Salarisprofs

Belastingdienst kleurt (te ver) buiten de lijntjes

Han Bakker 7-5-2015 13:06
Categorieën: Loon- en premieheffing

Onlangs mocht ik weer een workshop geven over de Werkkostenregeling. Ik vind dat altijd leuk om te doen. Veel mensen vinden de regeling ingewikkeld, maar mijn ervaring is dat als je de systematiek van de regeling goed uitlegt, de invulling ervan eenvoudig te begrijpen is. De werkkostenregeling is immers geen rocket science; het is niet meer dan een stukje belastingwetgeving.

Ik weet wat er in de wet staat; dat kan ik de mensen vertellen. Ik begrijp ook wat de wetgever met de regeling beoogt; daarom kan ik de regeling uitleggen.

De wet
En toch heb ik een probleem. Niet met de vaststelling van nihilwaarderingen of gerichte vrijstellingen of zo. Nee, dat is me allemaal wel duidelijk. Alhoewel …. ik blijf het wel vreemd vinden dat een werkgever verplicht is om na een Sinterklaasfeest dat op de werkplek is gehouden, de kinderen van zijn werknemers bij de uitgang te fouilleren op nog niet genuttigd snoepgoed. Ik kan daar niet aan wennen!

Wetstechnisch begrijp ik het wel: de nihilwaardering geldt alleen voor op de werkplek genuttigde consumpties. Consumpties die van de werkplek worden meegenomen vormen belast loon, waarvoor de werkgever inhoudingsplichtig is. Hij zal dus moeten vaststellen of en zo ja hoeveel pepernoten en andersoortige lekkernijen de koters mee naar huis nemen. Het is nu eenmaal de wet en de wet is de wet voor iedereen. Dus ook voor de werkgever.

Maar toch: had de wetgever bij het wetgeven nu niet iets soepeler kunnen zijn? Had hij hier niet expliciet een uitzondering voor kunnen opnemen? Want ik kan me heel goed voorstellen dat er ouders zijn die deze gang van zaken minder prettig vinden. Maar ja, de wetgever heeft die uitzondering niet aangebracht en de wet is nu eenmaal de wet. Dus de werkgever moet fouilleren en de belastingdienst moet controleren en handhaven. Het is niet anders. Of toch?

Het uitvoeringsbeleid
Uiteraard wordt er door werkgevers niet gefouilleerd en door de belastingdienst ook niet gecontroleerd en gehandhaafd. Dat zou immers ronduit belachelijk zijn.

Niettemin, door niet te controleren en te handhaven kleurt de belastingdienst wel een beetje buiten de lijntjes van het wettelijk kader. Op zich kun je daar je vraagtekens bij zetten: mag dat zomaar? Maar in dit geval zal niemand daar bezwaar tegen (kunnen) hebben. De dienst handelt immers feitelijk in de geest van de wetgever, want die zal verplichte kinderfouillering na een Sinterklaasfeest op de werkplek, nooit beoogd hebben. Met dit impliciete beleid (het staat – uiteraard – nergens zwart-op-wit uitgeschreven) kleurt de belastingdienst dus weliswaar wat buiten de lijntjes van het wettelijk kader, maar het is logisch, voor de hand liggend en simpel uit te leggen.

Oftewel: no problemo van mijn kant.

Gebruikelijkheidscriterium
Dat ligt echter anders bij het - wel expliciet in het Handboek Loonheffingen opgenomen - uitvoeringsbeleid rond de toepassing van het gebruikelijkheidscriterium. Ook hier kleurt de belastingdienst buiten de lijntjes van het wettelijk kader, maar naar mijn mening schiet ze nu te ver door. De kleuring past niet meer in de bedoeling van de wetgever.

Wat is het geval? Sinds 1 oktober vorig jaar hanteert de belastingdienst een praktische en tevens op het oog uitermate vriendelijke zienswijze met betrekking tot de invulling van het gebruikelijkheidscriterium. Tot € 2400 per werknemer per jaar wordt werkkostenloon in elk geval als gebruikelijk gezien. Oftewel, tot dit bedrag worden er geen vragen gesteld en wordt de gebruikelijkheid automatisch aangenomen.

Dit lijkt een hele mooie praktische uitwerking van het door de wetgever bedachte en in de wet opgenomen gebruikelijkheidscriterium. Ik bedoel, wie kan hierop tegen zijn? Het siert de belastingdienst dan ook dat men oog heeft voor de dagelijkse praktijk en haar motto (Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker) probeert waar te maken.

Probleem: per persoon per jaar
Maar toch zit het me niet lekker. Want wetstechnisch gezien klopt het niet. Met de arbitraire keuze voor een grensbedrag van € 2400 kan ik nog wel leven, maar dat geldt niet voor de eis van een bedrag ‘per persoon per jaar’.

Blijkbaar wordt van de werkgever verwacht dat hij ‘per persoon per jaar’ bijhoudt wat zijn werknemers aan werkkostenloon hebben genoten. Dat betreft dus niet alleen het loon dat gericht is vrijgesteld, maar ook loon dat in de vrije ruimte wordt geplaatst! Want beide soorten loon vallen onder de definitie van werkkostenloon en daarmee dus ook onder de werking van het gebruikelijkheidscriterium. Kortom, werkgevers zullen om de € 2400 regel te mogen toepassen, ook ‘vrije-ruimte-loon’ moeten administreren op werknemersniveau. Maar dat is nu net niet de bedoeling van de werkkostenregeling; dat is immers een regeling op werkgeversniveau. Het hele beloofde gemak van de werkkostenregeling komt op zo’n manier te vervallen!

Ik begrijp wat de belastingdienst beoogt: een handvat bieden aan werkgevers om daarmee de uitvoering van het gebruikelijkheidscriterium gemakkelijker te maken. In het algemeen juich ik dat toe, absoluut, maar in dit geval ben ik van mening dat de gekozen handreiking haaks staat op het wezen van de werkkostenregeling.

En nu?
Tja. De belastingdienst heeft naar mijn mening een onrechtmatige voorwaarde aan de regeling gekoppeld. Wat dit betekent voor de praktijk valt moeilijk te voorspellen. Het is immers uitvoeringsbeleid en de belastingdienst zal zelf moeten aangeven of ze vast blijft houden aan de voorwaarde van ‘per persoon per jaar’.

Begrijp me goed: ik heb er geen bezwaar tegen als de belastingdienst uitvoeringsbeleid formuleert. Maar ik zou het wel graag kunnen blijven uitleggen!

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_1430997055554b483f1b6f8.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen