Salarisprofs

Inschrijven

Om je in te schrijven als kandidaat, moet je de volgende gegevens invullen in jouw profiel. Vul alsjeblieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Personalia

Wilt u zich aanmelden met een nieuwe gebruikersnaam, kies dan een ander emailadres, deze zal gebruikt worden als gebruikersnaam of log in
Salarisprofs neemt je privacy in acht en verwerkt en gebruikt je gegevens op een veilige manier. Op deze pagina staat het privacy statement van Salarisprofs BV. We raden je aan dit aandachtig door te nemen.


1. Wie zijn we?

Salarisprofs B.V., is gevestigd in Houten, Meidoornkade 22. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens.2. Wat mag je van ons verwachten?

- Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze kandidaten, zzp’ers, opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
- Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens.
- Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer wij jou voorstellen bij een opdrachtgever.
- Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals onze Amerikaanse moedermaatschappij en gelieerde ManpowerGroup-bedrijven, dan zorgen wij ervoor dat passende waarborgen zijn voor de bescherming van jouw gegevens. Informatie over deze passende waarborgen kun je via de contactgegevens onderaan dit privacy statement vinden.
- Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.3. Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:
- onze website bezoekt;
- je aanmeldt voor een event, opleiding, seminar;
- jouw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een account aan te maken;
- jouw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld om informatie op te vragen;
- gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.4. Wat doen we met jouw gegevens?

Dat hangt ervan af hoe wij jou kennen. Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij andere gegevens dan wanneer je bij ons werkzaam bent. In onderstaand overzicht hebben we hier rekening mee gehouden. Het kan dus zo zijn dat meerdere categorieën op jou van toepassing zijn. Daarnaast informeren we je ook hoe we met jouw gegevens omgaan in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer je een event bezoekt.

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw toestemming. Mocht je geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou leveren.5. Cookie-beleid

Ter uitvoering van de dienstverlening maakt Salarisprofs BV gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de dienstverlening te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de dienstverlening geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de dienstverlening of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de dienstverlening. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen.

Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere dienstverleningen aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in u browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
6. Ik zoek werk

Zodra je jouw gegevens achterlaat op onze website of via een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan, verwerken wij de volgende gegevens:

Website
•Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.
•Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Deze gegevens bewaren we 1 jaar.
•Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers buiten de EU.
•Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid. (Zie hierboven.)

Solliciteren of inschrijven
•Wanneer je solliciteert op een functie of een account voor jezelf aanmaakt op onze website, creëren wij een profiel voor jou. In dit profiel worden alle relevante gegevens voor jouw sollicitatie, zoals kennis en vaardigheden, opgeslagen. Hiermee kunnen we jouw sollicitatie of inschrijving beoordelen. Daarna gebruiken we deze gegevens nog 4 weken of, indien je hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou op zoek te gaan naar een passende baan. Relevante gegevens delen wij met (potentiële) opdrachtgevers.
•Als onderdeel van je sollicitatieprocedure vragen wij referenties op bij de door jouw aangeleverde contactpersonen. Met jouw toestemming bewaren wij de gegevens uit de sollicitatieprocedure tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
•Om je goed te kunnen ondersteunen in de procedure naar een nieuwe baan bij onze opdrachtgevers, bewaren we persoonsgegevens zoals Cv’s en gespreksverslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met je huidige of toekomstige werkgever, zonder jouw toestemming. We bewaren deze gegevens 1 jaar.

Marketing
•Om je nieuwsbrieven te kunnen versturen vragen wij je toestemming. Hiervoor hebben wij een e-mailadres van jou nodig. Wij gebruiken deze gegevens totdat jij aangeeft geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Dit kun je op je persoonlijke pagina instellen.
•Om te leren en verbeteringen door te voeren, vragen wij je om interne enquêtes in te vullen. Soms vragen we daarbij ook om je naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je hier eventueel over te informeren.
•Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.
•Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens blijvend te kunnen gebruiken en te bewaren voor zover relevant.
7. Ik werk als zzp'ers


Wanneer je als zzp’er bij Salarisprofs inschrijft of een opdracht via ons hebt aangenomen verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de factuur.

Website
•Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.
•Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie.
•Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers buiten de EU.
•Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid. (Zie hierboven.)

Inschrijving
•Wanneer je je inschrijft als zzp’er bij Salarisprofs of een account voor jezelf aanmaakt op onze website, creëren wij een profiel voor jou. In dit profiel worden alle relevante gegevens voor jouw inschrijving, zoals kennis en vaardigheden, opgeslagen. Hiermee kunnen we jouw inschrijving beoordelen. Wij bewaren deze gegevens totdat de procedure voor een interimopdracht is afgerond. Daarna gebruiken we deze gegevens, indien je hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou op zoek te gaan naar een passende interimopdracht.
•Om je in te zetten bij een opdrachtgever en eventueel via een tussenpartij, slaan wij een aantal relevante gegevens van je op. Als het nodig is, delen wij deze gegevens met een tussenpartij en/of opdrachtgever. We slaan je gegevens op tot 7 jaar na het einde van je contract.
•Zodra je aan de slag gaat delen wij informatie over jou met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld om een toegangspas voor je aan te maken of toegang tot ICT systemen te regelen. Per opdrachtgever kan dit verschillen. Deze informatie bewaren we tot 1 jaar na het einde van je opdracht.

Marketing
•Om je nieuwsbrieven te kunnen versturen vragen wij je toestemming. Hiervoor hebben wij een e-mailadres van jou nodig. Wij gebruiken deze gegevens totdat jij aangeeft geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Dit kun je op je persoonlijke pagina instellen.
•Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, werknemers, zzp’ers en kandidaten.
•Om te leren en verbeteringen door te voeren, vragen wij je om interne enquêtes in te vullen. Soms vragen we daarbij ook om je naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je hier eventueel over te informeren.
•Om van elkaar te leren en samen te werken bieden we mogelijkheden aan voor het volgen van seminars. Je naam, contactgegevens en functie worden dan gedeeld. Deze gegevens bewaren we 2 jaar.
•Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.
•Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens blijvend te kunnen gebruiken en te bewaren voor zover relevant.

Facturering
•Om jouw factuur uit te kunnen betalen, verwerken wij jouw factuur- en bankgegevens. Deze gegevens slaan wij 7 jaar op vanwege wettelijke verplichtingen.
•Om onze facturen te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers en om te voldoen aan contractuele verplichtingen, houden wij een urenadministratie bij. Wij gebruiken daarbij jouw persoonsgegevens. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
•Om onze geleverde diensten te factureren en te verantwoorden, verwerken wij relevante gegevens.
•Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op.8. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van processen waarin volledig geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) plaatsvindt.9. Toestemming

Heb je (uitdrukkelijke) toestemming verleend om jouw gegevens te mogen verwerken? Dan heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Let op: indien je je toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met jouw toestemming rechtmatig.10. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om:
•te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben;
•je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
•een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens;
•ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
•bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
•bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
•niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou heeft;
•een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
11. Over dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.
Deze versie is gemaakt op 23 mei 201812. Heb je een vraag of een verzoek?

Heb je een vraag over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via e-mail: dataprivacy@manpowergroup.nl of via telefoonnummer 020-6602222.13. Bij klachten kun je direct contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, ook wel Data Privacy Officer (DPO) genoemd.

Naam : Mark Appelman
E-mailadres : dpo@manpowergroup.nl
Postadres : Manpowergroup Nederland
ter attentie van de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Diemerhof 16-18
1112 XN Diemen14. Datalek melden

Denk je dat je een zwakke plek in een van onze websites of systemen hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met het privacy-team via e-mail: dataprivacy@manpowergroup.nl of via telefoonnummer 020-6602222. Wij verzoeken je vriendelijk en dringend deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft.
Ja
CAPTCHA Image Herlaad captcha Speel captcha
Voer alsjeblieft de juiste beveiligingscode in.

Cookie-instellingen