Salarisprofs

Salarisadministrateurs slaan alarm: verspilling van 75.000 euro

Grote besparingen mogelijk door meer aandacht voor salarisadministratie 
Houten, 6 oktober 2015 – Door meer tijd en geld vrij te maken voor salarisadministratie, vallen enorme besparingen te realiseren. Dat blijkt uit een onderzoek van Salarisprofs onder meer dan 350 salarisadministrateurs.

Laat geen kansen liggen

Managers op salarisadministratieafdelingen geven aan dat er gemiddeld 137.000 euro bespaard kan worden binnen organisaties. Salarisadministrateurs stellen dit bedrag vast op 49.400 euro. Dat salarisadministrateurs de mogelijke besparing lager inschatten, kan komen door een andere kijk op het begrip besparing. Gemiddeld lijkt er 75.000 euro aan premies, heffingen en subsidies onbenut te blijven. Esther van der Born, directeur bij Salarisprofs: “Het is daarom van groot belang om voldoende ervaren professionals aan het werk te laten in de salarisadministratie. Zodat je als organisatie geen kansen laat liggen.”

Weinig oog voor salarisadministratie

Wat opvalt is dat veel organisaties weinig oog hebben voor de salarisadministratie. Slechts twee op de drie salarisadministrateurs geeft aan dat hun afdeling door de organisatie als belangrijk wordt beschouwd. “Dit lijkt te verklaren waarom veel organisaties kunnen besparen door het wél toepassen van premies, heffingen en subsidies”, aldus Van der Born. Hoopgevend is dat een meerderheid van de salarisadministrateurs zich met een 8 gewaardeerd voelt.

Ambitieus en zelfbewust

Het probleem dat veel besparingen niet benut worden door te weinig aandacht en/of capaciteit op de afdeling salarisadministratie, ligt niet bij de salarisadministrateurs. 98 procent van de ondervraagden vindt het namelijk belangrijk om kennis over het vak bij te houden en 83 procent is bereid om zelf te investeren in een opleiding, mocht de werkgever de opleiding niet willen bekostigen.

Meer dan 85 procent van de ondervraagden geeft aan dat het voorkomen (kleding en verzorging) invloed heeft op hoe collega’s over hun vakbekwaamheid oordelen. Opvallend is dat van de 50-plussers slechts 6 procent aangeeft dat het voorkomen van invloed is op de beoordeling. Daarmee lijken oudere salarisadministrateurs zich minder bewust van de invloed van hun voorkomen.

Cookie-instellingen