Salarisprofs

Stilte voor de storm

Han Bakker 4-9-2017 12:01
Categorieën: Loon- en premieheffing

Terwijl de verkiezingen al weer bijna een half jaar achter ons liggen en we geduldig moeten afwachten hoe de soap van een nieuwe coalitievorming gaat aflopen, dreigde demissionair vicepremier Lodewijk Asscher met een kabinetscrisis! Nee, echt! Serieus! En waarom? Nou, omdat hij wilde dat ….. nou ja, het is eigenlijk volkomen onbelangrijk wat Lodewijkje zei te willen, want het maakt Lodewijkje namelijk helemaal niets uit waarmee hij zich - dit keer in de blessuretijd van het kabinet Rutte-2 - kan profileren. Het enige dat bij hem telt is dát hij zich kan profileren!

Ik vind het een wat sneue bedoening. Lodewijkje die dreigt met een kabinetscrisis, op het scheiden van de markt. Ik bedoel, er waren legio momenten waarop hij dat eerder had kunnen doen, maar nee, toen kon het niet, want dan loop je weg voor je verantwoordelijkheid. Tuurlijk, Lodewijk, je hebt helemaal gelijk. Maar gelukkig voor het land hoefde het ook nu niet zo’n vaart te lopen, want na een paar dagen voorpaginanieuws en een boterzachte toezegging van de aankomende coalitiepartijen was Lodewijk weer helemaal tevreden. Zucht.

Regeerakkoord
Maar goed, de 4 beoogde coalitiepartners VVD, CDA, D66 en CU zijn dus bezig met het opmaken van een regeerakkoord en wat daarin ook moge staan, het is wel zeker dat er ook belastingmaatregelen in terug te vinden zijn. Welke dat zijn zullen we moeten afwachten, maar het voelt bij mij toch een beetje als stilte voor de storm. De belastinghervormingsstorm. Want al jaren wordt er van verschillende kanten op aangedrongen om de belastingwetgeving te hervormen en dan weet je wat er gaat gebeuren: het wordt én ingewikkelder én duurder voor de belastingbetaler

Daar hoef je geen glazen bol voor te hebben, om dat te voorspellen. Ga maar na: 4 politieke partijen met een regeerhorizon van 4 jaar, kunnen vrolijk hun politieke stokpaardjes berijden voordat ze bij de volgende verkiezingen weer rekenschap hoeven af te leggen voor hun handelingen. En voor wat betreft het onderdeel belastingen: er is al heel veel over gezegd en over geschreven, dus ik houd mijn hart vast.

Afschaffen fiscale faciliteiten
Zo kon je bijvoorbeeld in het onovertroffen Weekblad voor Fiscaal Recht (2-3-2017; 7181) lezen hoe fiscalist Peter Kavelaars tegen belastingen aankijkt. Ik citeer: “Invoering van een fiscale faciliteit moet immers worden gefinancierd (uit belastingmiddelen) en afschaffing ervan leidt dus tot belastingopbrengst.”

Dus even voor de duidelijkheid: het afschaffen van een fiscale faciliteit leidt tot belastingopbrengst! Dat wist ik niet; ik geef het eerlijk toe. Ik dacht altijd dat je dan als overheid niet armer werd. Maar nee, je wordt er als overheid dus zelfs rijker van!

Is dat even een eye-opener! Verdraaid, zou dat ook voor ons gewone burgers gelden? Geen geld uitgeven aan een nieuwe auto en daarmee een stuk rijker worden? Als dat inderdaad zo werkt, nou, dan koop ik ook geen boot! En ook geen huis! Tjonge, wat een prachtig idee. Als gewone sterveling kom je daar toch niet op!

Speciale inzichten
Het blijkt dus dat niet alleen economen inzichten hebben die wij gewone burgers ontberen (zoals bijvoorbeeld het inzicht dat de vraag naar arbeid werkgelegenheid creëert in plaats van dat het aanbod van arbeid dat doet), maar dat ook fiscalisten een bijzondere kijk hebben op de manier waarop je het huishoudboekje van Vadertje Staat moet inrichten.

Maar misschien doe ik professor Kavelaars onrecht (ik hoop het van harte) en citeert hij alleen uit het rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen van de Algemene Rekenkamer. Want het moet gezegd: Peter Kavelaars is niet zomaar iemand. Hij is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, buitengewoon hoogleraar aan de University of Curaçao, directeur Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs en - niet te vergeten - voorheen lid van de inmiddels opgeheven belastingadviescommissie Van Dijkhuizen.

Ha, daar is-sie weer: de commissie Van Dijkhuizen. Professor Kavelaars is er een ferm voorstander van dat de adviezen van deze commissie direct worden ingevoerd door het nieuwe kabinet. Maar dat is uiteraard logisch, gezien het feit dat hij zelf lid was van die commissie.

Van Dijkhuizen: extra belasting voor AOW-gerechtigden
Eén van de meer opmerkelijke voorstellen van de commissie Van Dijkhuizen is om AOW-gerechtigden 17,9% meer belasting te laten betalen, ter compensatie van het voordeel dat deze burgers hebben omdat ze geen AOW-premie meer hoeven te betalen. Want dat voordeel is volgens de commissie een ontheffing die AOW’ers helemaal niet nodig hebben.

Ik meldde deze onzin al eerder. Inderdaad, onzin. Want AOW-ers hebben natuurlijk helemaal geen ontheffing van premiebetaling. Ze zijn gewoon kláár met betalen. De AOW is een opbouwverzekering en na 50 jaar ben je klaar met het betalen. Niks ontheffing; gewoon klaar met betalen.

Maar ja, als je dit niet langer betalen van AOW-premie bestempelt als een ‘fiscale faciliteit’ en je vervolgens in een belangrijk ander rapport meldt dat het afschaffen van een fiscale faciliteit je als overheid rijker maakt, tja, dan ben je toch wel erg bezig om de politieke kat op het financiële spek te binden. Want als een politieke partij weer heel veel extra geld te besteden kan krijgen voor het berijden van al haar stokpaardjes in de komende 4 jaar, wie luistert er daar dan nog naar gezond en vooral eerlijk verstand?

Afwachten dus
Ik wacht de ontwikkelingen met spanning af. Spanning in die zin dat ik benieuwd ben naar welke wijzigingen het nieuwe kabinet voornemens is door te voeren en vooral, hoe het deze wijzigingen zal gaan onderbouwen. En hoe de oppositie daarop zal reageren.

De voor ons vakgebied meest interessante maanden van het jaar komen er dus weer aan!

Veel plezier!

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:article_profsg_150452016159ad27e1455d2.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen