Salarisprofs

Een nieuwe Prinsjesdag, een nieuw geluid

Han Bakker 27-9-2011 9:39
Categorieën: Loon- en premieheffing

Doe eens normaal man! Tja, dat spookt de hele tijd door m’n hoofd, terwijl ik dit stukje schrijf. Niet zo gek natuurlijk, je hoort het overal. Nou ja, toch maar even proberen aan iets anders te denken.

Weet u, met Prinsjesdag begint voor mij de leukste periode van het jaar. Ik ben altijd bijzonder geïnteresseerd in nieuwe wet- en regelgeving en op deze dag word ik op mijn wenken bediend. Ook dit keer. Het Belastingpakket 2012 levert weer voldoende leesvoer op en gelukkig ook weer de nodige wijzigingsvoorstellen. Daarover kan ik in de komende seminars weer een aardige boom opzetten.

Neem nu bijvoorbeeld de voorgenomen afschaffing van de spaarloonregeling. Doe eens normaal man! Sorry, het blijft naar boven komen. Mijn excuses. Ik begin opnieuw.

Neem nu bijvoorbeeld de voorgenomen afschaffing van de spaarloonregeling. In wezen is het natuurlijk een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Het kost de overheid handen vol met geld, dat ruim 2,1 miljoen werknemers gebruik maken van deze voor hen belastingvrije spaarmogelijkheid. Dat geld kan (goed) gebruikt worden voor andere doeleinden. Maar toch geeft de toelichting bij het wetsvoorstel een hele andere reden voor het schrappen van die faciliteit. Leest u even mee?

“De spaarloonregeling is ingevoerd om sparen te bevorderen, maar is ingewikkeld. Werknemers moeten allereerst een aparte rekening openen. Bij verandering van baan dient de werknemer weer een nieuwe rekening te openen als hij ook bij de nieuwe werkgever wilt deelnemen aan de spaarloonregeling.
Ook voor de werkgever is de regeling omslachtig. De werkgever maakt het te sparen bedrag al dan niet maandelijks (maximaal € 613 per jaar) over naar de banken. Verder moet de werkgever bij eerder opnemen van het spaarloon (in geval van wettelijk erkende deblokkeringsmogelijkheden) toetsen of dat mag. Tevens betaalt de werkgever een eindheffing van 25% over de inleg op de spaarloonregelingen van zijn werknemers.
Voor de banken is het aanbieden van spaarloonrekeningen vanwege de combinatie van een laag maximaal jaarlijks in te leggen bedrag en de deblokkeringsmogelijkheden nauwelijks rendabel.”


Volgens de toelichting wordt de regeling dus afgeschaft omdat ze ingewikkeld en omslachtig is, voor de werkgever een administratieve last betekent en de banken er niets aan verdienen. Daarom weg ermee; het klinkt uitermate plausibel. Er wordt echter met geen woord gerept over het feit dat daarmee de werknemers een uitermate populaire en profijtelijke belastingvrije spaarregeling wordt afgepakt. Zeg nou zelf: is dat niet een beetje vreemd? Wat bezielt het kabinet om die nou niet bepaald bijkomstige consequentie totaal niet te noemen als neveneffect van deze ‘vereenvoudigingsmaatregel’?

Toen ik daarover nadacht, schoot me een oude sketch te binnen van Kees van Kooten en Wim de Bie, als de wat louche vrije jongens F. Jacobse en Tedje van Es. De niet al te snuggere Van Es vraagt zich iets af:
Van Es: “Zeg Jacobse, waarom krijg ik eigenlijk geen salaris?”
Jacobse: “Nou, dat is om belastingtechnische redenen.”
Van Es: “ Hoezo?”
Jacobse: “Nou, als je geen salaris krijg, hoef je ook geen belasting te betalen. Snappie wel?”
Van Es: “Oh”
Jacobse: “Ik doe het dus niet voor mij, ik doe het voor jou!“
Van Es: “Oh, vandaar.”

Jacobse komt ermee weg, want Van Es laat zich overtuigen.

Ik heb het idee dat degene die de toelichting op de afschaffing van de spaarloonregeling heeft opgesteld, deze sketch ook kent en de strategie van Jacobse heeft overgenomen. Want hoe verzin je het anders om een wetsvoorstel dat de ‘spaarlonende’ werknemers van Nederland € 533 miljoen euro per jaar aan extra loonheffing kost, te verkopen als slechts een vereenvoudigingmaatregel? Jacobse kan Van Es bedotten, omdat hij weet dat die niet al te snugger is en niet zal doorzien dat hij wordt benadeeld. De opsteller van de toelichting lijkt hetzelfde beeld te hebben van de Nederlandse werknemer. De vraag is: komt ook het kabinet ermee weg?

Behalve over de afschaffing van het spaarloon ga ik het bij de seminars natuurlijk ook hebben over de invoering (in 2013) van de vitaliteitsregeling. Doe eens normaal man! Verdorie, waarom floept dat nu opeens weer uit m’n vingers?

De vitaliteitsregeling dus. Weer zo’n al bij voorbaat ten dode opgeschreven regeling, die net als de levensloopregeling, qua populariteit niet in de schaduw zal staan van de (dan niet meer bestaande) spaarloonregeling. Maar ja, de vitaliteitsregeling is fiscaal gezien nóg minder aantrekkelijk dan de levensloopregeling (het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is echt zo), dus reken maar uit hoe blij de minister van Financiën ermee is. En ach, die man heeft het al zo moeilijk met Griekenland, dus diep in ons hart gunnen we ’t hem wel. Doe eens normaal man!

Ja, inderdaad, ik moet wel normaal blijven doen en niet al te veel begrip tonen. Too much love wil kill you! Een kritische blik blijft gewenst, zeker als het gaat om dit soort politieke stokpaardjes.

Zoals gezegd, voor mij breekt de leukste periode van het jaar aan. Ik ga met veel plezier alle geplande maatregelen doornemen. Het Belastingplan 2012, de wet Uitwerking Autobrief, de Geefwet, de Overige Fiscale Maatregelen: het kan niet op. De leuke dingen eruit halen, kijken of ik al wat bruto-netto berekeningen kan maken, kortom spekkie voor mijn bekkie.

Doe eens normaal Han!

Eh, voor mijn doen ís dat normaal.

Han Bakker – MBZ Consultancy

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reacties (2)

Han Bakker 11-10-2011 10:04

Beste Mirjam,

Hartelijk dank voor je uitvoerige reactie. Het maakt duidelijk dat de gang van zaken je niet onberoerd laat. En m.i. terecht. Ik verbaas me er dan ook over hoe weinig tegengeluid tot op heden te horen is. Zijn de werknemers van Nederland inmiddels zo begaan met de positie van onze minister van Financiën dat ze de afschaffing van de spaarloonregeling lijdzaam ondergaan?

Het schrappen van de levensloopregeling boeit me niet zo. De fiscale vriendelijkheid van die regeling valt erg tegen en het feit dat je het gespaarde bedrag moet aanwenden voor de aankoop van vrije tijd, beperkt je flink in je bestedingsmogelijkheden. Ik ben dus geen fan van deze regeling.

De vitaliteitsregeling is fiscaal nog minder aantrekkelijk dan de levensloopregeling (die kent tenminste nog een extra heffingskorting, in de vorm van de levensloopverlofkorting), dus voor deze regeling geldt al helemaal de vraag waarom je daar aan mee zou willen doen. Alleen als je weet dat je in de toekomst minder inkomsten hebt en dus in een lager belastingtarief zal gaan vallen, kan vitaliteitssparen zinvol zijn. Maar besef wel dat over de renteopbrengst het tabeltarief (42% of 52%) zal gelden i.p.v. het voor rente reguliere tarief van 1,2% (30% van 4% fictief rendement).

Een aantal jaren geleden heeft de regering ook al overwogen om de spaarloonregeling te schrappen. Toen is daar nog vanaf gezien, uit angst voor extra looneisen van werknemerszijde. Ik ben benieuwd hoe het nu zal gaan.

Met vriendelijke groet,

Han


Mirjam den Broeder 10-10-2011 14:32

Helemaal met je eens, Doe es normaal man!

 

Veel werknemers gebruiken de € 613, - per jaar om de maandelijkse premie voor lijfrente te betalen, ook om nog meer belastingvoordeel te kunnen claimen (lijfrente premie is immers aftrekbaar in de Inkomstenbelasting bij te lage pensioen opbouw - Factor A). Helaas schrapt men ook dit belastingvoordeel, met de afschaffing van de spaarloonregeling.

 

Wie heeft de spaarloonregeling in 2001 ooit ingevoerd en toen verzonnen dat bij iedere nieuwe baan/werkgever opnieuw een rekeningnummer geopend moest worden op naam van de werkgever EN bovendien het “foutje” gemaakt heeft toen, dat per arbeidscontract eenmaal per jaar tot het maximum spaarbedrag gespaard kon worden? Toen nog € 788, - max.  per arbeidscontract EN dat de werkgever hier ook nog belasting over moet betalen per werknemer?

 

De levenslooprekening (sinds 2006) kun je meenemen naar een nieuwe werkgever, deze staat immers op naam van de werknemer. Een jaar na invoering was de levensloopregeling nog niet erg populair, nog geen 5% van de werknemers gebruikte de levensloopregeling.

 

“In 2006 hebben werknemers in Nederland 944 miljoen euro gespaard via de levensloopregeling. Er zijn in dat jaar 220.000 rekeningen geopend of verzekeringen afgesloten voor de levensloopregeling. Per rekening is gemiddeld 4300 euro gespaard”.

 

Maar, helaas komen we dan op de voorgenomen afschaffing van de levensloopregeling;

 

DAG belasting vrij sparen (incl. levensverzekeringspremie en belastingvoordeel)

DAG levensloop - verlofkorting

DAG doorbetaling bij verlof

DAG gespaarde tijd omzetten in geld

 

En we krijgen een overgangsregeling naar de vitaliteitsregeling (1 januari 2013)!

 

DOEL van de afschaffing spaarloonregeling?

Het (gedeeltelijk) financieren van de verlaging overdrachtsbelasting van 6% naar 2%, wat men heeft doorgevoerd.

 

Zelf had ik het vermoeden dat men hoopte, dat werknemers alle TEGOEDEN laten uitbetalen (ook voor de levensloopregeling), onder inhouding van loonheffing. Maar afgelopen week is gebleken dat we het weer VRIJ mogen opnemen in Januari 2012.

 

Waarom geen nieuwe belastingmaatregel om de inkomstenbelastingstabel aan te passen, naar bijvoorbeeld een percentage van 40%?

 

Hierdoor zouden huishoudens met hogere inkomens en met hoge hypotheeklasten, minder inkomstenbelasting terug ontvangen over de jaarlijkse betaalde rente van de hypotheek. Bovendien ontvangen dan de gepensioneerde weer wat meer terug, 2 vliegen in 1 klap, toch?

 

Door gelijktrekking van het tarief, kunnen de loonbelastingtabellen toch ook simpeler? Net zoals het “Nieuwe Loonstrookje” (zie 1 van je vorige blogs “Dom, slordig of geniaal?” / De Wet Uniformering Loonbegrip).

 

En zie, de invoering van de werkkosten regeling, toch ook een administratief drama voor werkgevers? En vergeet de vitaliteitsregeling niet.

 

Mijn conclusie:

Werknemers kunnen niet meer inleggen voor de spaarloonregeling m.i.v. 1 januari 2012, maar de vitaliteitsregeling gaat pas in werking vanaf 2013. Aan de ene kant logisch als je kijkt waarom de regeling is afgeschaft, maar voor mij als werknemer, met een lijfrenteverzekering, totaal onlogisch!

 

Begrijp ik het nu niet meer? Zie ik dingen over het hoofd? 

U kunt alleen op dit artikel reageren indien u bent ingelogd

Ideale werving en selectie voor de salarisadministratie

 

Al 10 jaar lang dé partner binnen salarisadministratie

Met opleidingen helpen we salarisprocessen te verbeteren