Salarisprofs

Loonsomheffing is een stap te ver

Han Bakker 30-1-2012 13:50
Categorieën: Loon- en premieheffing
Zo, de kop van het nieuwe jaar is eraf. De laatste stuiptrekking van de spaarloonregeling is hopelijk succesvol verwerkt, de eerste salarisbetalingen van het nieuwe jaar zijn op tijd de deur uit, loonadministratief Nederland is klaar voor de volgende uitdaging.

Als u in 2012 bent overgestapt op de werkkostenregeling, dan wens ik u veel succes. Als u toch nog een jaartje langer de kat uit de boom kijkt, prima, maar begin dan wel alvast met de voorbereidingen. U hebt weliswaar nog de tijd tot 2014, maar het is niet echt handig om pas ergens in december 2013 na te kijken wat die regeling nu eigenlijk precies inhoudt.

De werkkostenregeling: een regeling die ten doel heeft om het leven van de werkgever te vereenvoudigen. Het is immers een regeling op werkgeversniveau, zodat de werkgever zich niet meer bezig hoeft te houden met de vraag wat een bepaalde vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling betekent voor een individuele werknemer. In de praktijk loopt het weliswaar allemaal nog niet zo soepeltjes, maar het principe is duidelijk. Afrekenen op collectief niveau: eenvoud is gemak en gemak dient de mens. Maar het kan natuurlijk beter.

Dus gaan we nog een stapje verder.

De huidige regels van de werkkostenregeling bevatten toch nog wat begrippen, waarvan het niet altijd duidelijk is wat ze precies inhouden. Zoals bijvoorbeeld de werkplek, de maaltijd, meer dan bijkomstig, etc. Dat kan makkelijker. De Staatssecretaris van Financiën studeert dan ook op de mogelijkheid om alle gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen te schrappen, zodat in principe alles belast loon wordt. Ter compensatie biedt hij een 1% grotere vrije ruimte aan. De werkgever kan dan kiezen waaraan hij de voorkeur geeft: een kleinere vrije ruimte met, of een grotere vrije ruimte zonder vrijstellingen en nihilwaarderingen. Nog meer eenvoud, nog meer gemak, een nog gelukkiger werkgever. Maar het kan natuurlijk nog beter.

Dus gaan we nog een stapje verder.

Op 1 januari 2013 wordt de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) ingevoerd. Ik heb daarover al eerder geschreven. De verhoging van het maximumbijdrageloon voor de Zvw is dit jaar al ingevoerd en de andere wijzigingen volgen over een klein jaar. Er komt een verdere uniformering van het LB-loon en het premieloon. Daarnaast komen alle premies werknemersverzekeringen (ook voor de Zvw) straks voor rekening van de werkgever en wordt de WW-franchise afgeschaft. Gevolg: de werkgever kan de verschillende premiepercentages gewoon bij elkaar optellen en loslaten op dezelfde grondslag. Kortom, het wordt nog eenvoudiger voor een werkgever om te berekenen welke inhoudingen hij moet plegen en welke premiebedragen hij moet afdragen aan ome Jan Kees. Wordt de werkgever verwend of niet? Maar het kan natuurlijk nog beter.

Dus gaan we nog een stapje verder.

Vorige week heeft de Staatssecretaris van Financiën de Verkenning Loonsomheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. Ik kondigde de komst van de loonsomheffing al eerder aan. Zie onder meer mijn blog Wie rookt er nog sigaren? De loonsomheffing: de ultieme vereenvoudigingsoperatie op het gebied van de loonheffing. Makkelijker kan het niet. Tenminste, voor de werkgever. Die mag namelijk straks met de fiscus afrekenen op basis van een vast percentage van de collectieve loonsom. Om dat mogelijk te maken wordt het maximumpremieloon afgeschaft (ook voor de volksverzekeringen) en de personenkring voor de loonheffing en de werknemersverzekeringen wordt geharmoniseerd. Dat zijn niet bepaald halve maatregelen!

Welke situatie ontstaat dan? Neem een werkgever met een loonsom van € 10 miljoen. Bij een vast percentage van bijvoorbeeld 50 bedraagt de gecombineerde afdracht aan loonheffing, premies werknemersverzekeringen en premies Zorgverzekeringswet dan een bedrag van € 5 miljoen. Simpele berekening, snel klaar.

Op het loon van de werknemer wordt een vast en voor elke werknemer gelijk percentage aan loonheffing ingehouden. Bij bijvoorbeeld een percentage van 35 wordt op een belastbaar loon van € 2000 een bedrag van € 700 ingehouden en op een belastbaar loon van € 4000 een bedrag van € 1400. Een simpele loonstrook derhalve.

Voor de werkgever wordt het dus een makkie. Voor de werknemer daarentegen wordt het een stuk lastiger. Alle werknemers zullen namelijk verplicht IB-aangifte moeten doen. Want algemene heffingskorting, arbeidskorting, schijventarief, al die bepalingen gelden straks alleen nog maar in de Inkomstenbelasting. Dat houdt in dat in vergelijking met nu straks maar liefst 2,75 miljoen mensen extra verplicht aangifte IB moeten gaan doen, om te voorkomen dat ze te veel of te weinig belasting betalen. Zelf aangifte doen, dat wordt voor werknemers die niet fiscaal goed onderlegd zijn, een hele klus.

Dus gaan we nog een stapje verder.

Voordat de loonsomheffing kan worden ingevoerd, zal dan ook eerst de systematiek van de IB noodgedwongen flink moeten worden vereenvoudigd. Ook zal de Belastingdienst zich moeten voorbereiden op veel extra werk. Want als in de LB voor iedereen hetzelfde inhoudingpercentage gaat gelden, dan betaalt de werknemer gedurende het jaar bijna per definitie te veel of te weinig loonheffing. Dus aan een hausse aan voorlopige aanslagen en teruggaven valt niet te ontkomen.

Er moet dus nog wel het een en ander gedaan worden. Maar het wordt dan écht een stuk makkelijker! Nou ja, voor de werkgever dan. Alhoewel, is dat wel zo?

Gaan we niet een stapje te ver?

Het beoogde voordeel van de loonsomheffing zit voor de werkgever in de vereenvoudiging van de berekening van de verschuldigde inhouding en afdracht. Maar die berekeningen maakt de werkgever helemaal niet! Die zijn al lang geautomatiseerd. Ik meldde het al eerder: daar hebben we computers voor uitgevonden. Die berekeningen worden al sinds tijden echt niet meer op de achterkant van een sigarendoosje gemaakt.

Daar komt bij: de periodieke loonaangifte met verplichte aanlevering van gegevens op werknemersniveau blijft gewoon bestaan. Dus hoe groot zal het voordeel van de werkgever nu eigenlijk helemaal zijn? Hij kan misschien een beetje korting krijgen van zijn salarisverwerker, omdat de berekeningen makkelijker zijn geworden. Tenminste, daar rekent de staatssecretaris op.

Maar zelfs al dat zo zou zijn, weegt die korting dan wel op tegen de administratieve en waarschijnlijk ook financiële last van 2,75 miljoen werknemers en andere zogeheten loontrekkenden, die straks opeens aangifte IB moeten gaan doen? Weegt die korting ook op tegen de extra werkdruk met bijbehorende kosten voor de belastingdienst, met die veelheid aan te verwerken voorlopige aanslagen en teruggaven? En last but not least, weegt die korting ook op tegen de inbreuk op het verzekeringsprincipe van de werknemersverzekeringen? Want het maximumpremieloon wordt wel afgeschaft, maar het maximumuitkeringsloon niet: er wordt dus straks ook premie geheven, waar geen uitkeringsrisico tegenover staat.

Toegegeven, het is nog maar een Verkenning en heel veel moet nog worden uitgezocht, maar toch stel ik nu al de vraag: is het voordeel voor de werkgever niet veel te klein om al deze rigoureuze wijzigingen te kunnen verantwoorden?

Oftewel: Is deze kleine kool het zeer ruime sop wel waard?

Han Bakker - MBZ Consultancy

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier
Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen