Salarisprofs

De verontvoudiging van het loonbegrip

Han Bakker 5-3-2015 11:47
Categorieën: Loon- en premieheffing

Mooi woord, hè: verontvoudiging? Heb ik zelf verzonnen. Het staat niet in het woordenboek. Nog niet, tenminste, want het moet natuurlijk eerst een beetje beklijven, aanslaan bij de mensen. Net zoals selfie. Dus geef het even de tijd.

Maar waarom dit nieuwe woord? Welnu, dat heeft te maken met de terugkeer van de WW-premie voor de werknemer! Inderdaad, terug van weggeweest. Ik kondigde het al aan in mijn blog Keren of verder dwalen? (mei 2013) en vanaf 2016 gaat het dan dus daadwerkelijk gebeuren. Tenminste, als het kabinet de afspraken uit het sociaal akkoord uit 2013 honoreert en het onlangs uitgebrachte advies van de SER opvolgt.

Is dat even smullen! Weer lekker een loonbegrip terug. Het uniforme loonbegrip een stukje uitgekleed. Weer je hart op kunnen halen aan uitdagender bruto-nettoberekeningen. Weer een loonstrook waar eer aan te behalen valt. Zowel voor de opsteller als voor de lezer. Want laten we wel wezen: dat is met die huidige, transparante, overduidelijke, supereenvoudige, voor iedereen te begrijpen loonstrook natuurlijk niet het geval! En dat heeft ons loonbelastingspecialisten flink dwars gezeten.

Aanval op onze beroepsgroep
Want zeg nou eens eerlijk: die hele vereenvoudigingoperatie was toch niets minder dan een aanval op onze beroepsgroep? Overdrijf ik? Hmm, lees even mee in de overwegingen bij de totstandkoming van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL): De werkgever bespaart zich veel geld, want hij hoeft geen dure salarissoftware meer aan te schaffen en dure specialisten in te huren. Dat lijkt me een duidelijk verhaal!

Maar gelukkig, binnenkort herleven dus weer een beetje de oude tijden en kan onze beroepsgroep de toekomst weer ietwat zonniger tegemoet zien. Want de WW-premie voor de werknemer komt weer terug en hoera hoera, hij wordt aftrekbaar van het loon. Ik was even bang dat het een netto-inhouding zou gaan worden, om het geüniformeerde loonbegrip in stand te houden, maar daar is gelukkig van afgezien. Vanwege het probleem van dubbele heffing. Immers, als de werknemersbijdrage niet aftrekbaar zou zijn en de hele uitkering wel belast, tja, dan heb je dubbele loonheffing.

Dubbele heffing voorkomen
Nou zou je dat probleem misschien kunnen oplossen door de premie alleen aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting. Dan zou elke werknemer wel aangifte IB moeten doen. Niet leuk natuurlijk, maar ja, van de andere kant, veel lager betaalde werknemers moeten dat nu toch al, om het restant van hun arbeidskorting binnen te kunnen halen. Zie mijn blog Loonstrook 2015: Kamerleden, stel uw vragen NU! (december 2014). Dus als je als overheid álle werknemers aangifte IB zou laten doen, dan ben je wel gelijk af van dat toch wat discutabele beeld dat lager betaalde werknemers worden gediscrimineerd. Toch?

Maar gelukkig voor ons loonbelastingspecialisten lijkt het niet die kant op te gaan en wordt de premie WW gewoon aftrekbaar voor de loonheffing. Iedereen steunt het idee om de werknemers weer WW-premie te laten betalen. Ook de vakbonden. Sterker, het waren de vakbonden die al in 2011 met dit voorstel kwamen, maar toenmalige minister van Sociale Zaken Henk Kamp - tegenwoordig bekend van de Groningse gasbellen – zag het niet zitten. Volgens hem zou het niet stroken met de uniformering van het loonbegrip, vermindert het de koopkracht van de werknemer en geeft het voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten, minder stimulans om te gaan werken. Kortom: geen goed idee, aldus minister Kamp.

Maar nu lijkt het er toch van te komen. Maar eerlijk is eerlijk: Kamp had wel een punt. Als de werknemer weer WW-premie moet gaan betalen, dan kost hem dat geld. Ook als de premie aftrekbaar is. Het kost de werknemer altijd koopkracht en dat lijkt zeker in deze tijden geen goed idee.

Compensatie
Maar daar is door het huidige kabinet wat op gevonden! De werknemer wordt voor dit verlies aan koopkracht gewoon gecompenseerd, via lagere belastingen! Dus de werknemer gaat wel weer meebetalen aan de financiering van de WW, omdat de werkgevers de WW-lasten bij de huidige hoge werkloosheid niet alleen kunnen opbrengen en de schatkist noodgedwongen teveel moet bijspringen, maar hij krijgt die bijdrage weer terug via lagere belastingen.

Deze compensatie is logisch, omdat … eh, … is logisch, omdat … nee, wacht even, de logica ervan zie ik zo wel in. Geef me even de tijd. Als ik er lang en diep genoeg over nadenk, begrijp ik het wel.

Even stapje voor stapje: dus omdat de kosten van de WW te hoog zijn geworden, moeten de werknemers daaraan weer mee gaan betalen. Dat kost hen in principe koopkracht, maar dat mag niet, dus ze krijgen compensatie via lagere belastingen. Hmm. Dus dat betekent dat er in feite door de fiscus minder belasting wordt opgehaald, maar wel net zoveel meer premie. Oké. Maar als dat klopt, als ik dat goed zie, dan financiert in feite toch de belastingdienst, dus in feite de schatkist, de ‘extra’ opbrengst aan WW-premies!? Maar dan verandert er toch helemaal niets? Dan blijft de schatkist toch in dezelfde mate meebetalen aan de WW als nu het geval is?

Waar of niet waar
Ik begrijp er helemaal niets van. Het kan toch niet waar zijn dat de uniformering van het loonbegrip, waarin zoveel geld en energie is gestoken en waar zoveel mensen nadeel van hebben ondervonden, deels wordt teruggedraaid om op papier, en alléén op papier, werknemers mee te laten betalen aan de financiering van de WW?

Maar misschien zie ik het verkeerd en ligt het allemaal een stuk genuanceerder. Het SER-advies bevat namelijk maar liefst 76 pagina’s, plus de nodige bijlagen, dus wie weet. Maar eerlijk gezegd: Who cares? Nou, ik niet! De aftrekbare WW-premie komt weer terug en of dat nu wel of niet logisch is, een gegeven paard kijk je niet in de bek! Dat neem je dankbaar in ontvangst.

Verdraaid, ik voel waarachtig m’n ogen een beetje vochtig worden. Er komt weer een loonbegrip terug! De ontvoudiging van het loonbegrip is ingezet. De bruto-nettoberekening wordt weer wat ingewikkelder. De loonstrook wordt weer wat minder transparant. Wat een genot! Snik. Dat ik dat nog mag meemaken!

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_142555300954f83671534ad.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen