Salarisprofs

Belastingplan: gepensioneerden mogen weer dokken

Han Bakker 26-6-2013 11:50
Categorieën: Loon- en premieheffing

Afgelopen week verscheen het rapport van de commissie Inkomstenbelasting en toeslagen, ook wel bekend als de commissie Van Dijkhuizen. Deze commissie heeft in opdracht van staatssecretaris Weekers van Financiën scenario’s verkend om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel, dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland.

Ha, dacht ik, daar hebben we er weer één: een Verkenning! En niet zo maar één! Nee, een hele belangrijke. Want zeg nou zelf, dat hebben we nog niet eerder gezien, een Verkenning naar een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel. Totnogtoe onderzochten de meeste verkenningen de invoering van ingewikkelde, krakkemikkige en fraudegevoelige stelsels. Dus deze Verkenning gooit het echt over een totaal andere boeg. Tjonge; hoe krijg je het verzonnen.

Het rapport beslaat maar liefst 127 pagina’s, inclusief een pagina met een foto van de trotse commissieleden. De commissie bestaat uit 6 leden: 3 fiscaal juristen en 3 economen.

Bij die samenstelling van de commissie kun je vraagtekens zetten. Want als je het belastingstelsel flink onderhanden wilt nemen, dan lijkt het me belangrijk dat je daarvoor ook deskundigen van andere disciplines inschakelt. Om bijvoorbeeld de maatschappelijke gevolgen van je voorstellen een beetje in beeld te krijgen. Fiscaal juristen en economen zijn natuurlijk ontzettend slimme mensen, maar ze hebben niet overal verstand van. En soms zijn ze zelfs een beetje dom.

Zo roept de commissie Van Dijkhuizen bijvoorbeeld iets over sociale verzekeringen, waarvan ik denk: nou nou, het zou toch wel handig zijn geweest als in de commissie ook een specialist op dit terrein had gezeten! Om de dames en heren te informeren over het verschil tussen een belasting en een verzekering. En om uit te leggen hoe vreemd het is om gepensioneerden AOW-premie te laten betalen. Want dat is namelijk wat de commissie voorstelt.

AOW-premie en gepensioneerden

De commissie heeft vastgesteld dat gepensioneerden een vrijstelling kennen van betaling van AOW¬-premie. Daardoor geldt voor deze groep tot een inkomen van ca. 34.000 euro een gecom¬bineerd tarief van belasting en premies volksverzekeringen dat 17,9 procent lager ligt dan het tarief voor niet-gepensioneerden. Dat verschil wil de commissie in 18 jaar wegwerken, door het gecombineerde tarief voor gepensioneerden met één procentpunt per jaar te laten toenemen. Na achttien jaar geldt dan één tarief¬structuur voor alle belastingplichtigen. (Zie pagina 122 van het rapport.)

Uit dit voorstel blijkt dat de commissie geen verstand heeft van verzekeringen. En al helemaal niet van opbouwverzekeringen, zoals de AOW. De commissie stelt namelijk dat gepensioneerden voor deze verzekering een premievrijstelling hebben. Pardon, vrijstelling? Gepensioneerden hebben helemaal geen AOW-premievrijstelling. Ze zijn gewoon niet (langer) verzekerd voor de AOW. En zonder verzekering kan ook geen sprake zijn van premieplicht en dus ook niet van een vrijstelling daarvoor.

Dat gepensioneerden niet meer verzekerd zijn voor de AOW, is logisch. Hun recht op AOW is immers al opgebouwd in de 50 jaren voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd (2% uitkering per verzekerd jaar) en de bijbehorende AOW-premie is al betaald. Ze hebben dus geen vrijstelling: ze zijn gewoon klaar met betalen! We blijven na onze pensionering toch ook niet langer premies betalen voor ons aanvullend pensioen of voor onze lijfrente-uitkeringen? Nou dan. Als de commissie beweert dat sprake is van een vrijstelling, dan begrijpt de commissie niet hoe de AOW in elkaar steekt.

Echt dom of zogenaamd?

Of wíl de commissie het gewoon niet begrijpen? En formuleert ze het daarom bewust een beetje slordig? Om een forse belastingverhoging voor ouderen – waar het feitelijk op neerkomt – maatschappelijk acceptabel te maken?

De commissie constateert namelijk ook dat de inkomens- en vermogenspositie van ouderen de laatste jaren flink is toegenomen. (Dat hebben we vaker gehoord; zie mijn blog Bloedmooie onderzoekster gezocht.) Die constatering zet de deur wagenwijd open voor de ‘logische’ conclusie dat een ‘vrijstelling’ van premieplicht voor gepensioneerden dan ook niet meer nodig is, oftewel, dat die ‘begunstiging’ uit het verleden best kan worden teruggedraaid.

Het zou dus kunnen zijn dat de commissie de situatie opzettelijk verkeerd schetst, omdat een voorstel voor een belastingverhoging voor ouderen van maar liefst 17,9 procent politiek een stuk moeilijker te verkopen is, dan een voorstel om een niet langer noodzakelijke vrijstelling af te schaffen. Zeker als die afschaffing heel geleidelijk plaatsvindt, over een periode van 18 jaar.

Slim of dom, hoe het ook zij, het voorstel ligt er en politici kunnen flink in de verleiding worden gebracht om toe te happen. Het voorstel is immers prima verpakt en voor de overheid zijn opbrengsten nu eenmaal opbrengsten, die naar believen kunnen worden uitgegeven. Ongeacht welk belasting- of premie-etiket erop heeft gezeten.

Dus laten we voor de zekerheid toch maar alvast wat extra geld opzij zetten, om straks tot aan onze dood AOW-premies op te kunnen hoesten. Of extra belasting te kunnen betalen. Zo blijft er natuurlijk wel weer wat minder bestedingsruimte over voor een nieuwe televisie of een nieuwe auto. Vervelend voor het economisch herstel van ons land wellicht, maar u moet maar denken: we werken wel mee aan een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel.

Het is maar wat je belangrijk(er) vindt.

Han Bakker – MBZ Consultancy

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen