Salarisprofs

Jaaroverzicht 2011: Ergernissen Top 5

Han Bakker 27-12-2011 10:28
Categorieën: Loon- en premieheffing

Elk jaar worden we in december overstelpt met allerlei lijstjes. Ieder zichzelf een beetje serieus nemend persoon of instantie komt dan met een top 2000, een top 100 of een top 10 over het afgelopen jaar. Het maakt absoluut niet uit waar het lijstje over gaat. Alles kan, zolang er maar een rangorde in zit.

Omdat ik graag serieus genomen wil worden (al is het maar door mezelf), heb ik ook een lijstje gemaakt. Vanuit het motto Beter goed gepikt dan slecht verzonnen aap ik Jan Mulder na. Die presenteert maandelijks in De Wereld Draait Door zijn Ergernissen Top 5. Dat goede voorbeeld volg ik, met dien verstande dat waar Jan de gehele actualiteit als aandachtsgebied heeft, ik me beperk tot de loonheffingen.

Dus hier mijn Ergernissen Top 5 van 2011:

Nummer 5: de toenemende inconsequenties in de werkkostenregeling

De werkkostenregeling: het moest een simpele regeling worden. Alles is belast loon, tenzij het expliciet is uitgezonderd. Maar wat zien we: de ene inconsequentie na de andere, die deze strakke, simpele systematiek steeds meer geweld aandoet. Waarom hoeven sympathiegeschenken als het bloemetje en de fruitmand niet expliciet vrijgesteld te worden? Volgens de hoofdregel van de gekozen systematiek is het toch écht belast loon. En waarom geldt het hoofdkantoor voor de rayonmedewerker wél als werkplek als het bedrijfsfeest daar wordt gehouden, maar weer niet als zijn of haar kinderen daar worden opgevangen? En geldt een glaasje melk tussen de middag nu wel of niet als een maaltijd met een normwaardering van € 2,90? De regeling zegt van wel, maar een aantal inspecteurs denkt daar kennelijk anders over. Kunnen we a.u.b. duidelijk en consequent blijven? Of nog beter: kunnen we de volgende keer eerst goed nadenken voordat we ‘een simpele regeling’ invoeren? Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

Nummer 4: de afschaffing van de verhoogde arbeidskorting voor ouderen

Dit kost de groep ouderen van 57-64 jaar elke maand flink wat inkomsten. Tot wel € 60 netto per maand! Maar daar wordt geen woord aan gewijd in de Memorie van Toelichting en geen Kamerlid die er vragen over stelt. Dat begrijp ik niet. Zien ze het niet, of interesseert het hen niet? En wat is erger? De reden voor de afschaffing is dat de verhoogde arbeidskorting niet meer nodig is om ouderen te stimuleren te blijven werken. Stimuleren is niet meer nodig, omdat zo’n beetje alle wegen naar vervroegd stoppen met werken inmiddels zijn afgesloten. Dus de overheid hoeft geen rekening meer te houden met deze groep: ze kunnen toch geen kant op! Ik vind de getoonde desinteresse voor deze forse inkomensachteruitgang van ouderen bijna beledigend. En nu maar wachten op de heibel die zal ontstaan bij het uitreiken van de eerste loonstrookjes van 2012.

Nummer 3: de verhoging van de premiegrens Zvw tot het niveau WW/WIA

Deze maatregel wordt verkocht als een versnelde invoering van een wijzigingsbepaling uit de WUL (de Wet uniformering loonbegrip, die in 2013 in werking treedt), maar is feitelijk niets anders dan een nivelleringsmaatregel. Dat mag, maar kom daar dan eerlijk voor uit! Gewoon, hardop, op de voorpagina, en niet ergens verscholen weggestopt in de Miljoenennota! Ik begrijp de huiver wel: een linkse maatregel van een rechts kabinet. Maar kom op, wees flink, en kom daar ruiterlijk voor uit.

Nummer 2: de (gedeeltelijke) afschaffing van de levensloopregeling en de aangekondigde invoering van de vitaliteitsregeling

De levensloopregeling wordt volgens de Memorie van Toelichting (gedeeltelijk) afgeschaft bij gebrek aan succes. Hè, geen succes? Goh, wat een verrassing. Wie had dat nou toch kunnen denken! Maar goed, daarvoor in de plaats krijgen we in 2013 de vitaliteitsregeling. Vitaliteitsregeling? Futiliteitsregeling zul je bedoelen, zo deelde een bevriende fiscalist mij mede. Het stelt inderdaad allemaal niks voor. Geen extra heffingskorting, een belachelijk laag maximumspaarbedrag van slechts € 20.000 en dan ook nog eens een opnamebeperking vanaf je 62ste. En wie weet - daar zijn de geleerden het nog niet over eens - moet je als sparende werknemer ook nog eens zelf de (lage) Zvw-bijdrage betalen over het opgenomen bedrag. Waar blijft dan het fiscale voordeel? Niettemin verwacht het kabinet dat de futiliteitsregeling een doorslaand succes wordt! Ja hoor, natuurlijk, keep on dreaming!

Nummer 1: de afschaffing van het spaarloon

Op nummer 1 staat niet zozeer de afschaffing van de spaarloonregeling als zodanig, als wel de manier waarop deze beslissing wordt gemotiveerd door het kabinet. Daar erger ik me wezenloos aan. De regeling wordt niet afgeschaft om als overheid jaarlijks € 318 miljoen extra binnen te krijgen; nee, de regeling wordt afgeschaft omdat die te ingewikkeld en te omslachtig is! Jaja, wat was die toch ingewikkeld! Dat was natuurlijk ook de reden dat ‘slechts’ 2,1 miljoen werknemers eraan meededen. Veel te ingewikkeld voor simpele werknemers. Op de valreep hebben nog zo’n 260.000 extra werknemers aan de regeling meegedaan, hetgeen voor de schatkist een tegenvaller betekent van een slordige € 40 miljoen.
Tegenvaller? Ja, inderdaad, tegenvaller. Want als je je zelf eerst (te) rijk rekent, en dat komt vervolgens niet uit, dan is dat niet dom of zo, maar dat heet dan een tegenvaller. Want zeg nu zelf, wie kon nou voorspellen dat veel werknemers nog even gauw gebruik zouden gaan maken van deze (veel te) ingewikkelde regeling? Niemand toch? Kom op ambtenaren en leden van het kabinet, de werknemers van Nederland zijn niet achterlijk! Beschouw en behandel hen dan ook niet als zodanig.

Zo, dat was mijn Ergernissen Top 5. Wat vindt u ervan? Mist u nog wat of zou u de volgorde veranderen? En wat vindt u van de toon? Toch niet te negatief, hoop ik, want dat is – zeker zo vlak na de Kerst - natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Alhoewel, Maarten van Rossem, historicus en Amerika-deskundige van origine, is daar wel succesvol mee geworden. Die heeft nu zelfs z’n eigen eindejaarsconference!

Maar goed, zoals gezegd ben ik benieuwd naar uw eigen Ergernissen Top 5. Dan gaan we daar het volgend jaar lekker mee aan de slag. Ik hoor het graag!

Tot slot wil ik iedereen een goede jaarwisseling wensen en een goed, gelukkig, gezond en als het even kan, ergernisvrij 2012.

Tot volgend jaar!

Han Bakker – MBZ Consultancy


Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen