Salarisprofs

Wachten op Werkkostenregeling 2.0?

Han Bakker 30-8-2011 9:32
Categorieën: Loon- en premieheffing

Voor de meesten van ons zit de zomervakantie er al weer op. Ik hoop dat u flink bent uitgerust en helemaal klaar bent voor de uitdagingen die u te wachten staan. Want zoals u weet, over 4 weken is het al weer Prinsjesdag en dan horen we wat het kabinet voor ons in petto heeft. Misschien zit er weer een mooie ‘vereenvoudiging’ bij, waar we allemaal veel voordeel uit kunnen halen.

Afgelopen maand zijn we in elk geval verblijd met de vulling van de FAQ op de site www.belastingdienst.nl/wkr. Een groot aantal vragen is beantwoord, zodat we wat beter zicht hebben gekregen op de ins en outs van die nieuwe regeling, die zoals u weet voor iedereen met ingang van 2014 verplicht wordt.

Ook de vraag die ik zelf een aantal maanden geleden stelde, is thans voorzien van een antwoord. Het begrip werkplek, belangrijk voor de toepasbaarheid van een gerichte vrijstelling of van een nihil- of lagere waardering, moet blijkens het antwoord worden bepaald vanuit de positie van de werknemer. Alleen als het zijn werkplek is, dat wil zeggen dat de werknemer zijn werkzaamheden daar verricht, is sprake van een werkplek in de zin van de WKR.
Een werknemer die komt fitnesssen in een andere vestiging van de werkgever dan waar hij zelf werkt, fitnesst dus niet op zijn werkplek, waardoor deze verstrekking niet onder de nihilwaardering valt, maar in de vrije ruimte moet worden geplaatst (of belast bij de werknemer). Hetzelfde geldt voor de kinderopvang. Als deze plaatsvindt in vestiging A van de werkgever, terwijl vader of moeder in vestiging B werkt, dan geldt voor die verstrekking ook geen nihilwaardering, maar valt de waarde ervan eveneens in de vrije ruimte (of wordt bij de werknemer belast).

Ondanks dit heldere antwoord blijf ik mijn bedenkingen houden bij de toepasbaarheid van dit afbakeningscriterium. Hoe pakt dit bijvoorbeeld uit bij een bedrijfsfeest van een onderneming met meerdere vestigingen? Stel, het feest wordt gehouden op het hoofdkantoor. Dan vallen alleen de consumpties voor de werknemers van het hoofdkantoor onder de nihilwaardering; het hoofdkantoor is immers alleen hun werkplek en niet die van de collega’s van de andere vestigingen. Het wordt dus voor de loonadministratie zaak om goed bij te houden hoeveel er wordt geconsumeerd door de werknemers van de rayonkantoren, want die kosten vallen namelijk in de vrije ruimte.
Hoe gaan we dat doen? Blauwe consumptiebonnen voor de medewerkers van het hoofdkantoor en rode bonnen voor de collega’s van buiten? Of gaat de werkgever vlak voordat de festiviteiten beginnen de werknemers van buiten eerst even aan het werk zetten op de vestiging waar het feest wordt gehouden, zodat het ook hun werkplek is geworden? En wat voor werk zou het dan moeten zijn en hoe lang moet het duren? Is het halen van een kratje pils uit het magazijn voldoende? Een echte uitdaging voor de creatievelingen onder ons! Leuk hè, die vereenvoudiging.

Maar goed, hoe discutabel of moeilijk uitvoerbaar de regels ook moge zijn, u heeft ermee te maken en u gaat dus hard aan de slag om ook in uw bedrijf de WKR in te voeren. Dat betekent inventariseren van de huidige vergoedingen en verstrekkingen, kijken hoe die uitpakken binnen de WKR, nagaan of de niet gunstige ingeruild kunnen worden tegen wel gunstige, eventueel deze meenemen in het nieuwe arbeidsvoorwaardenoverleg. Kortom: u gaat uw arbeidsvoorwaarden ombouwen, aanpassen, fine-tunen of hoe u het ook wilt noemen, om optimaal rendement te halen uit de fiscale vriendelijkheid van de WKR.

Misschien gaat u de nu nog wel, maar onder de WKR niet langer vrijgestelde vergoeding van de vakbondscontributies uitruilen tegen een hogere kilometervergoeding, die immers tot € 0,19 onder de gerichte vrijstellingen valt. En uiteraard zet u de telefoonvergoeding om in een terbeschikkingstelling van de telefoon, inclusief abonnement. En pas op: de telefoon dus niet verstrekken, anders valt die niet onder de nihilwaardering.

Jaja, het is een hele operatie om de gerichte vrijstellingen, nihil- en lagere waarderingen van de WKR optimaal te benutten. Daar gaat best wel veel tijd in gaan zitten. U heeft weliswaar nog 2,5 jaar de tijd, maar waarom wachten? U zult er toch aan moeten geloven. Toch?

Inderdaad, waarschijnlijk wel, maar van de andere kant, het is allemaal natuurlijk wel politiek hè, die vereenvoudigingen. Dus niets is zeker. De realiteit van vandaag hoeft niet de realiteit van morgen te zijn. Sterker, de realiteit van morgen is waarschijnlijk al ergens opgeschreven en ligt als idee tussen al die andere ideeën voor morgen, die het uiteindelijk niet zullen halen. Maar welk idee haalt het dan wel? Dat is natuurlijk altijd de vraag.

Veel nieuwe ideeën voor verdere vereenvoudiging van de loon- en premieheffing bestaan al en zijn (onder meer) opgenomen in rapport 16, één van de 20 heroverwegingsrapporten die het vorige kabinet heeft laten opstellen om politieke keuzes voor toekomstige bezuinigingen voor te bereiden. Eén van de voorstellen uit rapport 16 is een behoorlijk ingrijpende. Het betreft het schrappen van alle gerichte vrijstellingen en alle nihilwaarderingen, in ruil voor een 1 procent grotere vrije ruimte (die wordt dan 2,4%).

Het uitvoeringsgemak van dit idee is zonneklaar. Als alle gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen worden geschrapt, dan maakt het ook niet meer uit waar het personeelsfeest wordt gehouden of de kinderopvang plaatsvindt. Het maakt evenmin uit of de telefoon wordt vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld. En of u nu meer of minder dan € 0,19 kilometervergoeding geeft, het is voor de loonheffing niet langer relevant. Deze vergoedingen en verstrekkingen vallen dan allemaal in de (iets grotere) vrije ruimte.

Stel dat dit idee wordt overgenomen. Los van de vraag of u en uw werknemers daar financieel blij mee zijn, het zou in elk geval betekenen dat u geen moeite meer hoeft te doen om de fiscaal meest gunstige arbeidsvoorwaarden te vinden en af te spreken: alle vergoedingen en verstrekkingen worden immers toch fiscaal gelijk behandeld.

Gaat dit idee het halen? Komt er een Werkkostenregeling 2.0 en zo ja, wanneer? Moet u als ondernemer die nog niet is overgestapt op de WKR en aanhikt tegen alle inspanningen om de arbeidsvoorwaarden aan te passen, hierop wachten? Geen idee: misschien wel, misschien niet.

Niet prettig, die onzekerheid. Niet weten waar je aan toe bent, als ondernemer. Misschien zou de politiek de wet- en regelgeving gewoon een jaar of 3 jaar ongewijzigd moeten laten, om een beetje rust in het veld te creëren en om de uitvoeringspraktijk te laten wennen aan nieuwe regels. Maar dat lijkt er niet in te zitten: aan de horizon gloort al de loonsomheffing.

Maar toch, even rust in de tent. Zou dát geen goed idee zijn?

Han Bakker – MBZ Consultancy


Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen