Salarisprofs

Loonstrook 2012: oudere werknemer krijgt klappen

Han Bakker 28-11-2011 14:31
Categorieën: Loon- en premieheffing

November is traditiegetrouw de maand waarin salarisverwerkers met elkaar wedijveren om het Grote Nieuws: wie komt het eerst naar buiten met de gevolgen van alle belasting- en premiewijzigingen voor het salarisstrookje van januari?

Daarbij is het uiteraard van het grootste belang dat de primeur veel aandacht krijgt. Om die reden worden al ruim van te voren afspraken gemaakt met de landelijke kranten en/of met de televisiejournaals over de datum waarop het Grote Nieuws zal worden gemeld. En dan maar hopen dat op het moment suprême niet een ander nieuwsitem de voorrang krijgt, want dan komt er van je scoop helemaal niets terecht.

Overigens, het is natuurlijk wel oppassen geblazen! Als je in de haast om de eerste te zijn een fout in je berekeningen maakt, dan sta je voor geheel Nederland in je hemd en heb je het zorgvuldig opgebouwde imago van je bedrijf wel mooi om zeep geholpen. En de krant of het televisiejournaal dat jouw foute berekeningen naar buiten bracht, wil nooit meer met je samenwerken. Het afbreukrisico is dus aardig hoog.

Maar als het lukt, als je de eerste bent en je bedrijfslogo lang in beeld is, liefst zo lang dat het inbrandt in het plasmascherm van je directeur, ja, dan was het allemaal de moeite waard. Dan is het feest in het bedrijf en dan klopt iedereen je op je schouder.

Ik heb deze spanning een paar maal mogen meemaken en ik moet zeggen, ik had het niet willen missen. Inmiddels werk ik niet meer bij een salarisverwerker, maar ik heb me toch nooit echt los kunnen maken van die Novemberdrang. Nog steeds wil ik graag als eerste weten wat ons te wachten staat en dat melden aan geheel Nederland.

Dus hier komt mijn primeur!
Het betreft niet de afschaffing van het spaarloon. Dat weten we inmiddels wel. Daarover is lang en breed gepraat, zowel in de Tweede Kamer, in de pers als op internet. Dat is oud nieuws.

Het betreft ook niet de forse verhoging van het maximumpremieloon voor de Zorgverzekeringswet en de gevolgen daarvan voor de hogere inkomens (maximaal € 30 netto minder per maand). Dat negatieve effect van de grondslagverhoging meldde ik al in mijn vorige blog:
Geen Amerikanen in Bagdad.

Wat ik u wel wil melden is de klappen die de oudere werknemer krijgt door de afschaffing van de extra arbeidskorting voor ouderen. Omdat deze extra arbeidskorting effectief wordt tussen een belastbaar loon van € 1500 en
€ 2000 per maand, zullen heel veel oudere werknemers hiermee te maken krijgen.

Over welke ouderen en wat voor bedragen praten we dan?
De extra arbeidskorting wordt genoten door 3 groepen ouderen: de groep 57-59 jarigen, de 60-61 jarigen en de groep 62-64 jarigen. In 2011 bedraagt deze extra korting maandelijks respectievelijk € 22,00 (57-59),
€ 43,83 (60-61) en € 65,67 (62-64). Deze 3 groepen 57-plussers krijgen in 2012 deze extra korting niet meer en gaan er dus flink op achteruit.
Dankzij de verhoging van de standaard arbeidskorting van € 1574 naar
€ 1611 valt de pijn nog iets mee, maar het blijft een flinke achteruitgang.

Een werknemer van 63 jaar met een loon van € 2000 gaat door de afschaffing van de extra arbeidskorting er volgend jaar € 57,92 netto op achteruit. Per maand! Oftewel een min van 3,62%. De verlaging van de premie (met 0,65%) voor de Zorgverzekeringwet en de daardoor
lagere – belaste - werkgeversvergoeding verzacht de pijn enigszins: het verlies loopt terug tot € 54,17 netto per maand (- 3,39%). Maar als we het verlies van de spaarloonregeling daar nog bij optellen, levert deze oudere werknemer elke maand maar liefst € 75,08 netto in, oftewel
een min van € 4,63%!

Nou, is dit een primeur of niet? Of heeft dit al op de voorpagina van de landelijke dagbladen gestaan? Of is het al gemeld in de televisiejournaals? Nee toch?

Het kan trouwens nog erger. Laten we eens kijken naar dezelfde werknemer (63 jaar), maar dan met een loon van € 4500 per maand. Door zijn hogere loon krijgt hij nu ook te maken met de nadelige effecten van de verhoogde premiegrondslag voor de Zorgverzekeringswet, vanwege de daarmee samenhangende hogere – belaste - werkgeversvergoeding.
Het nadeel van deze werknemer komt dan uit op een bedrag van € 95,45 netto per maand! Als we daar het spaarlooneffect bij optellen wordt de schade maar liefst € 121,12 netto per maand!

Naar mijn mening zijn dat pittige bedragen en percentages en zou je mogen verwachten dat daar de nodige aandacht aan wordt geschonken. Maar niets is minder waar. Aandacht blijft volledig uit. Ook bij de leden van de Tweede Kamer, die er geen woord aan vuil maakten. Het wachten is nu op de behandeling in de Eerste Kamer. Het kan toch niet anders dan dat Jan Nagel van 50Plus een flink protest zal laten horen?

De redenen van het kabinet om de oudere werknemer zijn extra arbeidskorting af te pakken zijn overigens duidelijk: het hoeft niet meer. Zo’n beetje alle wegen richting eerder stoppen met werken zijn afgesloten, dus er is geen noodzaak meer om deze groep werknemers te stimuleren langer aan de slag te blijven.

Toegegeven, het was misschien ook niet helemaal eerlijk tegenover de jongeren, dat oudere werknemers meer belastingkorting kregen. Maar dat verklaart nog niet het Grote Stilzwijgen bij de afschaffing ervan. Of zou het een kwestie zijn van het Grote Niet Weten?

Welnu, dankzij mijn ‘primeur’ is dat laatste binnenkort natuurlijk wel afgelopen. Toch? Of zou dit blog daarvoor te weinig bereik hebben?

Tja, misschien is het beter om rechtstreeks de landelijke pers te benaderen met mijn Grote Nieuws. Het RTL4-nieuws lijkt me wel wat, maar ja, een babbeltje met Sacha de Boer van het NOS-journaal is natuurlijk ook niet te versmaden. Of is een groot landelijk ochtendblad een betere optie? Wat is wijsheid?

Ojé, ik bedenk me opeens dat ik hierover al heb gesproken op verscheidene seminars. En vorige week heb ik verdorie ook al een berichtje op Linkedin geplaatst. Als nu niemand me maar voor is!

Wat een spanning! Het voelt weer als vanouds.


Han Bakker – MBZ Consultancy


Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen