Salarisprofs

Loonstrook 2016: krijgen we weer een naheffing?

Han Bakker 20-1-2016 12:05
Categorieën: Loon- en premieheffing

Het nieuwe jaar is al even onderweg, maar omdat het nog steeds januari is, mag het volgens de etiquette nog steeds: u het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Bij deze!

Wat staat ons dit jaar te wachten? Welnu, om te beginnen een vervolg op het hectische einde van het vorige jaar, waarin het Belastingplan 2016 nog de nodige aandacht van staatssecretaris Wiebes vergde, om het door de Eerste Kamer te kunnen leiden.

Belastingplan en novelle
Daarvoor was een zogeheten novelle nodig, een aanpassing van het reeds door de Tweede Kamer aangenomen Belastingplan 2016. Deze novelle werd tezamen met het reeds eerder ingediende Belastingplan op 22 december door de Eerste Kamer aangenomen. Kortom, alles leek op tijd in kannen en kruiken te zijn gekomen. Gelukkig!

Echter, de nieuwe loonbelastingtabellen - de tabellen op grond waarvan de inhoudingen worden verricht op het brutosalaris - zijn voor januari en volgende maanden gebaseerd op de tarieven van het oorspronkelijk door de Tweede Kamer aangenomen Belastingplan 2016. De via de novelle aangebrachte wijzigingen zijn daarin niet verwerkt! Vanwege het late tijdstip van bekendwording bleek dat niet meer mogelijk. Oftewel: de loonstrook van januari 2016 klopt niet!

Nou ja, eigenlijk klopt die ook weer wel, omdat de inhoudingen wél corresponderen met de voor 2016 geldende belastingtabellen. Maar ja, die tabellen zijn dus gebaseerd op de tarieven van het Belastingplan zonder de novelle-aanpassingen, zodat ze dus feitelijk juridische basis missen. Immers, het parlement is nooit akkoord gegaan met een tarief van 40,2% voor de 2e en 3e belastingschijf. Het wél aangenomen tarief is 40,4%. Dus feitelijk worden werknemers in januari en daaropvolgende maanden te laag belast. Dat is geen gratis geld! Dat zullen die werknemers keurig moeten terugbetalen. Kortom: hen wacht een naheffing!

Denkbare scenario’s
Hoe kan dit het best worden opgelost? Pas vanaf 1 april 2016 zou de belastingdienst nieuwe tabellen kunnen aanleveren, zodat het in elk geval de eerste 3 maanden van 2016 fout blijft gaan. Ik kan me drie scenario’s voorstellen:

  1. De tabellen worden per 1 april niet aangepast; in 2017 volgt een naheffing over geheel 2016.
  2. De tabellen worden per 1 april 2016 aangepast conform de wijzigingen van de novelle; in 2017 volgt een naheffing over het eerste kwartaal 2016.
  3. De tabellen worden per 1 april hoger vastgesteld dan wettelijk juist is, ter compensatie van de over het eerste kwartaal van 2016 te weinig ingehouden loonbelasting. Er volgt geen naheffing in 2017, maar een eventueel nog benodigde correctie vindt plaats via een aanslag inkomstenbelasting 2016.

Scenario 1 zal het niet worden: de omvang van de naheffing zou alleen maar groter worden. Dat wil niemand, lijkt me. De keuze zal dus gaan tussen scenario’s 2 en 3.

De regeringspartijen zullen naar verwachting geen naheffing wensen in 2017. Dat is immers een verkiezingsjaar en dan wil je geen boze kiezersgezichten hebben vanwege een naheffingsaanslag, die dan net (ook in maart 2017) op de mat is gevallen. Hoe laag die wellicht ook moge zijn. Dus je mag verwachten dat de voorkeur zal uitgaan naar scenario 3: correctie tijdens 2016, geen naheffing in 2017 en een aanslag inkomstenbelasting 2016 om eventuele overgebleven plooitjes glad te strijken.

Goede oplossing?
Maar is dat wel een goede oplossing: scenario 3? Daar kun je vraagtekens bij zetten. Want in scenario 3 worden over gehéél 2016 onwettelijke belastingtabellen gehanteerd! In het eerste kwartaal wordt te weinig geheven, in de rest van het jaar te veel.

Dus dan toch maar kiezen voor scenario 2? Dat ligt eraan. Als de verkiezingen voor de Tweede Kamer inderdaad zoals gepland in 2017 worden gehouden, dan zien de coalitiepartijen dat waarschijnlijk niet zitten. Naheffing in een verkiezingsjaar is echt uit den boze.

Maar er is nóg een mogelijkheid. Stel nu eens dat het kabinet al lang besloten heeft om er in 2016 mee te stoppen. Zo gek is die gedachte niet. Het kabinet is feitelijk uitgeregeerd en alleen het voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016 lijkt nog de reden te zijn om nog even bij elkaar te blijven. Dus stel nu eens dat het kabinet ergens in juli de stekker er zelf uittrekt. Dan krijgen we vervroegde verkiezingen in 2016 en dan maakt het helemaal niet meer uit of er in 2017 wel of geen naheffing zal plaatsvinden. Dat is dan immers geen verkiezingsjaar meer.

Vervroegde verkiezingen in 2016? Waarom niet? Het zou een goede verklaring kunnen zijn voor het feit dat het kabinet zo hardnekkig vasthield aan € 5 miljard lastenverlichting voor 2016 en de oppositie even zo hardnekkig tegenstribbelde. Want het politiek gewin is fors: lastenverlichting in een verkiezingsjaar levert immers de gunst van de kiezer op. Oftewel: je koopt er de nodige stemmen mee.

Politiek geknoei
Welk scenario het ook wordt, feit blijft dat het - niet voor de eerste keer! - een knoeiboel is geworden door politieke onkunde of politieke spelletjes. Want waren die last-minute wijzigingen van de novelle nou echt zo verschrikkelijk noodzakelijk, dat ze écht al voor 2016 aangebracht moesten worden?

Verdraaid, het moet de dames en heren parlementsleden toch bekend zijn wat de gevolgen zijn van (te) late fiscale aanpassingen. Want zo lang is het nou ook weer niet geleden dat we dezelfde ellende (naheffing) op ons bord kregen, vanwege de (te) laat besloten invoering van een inkomensafhankelijke algemene heffingskorting. Ze hadden het dus kunnen weten. Zucht. Leren ze het dan nooit, daar in Den Haag!

Nou, kennelijk niet. Want het parlement heeft een kort geheugen. Dat is niet vreemd, als je weet dat 1 op de 6 parlementsleden, oftewel 1 op de 6 volksvertegenwoordigers die de belangen van het volk dienen te behartigen en dat ook plechtig hebben beloofd te zullen doen, binnen de gekozen termijn van 4 jaar er alweer mee ophoudt. In ruil voor een betere (!) baan elders. Dat is toch te gek voor woorden!

Politiek geknoei, om wat voor reden dan ook, levert werk op voor u en voor mij en daar moet je op zich blij om zijn. Maar af en toe hè, gewoon zo af en toe, word ik er wel ontzettend verdrietig van!

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_1453288093569f6a9da3020.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen