien van wat Van Kooten en De Bie ‘verdommunicatie’ zouden noemen:

Krol: “In de afgelopen periode zijn de werkenden er 30% méér op vooruit gegaan dan de gepensioneerden.”
Zijlstra (op verbaasde toon): “30%?”
Krol (met nadruk): “30%!”
Zijlstra (zijn hoofd schuddend): “Nou, ik denk niet dat er nu iemand op de bank zit die denkt ik ben er de afgelopen jaren 30% op vooruit gegaan.”
Krol: “In vergelijking met gepensioneerden.”
Zijlstra: “Nou ik geloof niet dat werkenden er 30% op vooruit zijn gegaan.”

Begrijpt Halbe nu echt niet wat Henk zegt (30% méér in vergelijking met gepensioneerden en dus niet 30% meer dan voorheen) of wíl hij het gewoon niet begrijpen? Een extra toelichting is dus op zijn plaats .

Naakte Eva
Maar terwijl Krol die toelichting probeert te geven, onderbreekt onze schattige Eva hem, omdat ze terug wil naar het begin van het gesprek, waarin ze Krol vroeg of het niet beter zou zijn als hij zich zou terugtrekken als lijsttrekker van 50+, om te voorkomen dat hij de partij mee in het moeras trekt.

Werkelijk ongelooflijk! Krol beweert iets wat waarschijnlijk juist is (cijfers van het CPB), Zijlstra begrijpt (al dan niet zogenaamd) iets anders en trekt Krol’s bewering in twijfel, en de presentatrice voorkomt dat Krol het – live op televisie – nog een keer kan toelichten. Want het is kennelijk heel belangrijk voor Eva dat het door haar eerder in de uitzending geschetste beeld van lijsttrekker Krol als een grote prutser, onaangetast blijft.

Oftewel, prachtige zin- en inhoudsvolle journalistiek: totaal niet bevooroordeeld en ook helemaal niet suggestief. Nee hoor; dat lijkt alleen maar zo.

Naakte journalisten
Het moge duidelijk zijn: het zijn niet alleen de politici die er naakt heel anders uitzien dan aangekleed. Hetzelfde geldt voor veel van de zogeheten ‘onafhankelijke’ en ‘objectieve’ journalisten, die niet alleen in verkiezingstijd maar ook daarvoor en daarna, dus feitelijk continue, ons ‘het nieuws’ brengen en dat toelichten.

Dus kom op Jeroen en Eva: geef het goede voorbeeld en ga voortaan gewoon uit de kleren! Laat je zelf zien in jullie ware, onthutsende naaktheid. Da’s wel zo eerlijk richting kijker en naar ik aanneem zal het ook geen afbreuk doen aan de kijkcijfers. Integendeel.

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:article_profsg_148898200958c00ff9f18e5.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier