Salarisprofs

De prijs van vereenvoudiging

Han Bakker 24-7-2012 11:57
Categorieën: Loon- en premieheffing

Over een klein half jaar treedt de Wet Uniformering Loonbegrip in werking. De WUL belooft heel veel voordeel. Ik mocht u daarover al eerder informeren: zie mijn blog van juni vorig jaar Voordelig voor alle betrokkenen.

Een van de hoog bewierookte voordelen van de WUL is de vereenvoudiging van de loonstrook.
(zie ook artikel op nu.nl) De sv-premies, met inbegrip van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, zijn vanaf 2013 alleen nog verschuldigd door de werkgever. Dat betekent het wegvallen van maar liefst twee hele regels op de loonstrook. Daardoor wordt de strook een stuk helderder en zal de werknemer ‘m met heel veel plezier lezen. Tenminste, dat denkt Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers. Het staat er niet echt, in de Kamerstukken, maar tussen de regels door proef je als lezer toch wel een beetje de verwachting van de bewindsman dat de werknemer elke maand struikelend over zijn benen en verwachtingsvol kwijlend van genot naar de brievenbus zal rennen om te kijken of zijn loonstrook al binnen is.

Dit prachtige toekomstbeeld dreigde echter verstoord te worden door de geachte afgevaardigde van de Partij van de Arbeid, de heer Ed Groot. Die gaf tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in april 2011 aan het toch wel buitengemeen nuttig te vinden dat de werknemer inzage bleef houden in de premies werknemersverzekeringen die voor hem door zijn werkgever worden opgehoest. Dus of die bedragen even ergens in een verloren hoekje op de loonstrook konden worden afgedrukt?

Staatssecretaris Weekers trok bleek weg. Dat was niet de bedoeling! De loonstrook moest juist eenvoudiger, transparanter worden. Dan ga je daarin niet opeens informatie opnemen, die voor de berekening van het nettoloon volslagen irrelevant is. Kom op zeg, de pensioenbijdrage van de werkgever vermeld je toch ook niet op de loonstrook. Wat een onzinnig idee! Maar ja, hoe vertel je dat nu een beetje netjes aan een geachte afgevaardigde?

Welnu, omdat de bewindsman ook politicus is, waste hij dit varkentje bekwaam. Hij wees er fijntjes op dat vermelding op de loonstrook niet de voorkeur had, gelet op de beoogde vereenvoudiging, maar hij wilde wel onderzoeken of daarvoor misschien de jaaropgave kon worden misbruikt. Ik bedoel, gebruikt. Hij waarschuwde er echter wel voor dat aan vermelding op de jaaropgave het risico kleeft dat de burger bij zijn belastingaangifte verkeerde bedragen gaat invullen. Maar, zo hoopte Weekers, wellicht zou dat risico met behulp van de vooringevulde belastingaangifte kunnen worden teruggebracht tot een aanvaardbare proportie. Hij zegde de geachte afgevaardigde toe erover te zullen nadenken.

Na slechts 14 maanden nadenken was Weekers er al uit en zo kon het gebeuren dat op 20 juni van dit jaar de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer meedeelde dat vanaf het belastingjaar 2013 de jaaropgave inderdaad melding zal maken van de door de werkgever voor de desbetreffende werknemer betaalde sv-premies.

Je kunt je in alle gemoed afvragen wat hier in hemelsnaam gebeurt. Waar gáát dit over? Hoeveel gaat deze onzinnigheid ons als belastingbetaler kosten? Welk nut heeft deze informatie? De gemiddelde werknemer kijkt al nauwelijks naar de zaken die hem zelf geld kosten, zoals de op zijn loon ingehouden loonheffing en pensioenbijdrage, dus laat staan dat hij zou willen weten wat de kosten van een ander (i.c. zijn werkgever) zijn.

Maar goed, de politieke kogel is wel door de parlementaire kerk. Er is dus werk aan de winkel. De Uitvoeringsregeling Loonbelasting moet worden gewijzigd, de lay-out van de jaaropgave moet worden herzien, alle mogelijke software moet worden aangepast, de invulfouten van domme Nederlandse belastingbetalers moeten worden gecorrigeerd. En waarom? Vanwege een onzinnig verzoek van een parlementariër. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.

Het toeval (?) wil dat vorige week het kabinet een voorstel heeft ingediend om het aantal Tweede Kamerleden terug te brengen van 150 naar 100 en het aantal Eerste Kamerleden van 75 naar 50. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Hoe minder Kamerleden, hoe drukker ze het hebben en hoe minder tijd dus om soortgelijke onzinnige, kostbare en contraproductieve voorstellen te doen.

Volgende maand (augustus) komt het kabinet met meer details over de effecten van de WUL op uw en mijn portemonnee. Wellicht denkt u er heel veel beter van te worden, door het wegvallen van de belaste werkgeversvergoeding Zvw. Nou, bereidt u zich dan maar voor op een flinke teleurstelling. Er worden namelijk door het kabinet maar liefst 25 (!) zogeheten flankerende maatregelen getroffen om dat te voorkomen. Zo worden onder meer de tarieven van de eerste en tweede belastingschijf verhoogd en de bedragen van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting verlaagd.

Op macroniveau pakken de maatregelen van de WUL budgetneutraal uit, maar op microniveau, dat wil zeggen op het niveau van het huishouden, treden wel degelijk effecten op, zowel positief als negatief. Voor 79% van de huishoudens blijven die beperkt (tussen -1,5% en + 1,5%), maar er zijn ook uitschieters van meer dan 3%, zowel naar boven als naar beneden.

Dus al u pech heeft, dan komt voor u bovenop de bezuinigingen uit het Kunduz-akkoord ook nog eens een extra lastenverzwaring vanwege de WUL. Dat is natuurlijk vervelend, maar dat is nu eenmaal de prijs van de vereenvoudiging. En let wel: u krijgt er een prachtige loonstrook voor terug!

Zie ik al wat extra speeksel in uw mondhoek verschijnen?

Han Bakker – MBZ Consultancy


Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen