Salarisprofs

Struikrovers, alleskunners en brokkenpiloten

Han Bakker 5-4-2016 9:48
Categorieën: Loon- en premieheffing
Kent u dat? Dat je ontzettend boos wordt over iets wat je eigenlijk al weet, waar je eigenlijk geen aandacht aan moet schenken, waar je feitelijk boven moet staan, maar dat je woede zó sterk is dat de stoom toch uit je oren komt? Kent u dat?

Nou, ik in ieder geval wel en afgelopen maand was het weer flink raak. Het advies van het Centraal Plan Bureau (CPB) om het eigen huis in box 3 te stoppen en te belasten als vermogen! Oftewel: nadat iemand onder aanmoediging van de politiek eerst krom heeft gelegen om zijn huis af te lossen (‘Want we hebben in Nederland veel te veel schulden!’), moet van het CPB dat goede gedrag nu beloond worden met een nieuwe heffing over de overwaarde van de eigen woning!

Een schaamteloos advies! Ik voelde mijn hart van verontwaardiging bonzen in mijn lijf. Werkelijk schaamteloos! Dus zijn we allemaal tegen? Nee, natuurlijk niet, want er zijn uiteraard altijd wel weer mensen die geen schaamte kennen, maar wel kansen zien. Met name politieke kansen. Meer binnenstromend geld, ha, meer mogelijkheden om geld uit te geven, ha, meer mogelijkheden om je als politicus te profileren, ha, meer mogelijkheden om stemmen binnen te halen, ha, meer mogelijkheden om je carrière veilig te stellen, kortom: goed idee!

Politieke struikroverij in optima forma. Bah!

Verdorie politiek, hou daar nou eens mee op en ga gewoon eens productief werken voor je geld! Dat moet toch kunnen met zoveel alleskunners en allesweters die we in dit land tot onze beschikking hebben. Toch?

Alleskunners en allesweters
Ja inderdaad, we komen in ons land om van de alleskunners en allesweters. Neem nou bijvoorbeeld onze minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. U denkt misschien: minister, financiën: die heeft fiscaal recht of fiscale economie gestudeerd. Eh, nee. Jeroen heeft landbouwkunde aan de landbouwuniversiteit Wageningen gestudeerd. Had u niet gedacht hè, van de voorzitter van de euro-groep. Als je dan weet dat Jeroen binnen de PvdA-fractie ook ging over zaken als veiligheid, vreemdelingenbeleid, grotestedenbeleid, integratiebeleid, illegalenbeleid, computergames, seksistische videoclips en onderwijsvernieuwingen, dan is wel duidelijk dat Jeroen van alle markten thuis is.

Dat geldt trouwens ook voor een man als Tjibbe Joustra. Mister Landbouw werd hij genoemd, voordat hij voorzitter werd van de Raad van Bestuur van het UWV. U weet wel, die man van die gouden kranen. Wist kennelijk ook alles van sociale verzekeringen. Tjibbe is een echte alleskunner, want na het UWV werd hij Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en nu is hij voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid als opvolger van mr. Pieter van Vollenhoven. Kortom: ook Tjibbe is een alleskunner.

En we hebben er meer. Hans Alders bijvoorbeeld. Middelbare school niet afgemaakt, maar kan werkelijk alles. Minister, Commissaris van de Koningin, bestuursvoorzitter: Hans draait zijn hand er niet voor om. In 2014 had hij maar liefst 21 banen, waaronder die van president-commissaris van ProRail. Alleskunneriger kom je ze niet tegen!

Kortom: hoe kan het toch dat met al die alleskunners en allesweters onder ons, er nog zoveel schaamteloze adviezen en foutieve wetgeving tot stand komt? Werkelijk onbegrijpelijk!

Foutieve wetgeving
Neem nu bijvoorbeeld de WWZ: de Wet Werk en Zekerheid. Toen ik eind 2014 de aankomende invoering van die wet besprak tijdens mijn eindejaarsseminars, gaf ik aan twijfels te hebben of het beoogde doel – meer zekerheid voor flexkrachten – wel zou worden gehaald. Omdat ik een leek ben op het terrein van het arbeidsrecht deed ik dat met de nodige voorzichtigheid, maar de specialisten in de zaal waren dat allesbehalve met hun voorspelling dat minister Asscher zich hiermee flink in de eigen voet zou schieten.

Inmiddels blijkt inderdaad dat de WWZ op dit onderdeel averechts werkt en dan denk ik: hoe kan dat nou toch? Op het ministerie van SZW moeten toch deskundige ambtenaren zitten? Die zijn toch niet dommer dan de gemiddelde HR-specialist bij een MKB-onderneming? Die konden dit toch ook zien aankomen? Waarom hebben die hun minister dan niet tegengehouden?

Neem ook bijvoorbeeld de nieuwe berekening van het dagloon voor de WW, dat uitermate slecht uitpakt voor mensen die voorafgaand aan hun eerste werkloosheidsdag niet het gehele jaar hebben gewerkt. Zie mijn blog Aanpassing dagloon holt risicodekking WW uit (juli 2015). Dat foutje wordt nu rechtgetrokken. Foutje? Niks foutje! De afbraak was keurig onderbouwd. Weliswaar met een belachelijke redenatie, maar toch, hij was onderbouwd en het effect van de maatregel was dus beoordeeld en onderkend.

Ik stel de vraag opnieuw: waarom hebben de ambtenaren hun minister destijds niet tegengehouden? Of hebben ze dat wel geprobeerd, maar was hier geen sprake van foutieve wetgeving, maar van een bewuste poging tot struikroverij? Wie het weet, mag het zeggen.

Brokkenpiloten of struikrovers
Ik ben ervan overtuigd dat op elk ministerie ontzettend veel inhoudelijke kennis aanwezig is. Ja, ook op het departement van staatssecretaris Jetta Klijnsma, die vindt dat het geld in onze pensioenpotten gemeenschapsgeld is en de mensen als aanvullend pensioen maar een moestuin moeten nemen. Ook daar zitten ongetwijfeld heel veel ambtenaren met heel veel deskundigheid.

De vraag is dus: waarom gaat het dan toch fout? Is het de eigengereidheid van de politiek beïnvloede alleskunners en allesweters, die niet willen luisteren naar de mensen die er echt verstand van hebben, maar op de ambtelijke ladder een treetje lager staan? Of is wellicht gewoon vaak sprake van (poging tot) ordinaire struikroverij, diep weggestopt in wetgeving?

Zo ben ik bijvoorbeeld nog steeds op zoek naar de onderbouwing voor de extreme verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor niet-werknemers, die het pensioen van pensioengerechtigden netto meer afroomt dan de dreigende brutoverlaging waar de kranten nu vol van staan. Waarom is dat zo geregeld? Waarom lees ik daar niets over?

Brokkenpiloten of struikrovers. Boos worden op het CPB. Boos worden op het kabinet. Boos worden op het parlement. Zucht. Je hebt er een dagtaak aan als je niet uitkijkt en het is ook nog eens slecht voor je hart. Maar wat doe je eraan?

Volgens de 18e eeuwse Franse diplomaat en filosoof Joseph de Maistre krijgt ieder volk de regering die het verdient. Nou, is dat even lekker! Is het ook nog eens onze eigen schuld!

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_145984286157036f2d85f66.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen