Salarisprofs

Kleine berichtjes op pagina 7

Han Bakker 4-2-2015 13:53
Categorieën: Loon- en premieheffing
Op één van mijn vorige blogs werd gereageerd door een lezer, die vond dat ik goed bezig was en vroeg wanneer ik de Kamer zou ingaan. Ik antwoordde dat ik daarvoor de benodigde kwaliteiten mis. Dat is geen valse bescheidenheid, want de juistheid van deze zelfkennis is deze maand weer eens duidelijk gebleken.

Loonstrook januari
Zo had ik echt verwacht dat het zou gaan donderen en knetteren in dit land, bij de verschijning van de nieuwe loonstrook. Want de mensen met lagere inkomens gaan er qua arbeidskorting immers flink op achteruit. Op de loonstrook dan, want volgend jaar kunnen ze die korting via een IB-aangifte alsnog binnenhalen. Maar dat is dus wel pas in 2016, terwijl de hoger betaalden hun volledige arbeidskorting al direct in hun loonzakje terugvinden. Ik had flink veel protesten verwacht en als ik PvdA–Kamerlid was geweest, nou, dan had ik peentjes gezweet, zo vlak voor de verkiezingen. Want het is wel jouw achterban die de klappen krijgt!

Maar wat blijkt: de dames en heren politici hebben het vele malen beter gezien dan ik. Er is geen onvertogen woord gevallen! Oké, het stond natuurlijk ook niet met vette koppen op de voorpagina van de krant; het was niet meer dan een klein berichtje, ergens op pagina 7. En daarbij komt dat het netto-plaatje natuurlijk ook wat is opgefleurd, dankzij de hogere algemene heffingskorting. En wellicht is in een aantal gevallen ook nog sprake geweest van een lagere pensioenpremie. Maar toch, je moet het als politicus maar durven, om zo vlak voor de verkiezingen de laagstbetaalden in de – tijdelijke - kou te laten staan.

Maar hoe het ook zij, tot mijn verbazing – en ook wel een beetje tot mijn verbijstering – blijft het stil in salarisontvangend Nederland. Ik zag het dus fout en de politici zagen het dus goed.

Wel/niet lagere pensioenpremie
Wat ik ook niet goed voorzag, was de publieke reactie op de verlaging van onze pensioenen. Of beter gezegd, het uitblijven van een reactie.

Vanaf 1 januari mag er nog maar maximaal 1,875% pensioen per jaar worden opgebouwd (bij een middelloonregeling). Officieel omdat we allemaal langer moeten werken en dus meer jaren hebben om hetzelfde pensioen als voorheen op te kunnen bouwen. Maar in feite gaat het erom dat er meer belastingcenten binnenkomen. Want het kabinet redeneert als volgt: lagere opbouw leidt tot lagere premie leidt tot lagere aftrek leidt tot hogere belastingopbrengst.

Het probleem is echter dat het niet het kabinet is, dat de pensioenpremies vaststelt. Dat doen de besturen van de pensioenfondsen. En niet elk fonds heeft de mogelijkheid om de premies te verlagen. Lagere pensioenopbouw, allemaal goed en wel, maar het kabinet eist wel van de fondsen dat hun dekkingsgraad omhoog gaat. En dat kost centjes. Centjes die de premiebetalers moeten ophoesten, want van de rente - waar pensioenfondsen verplicht (!) mee moeten rekenen - moet je het tegenwoordig niet hebben. Kortom: premieverlaging zit er voor veel fondsen echt niet in, zo meldde de Pensioenfederatie al in september 2014.

Toch zette het kabinet de verlaging door en zie, zoals voorspeld, in januari hebben veel pensioenfondsen hun premies niet verlaagd. Uit onderzoek van het Financieele Dagblad (FD) blijkt dat van 31 onderzochte sectorpensioenfondsen er slechts 8 de premie hebben verlaagd. 18 Fondsen hebben de premie gelijk gehouden en 5 fondsen hebben de premie zelfs verhoogd! Dat betekent, aldus het FD, dat bijna 1 miljoen werknemers hetzelfde of meer betalen voor minder pensioen.

Dat is nogal wat! Wel minder krijgen, maar niet minder betalen. Reden genoeg voor een grote publieke verontwaardiging. Dat zou je toch mogen verwachten, nietwaar? Oké, het stond niet met vette koppen op de voorpagina van de krant; het was niet meer dan een klein berichtje, ergens op pagina 7. Maar toch.

Kennelijk vertrouwde het kabinet op het gebrek aan nieuwsgierigheid van de Nederlandse werknemer, die alleen maar interesse lijkt te hebben in het nettobedrag onder aan zijn loonstrook. Maar de oppositie zag het wel en eiste een debat. Daarin meldde staatssecretaris Jette Klijnsma van SZW droogjes dat dankzij de grote pensioenfondsen (ABP) de pensioenpremies voor het ‘leeuwendeel’ van de Nederlanders wel degelijk omlaag waren gegaan. Waarvan akte.

Zo doe je dat, als doorgewinterde politica: je niet laten vastpinnen op wat niet gelukt is en wat sommige tegenstrevers bestempelen als volksverlakkerij, maar je alleen focussen op wat wel gelukt is. Ik geef het direct toe: ik zou het niet kunnen. Om bijna 1 miljoen mensen af te schepen met een meer-voor-minder trucje, alleen om belastinginkomsten naar voren te kunnen trekken. Dus ook hieruit blijkt: ik ben niet geschikt voor de politiek.

Werkloosheidcijfers
Het kabinet ontsnapt dus keer op keer aan publieke verontwaardiging die ik wel had verwacht. Is dat geluk? Nauwelijks. Het is domweg een kwaliteit.

Kunnen we nog meer verwachten? Nou, misschien. Het stond niet met vette koppen op de voorpagina van de krant; het was niet meer dan een klein berichtje, ergens op pagina 7. Maar vanaf dit jaar gaat het CBS andere definities hanteren voor werkloosheid en beroepsbevolking. De nationale definities worden vervangen door internationale.

Zo wordt vanaf nu iedereen die tenminste 1 uur per week betaalde arbeid verricht of wil verrichten, tot de beroepsbevolking gerekend (was tenminste 12 uur). Daarnaast wordt iemand niet langer werkloos geacht als die tenminste 1 uur per week betaalde arbeid verricht (was tenminste 12 uur). Oftewel: we hebben vanaf nu minder werklozen bij een grotere beroepsbevolking. Daar moeten wel gunstige werkloosheidscijfers uit te voorschijn komen, zo vlak voor de verkiezingen.

De vraag is alleen waar we ze straks te lezen krijgen. Als een klein berichtje, ergens op pagina 7? Of met vette koppen, op de voorpagina? Ik ben benieuwd.

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_142305481354d217ddb225f.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen