Salarisprofs

Werkkostenloon is nog geen snoepje

Han Bakker 24-5-2011 9:33
Categorieën: Loon- en premieheffing

Kent u die reclame van dat snoepje nog: Rang is alleen Rang als er Rang op staat? Behalve als waarschuwing tegen namaak was het ook lekker makkelijk: je hoefde het snoepje niet uit te pakken om te weten wat er in zat. Je hoefde alleen maar op het etiket te kijken. Klaar.

Of het snoepje nog bestaat weet ik niet, maar ik moest er laatst aan denken toen ik een voorlichtingsbijeenkomst bijwoonde over de werkkostenregeling. U weet wel, die vereenvoudigingsregeling voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen. De belastingdienst had deze bijeenkomst georganiseerd en had goed uitgepakt met heel veel specialisten, die verdeeld over drie verschillende deelsessies de nieuwe regeling kwamen toelichten.

Tijdens de eerste deelsessie stelde een toehoorster de vraag of ze de dertiende maand in de vrije ruimte van 1,4% van de loonsom mocht plaatsen. De specialist had daar geen bezwaar tegen. Zekerheidshalve stelde deze mevrouw dezelfde vraag nogmaals tijdens de derde deelsessie. De bij die sessie aanwezige specialist vond dat het niet mocht, omdat het niet gebruikelijk was dat te doen. De vragenstelster raakte geïrriteerd door de twee tegengestelde antwoorden en ik bleef in lichte verwarring achter: kennelijk weten ze bij de belastingdienst ook nog niet precies hoe alles zit!

Nu is dat bij nader inzien ook niet zo vreemd, want laten we wel wezen, zo eenvoudig zijn die vereenvoudigingsregels niet. Maar ja, aan de andere kant, als de specialisten van de belastingdienst het zelf nog niet goed en eenduidig op hun netvlies hebben staan, hoe moeten wij gewone stervelingen het dan weten? Overigens biedt deze constatering u natuurlijk wel een sterk verweer, mocht u bij de eerstvolgende controle op de vingers worden getikt!

Voor wat het waard is, ik was het met geen van beide gegeven antwoorden (geheel) eens. Ik deel de visie van de tweede specialist dat de dertiende maand niet in de vrije ruimte mag worden geplaatst, maar ik deel zijn motivering niet. Hij stelde dat het niet mocht, omdat het niet gebruikelijk is dat te doen. Volgens mij mag het niet omdat de dertiende maand simpelweg geen vergoeding in de zin van de werkkostenregeling is. De werkkostenregeling geeft namelijk regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen en niet van (gewoon) loon. Het is m.i. dan ook niet mogelijk om op salaris, een dertiende maand of een andersoortige bonus het etiket Werkkostenloon te plakken. Wil je dat als werkgever wel doen, dan zal er naar mijn mening toch eerst een arbeidsrechtelijke omzetting van loon in een vergoeding of verstrekking moeten plaatsvinden.

De vraag of het wel of niet gebruikelijk is, komt m.i. dus pas aan de orde bij het geven van een vergoeding of een verstrekking. Als werkgever kun je dan te maken krijgen met de gebruikelijkheidstoets: een in mijn ogen wat schimmig onderdeel van de werkkostenregeling, dat bepaalt dat de werkgever geen te dure vergoedingen en verstrekkingen als werkkostenloon mag aanmerken. Om te weten of iets wel of niet te duur is, moet je kijken naar wat gebruikelijk is. In het Handboek Loonheffingen 2011 wordt het voorbeeld gegeven van de verstrekking van een dure flatscreen televisie aan het voltallig personeel: deze mag niet in de vrije ruimte worden geplaatst, tenzij het in de branche van de werkgever gebruikelijk is om zo’n dure verstrekking te doen.

Tja, denk ik dan, wat moet je daar nou mee, met zo’n boterzacht criterium als ‘gebruikelijk’? Ik vind het veel weg hebben van de kleine lettertjes van een verzekeringspolis: je denkt dat je goed zit, maar als puntje bij paaltje komt, kunnen ze je toch nog ergens mee om de oren slaan. Want laten we wel wezen, ‘gebruikelijk’ is toch geen criterium waarop je salarisbeleid kunt voeren? Wat vandaag ongebruikelijk is, is morgen gebruikelijk en overmorgen niet meer. En volgend jaar komt de belastingdienst langs om te beoordelen of je als werkgever destijds, op de dag van het geven van de vergoeding of de verstrekking, wel of niet gebruikelijk handelde? Ik zie het al voor me.

Maar goed, de gebruikelijkheidstoets is wel een gegeven en daar zult u als werkgever toch rekening mee moeten houden. Tenminste, als u een inspecteur hebt die daarop let, want ik weet dat er ook inspecteurs zijn die – in elk geval voorlopig, tot er meer duidelijkheid is - alles gebruikelijk vinden. Kortom, inspecteurs naar ons hart!

Samengevat mag naar mijn oordeel een werkgever niet enthousiast op elk willekeurig looncomponent het etiket Werkkostenloon plakken. Het mag niet op gewoon loon en het mag ook niet op te dure, ongebruikelijke vergoedingen en verstrekkingen. De plakbevoegdheid van de werkgever kent dus grenzen, al is het niet altijd even duidelijk waar die precies liggen.

Het oordeel van de belastingdienst is natuurlijk voor u veel belangrijker, maar helaas nog niet geheel duidelijk. Daarom wordt het hoog tijd dat de belastingdienst haar belofte nakomt en op www.belastingdienst.nl/wkr het onderdeel FAQ’s gaat vullen met de al gestelde vragen en de nog te geven antwoorden. Dan weten zowel werkgevers als inspecteurs waar ze aan toe zijn.

Werkkostenloon is altijd werkkostenloon als er werkkostenloon op staat?

Nee, dat is (nog) niet het geval. Het klinkt overigens best lekker en het zou een correcte toepassing van de werkkostenregeling waarschijnlijk ook wel een stuk gemakkelijker maken. Misschien een idee voor de volgende vereenvoudigingsronde?

Han Bakker - MBZ Consultancy


Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen