Salarisprofs

Consumo, ergo sum: ik consumeer, dus ik besta

Han Bakker 5-11-2015 10:08
Categorieën: Loon- en premieheffing

In 1644 postuleerde de Franse denker René Descartes zijn filosofische grondstelling: Cogito, ergo sum. Ik denk, dus ik besta. Anno 2015 ziet het Nederlandse kabinet dat ietwat genuanceerder. Alleen ‘denken’ is niet meer voldoende als bewijs voor je ‘bestaan’. Nee, daar is meer voor nodig! De grondstelling van Rutte cum suis luidt dan ook: Consumo, ergo sum. Ik consumeer, dus ik besta!

Een denkbeeldige dialoog
Hey, hallo. Heb je het al gehoord? Die 5 miljard lastenverlichting die we krijgen van het kabinet leidt tot meer banen in Nederland. Wel tot 35.000 banen meer! Oké! Da’s mooi. Volgend jaar al? Nee, dat niet natuurlijk. Zo snel gaat dat niet. Over de periode tot 2020 dan? Nee ook niet. Tot 2030 dan? Nee, ook niet. Verdraaid, wanneer is dat aantal van 35.000 dan wel bereikt? Eh, in 2040. In 2040!? Yep: regeren is vooruitzien en vooruitzien tot 2040: tja, dit kabinet doet het.

Maar goed: 35.000 banen erbij. Het is beter dan niets. Hoe wordt dat bereikt? Doordat de lasten op arbeid omlaag gaan! Oké! De brutolonen gaan dus omlaag? Eh, nee. Dat niet. Oké, dan gaan de premies werknemersverzekeringen omlaag? Eh, nee, ook niet. Oké, dan – ha, ik weet het – gaat de BTW omlaag! Nee, ook niet. Maar waarom dan wel? Nou, omdat de belastingdruk omlaag gaat! Daardoor houden we netto meer over en gaan we allerlei extra spullen kopen en extra uit eten en op vakantie enzo, en op die manier wordt de werkgelegenheid gestimuleerd en dan komen er maar liefst 35.000 banen bij! Goed hè!? Toegegeven, het zouden er oorspronkelijk 100.000 zijn, en toen 65.000 en nu dus 35.000, en ze zijn ook verspreid over een periode van 25 jaar, maar we hebben het wel over zo’n 1400 banen per jaar! Kabinetje hè!

Nou inderdaad, het idee is op zich niet verkeerd, want Nederland heeft miljoenen consumenten en als die allemaal meer geld overhouden omdat de belastingen omlaag gaan, dan … Pardon? Wat zeg je? De belastingdruk gaat alleen omlaag voor mensen die werken, of beter gezegd, mensen die betaald werk verrichten? Inderdaad! Die houden flink meer over en mensen zonder inkomen uit arbeid, tja, die dus niet. Maar we krijgen er dus wel 35.000 banen bij over een periode van 25 jaar, dus zo’n 1400 per jaar en dat kost slechts 5 miljard. Goed hè!?

Nee, wacht even. Begrijp ik het nou goed? We zitten met ruim 600.000 zichtbare werklozen en nog veel meer onzichtbare werklozen. Dan zijn die 35.000 extra banen op een termijn van 25 jaar toch niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat! Zeker als we afgaan op de verwachting van accountantsbureau Deloitte dat de komende jaren er 2 tot 3 miljoen (!) banen zullen verdwijnen als gevolg van de voortgaande automatisering! Waar hebben we het dan nog over?

(Stilte)

En nog los daarvan: als meer consumeren moet leiden tot meer banen, waarom wordt in de kabinetsplannen dan geen plaats ingeruimd voor het extra fiscaal stimuleren van mensen die géén betaald werk hebben? Waarom worden die overgeslagen? Consumeren niet-(betaald)-werkenden dan niet?

(Nog meer stilte)

Tweederangs burgers
Tot zover deze denkbeeldige dialoog, omdat ik niet weet hoe die verder zou zijn verlopen. Want die laatste vraag ‘Consumeren niet-(betaald)-werkenden dan niet?’ ben ik in alle discussies nog niet tegengekomen. Het kabinetsantwoord daarop ken ik dus niet, maar ik vraag me zo langzamerhand wel af of het kabinet nog wel weet dat ze bestaan: al die mensen die werkloos zijn, of arbeidsgehandicapt, of gepensioneerd. Want als het kabinet deze mensen niet meer (h)erkent als consumenten, (h)erkent het kabinet dan nog wel hun bestaan. Betekent Consumo, ergo sum niet feitelijk ook: Non consumo? Ergo no sum!!

Aan staatssecretaris Wiebes werd de vraag gesteld of hij het normaal vindt om iemand die onvrijwillig niet werkt, achter het net te laten vissen bij de voorgenomen lastenverlichting. Zoals bijvoorbeeld iemand van boven de 50, die werkloos is geraakt en nergens meer aan de bak komt. Het antwoord van de bewindsman sprak boekdelen: “Maar als de man wel weer een baan vindt, dan moet hij wel het gevoel hebben dat werken loont.”

Zelf denk ik dat als deze meneer weer een baan zou vinden, hij ook zonder de voorgenomen belastingkorting op arbeid heel erg blij zou zijn. Maar het kabinet gaat uit van het idee dat als mensen worden geprikkeld, ze eerder of meer aan het werk gaan.

Het eerste veronderstelt dat die banen er zijn, wat niet het geval is. Het tweede veronderstelt dat meer werken tot meer netto-inkomen leidt, wat nauwelijks het geval is, ‘dankzij’ de nivellerende werking van de inkomensafhankelijke heffingskortingen.

Kortom, die banenmotor die het kabinet levert via de lastenverlichting van 5 miljard, wat overigens maar 10% is van de 50 miljard die alle Nederlanders de afgelopen jaren hebben moeten inleveren, die banenmotor lijkt uitgerust met heel veel sjoemelsoftware.

Maar los daarvan, wat ik vele malen erger vind is de wijze waarop dit kabinet aankijkt tegen niet-actieven. Ouderen en uitkeringsgerechtigden worden naar mijn mening steeds meer behandeld als een afgeschreven groep burgers. Je hebt er niks aan. Ze dwalen rond, nemen ruimte in en lopen mensen die wel werk hebben feitelijk alleen maar in de weg. En daarnaast kosten ze ook nog eens een hoop geld aan uitkeringen en zorg.

In de televisieserie The Walking Dead is de wereld getroffen door een catastrofe, die heel veel mensen het leven heeft gekost. Maar dat is niet zozeer het probleem: het probleem is dat ze niet dood zijn gebleven. Ze zijn op basaal niveau weer tot leven gekomen en dolen als zombies rond, parasiterend op het vlees van de levenden.

Soms krijg ik het gevoel dat ons kabinet de mensen die geen betaald werk verrichten, ook zo ziet: als Walking Dead, wandelende doden, afgeschreven mensen, economisch nutteloos, parasiterend op de samenleving.

In de tv-serie worden die mensen uit hun lijden verlost door hun hoofd te doorboren met een scherp voorwerp. Hopelijk kijkt dit kabinet geen televisie.

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_1446715405563b200dd58d4.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen