Salarisprofs

Politiek grensoverschrijdend gedrag Loon- en premieheffing

Han Bakker13-11-2017 13:28
Mijn blog van begin september - dat uitkwam vóór de bekendmaking van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet - had als titel: ‘Stilte voor de storm’. En, zeg eens eerlijk: heb ik iets teveel gezegd? En dat terwijl ik nota bene nog niet eens kon bevroeden welke konijnen er uit de hoge coalitiehoed zouden worden getoverd.

De afschaffing van de dividendbelasting (kosten € 1,4 miljard) stond in geen enkel verkiezingsprogramma. En datzelfde geldt ook voor de afschaffing van de wet Hillen en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Stond nergens. Er waren geen ‘voor’-partijen en er waren ook geen ‘tegen’-partijen....
Lees meer
2243Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker9-10-2017 10:05
Terwijl het kabinet Rutte-3 zich in de eindfase van zijn langdurige formatie bevindt en we nog maar heel even hoeven te wachten op de definitieve inhoud van het bereikte regeerakkoord, wordt steeds meer bekend over de wijze waarop de reparatie van de afgeknotte WW-verzekering gestalte zal krijgen.

In mijn blog Schimmige toestanden rond reparatie derde WW-jaar (mei 2017) berichtte ik al dat minister Asscher toestemming had gegeven aan partijen om te komen tot een aanvulling op de verkorte WW-uitkering. Ik vroeg mij af waarom Asscher dat überhaupt moest doen, gegeven het feit dat er sprake is van een niet door...
Lees meer
3304Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker4-09-2017 12:11
Terwijl de verkiezingen al weer bijna een half jaar achter ons liggen en we geduldig moeten afwachten hoe de soap van een nieuwe coalitievorming gaat aflopen, dreigde demissionair vicepremier Lodewijk Asscher met een kabinetscrisis! Nee, echt! Serieus! En waarom? Nou, omdat hij wilde dat ….. nou ja, het is eigenlijk volkomen onbelangrijk wat Lodewijkje zei te willen, want het maakt Lodewijkje namelijk helemaal niets uit waarmee hij zich - dit keer in de blessuretijd van het kabinet Rutte-2 - kan profileren. Het enige dat bij hem telt is dát hij zich kan profileren!

Ik vind het een wat sneue bedoening....
Lees meer
2307Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker31-07-2017 10:54
Subsidies. We komen in dit land om in de subsidies. Subsidies in allerlei vormen. Feitelijk hoor je er als burger niet bij, als je niet een of andere subsidie geniet. Subsidieregeling praktijkleren. Subsidieregeling verwijdering asbestdaken. Subsidieregeling opleidingen publieke gezondsheidszorg. Subsidieregeling voor duurzame energie in huis. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er bestaat wel een subsidieregeling voor.

Wat zegt u? U krijgt geen subsidie? U vist achter het net? Hm, dat valt mee hoor. Want heeft u dan geen hypotheekrenteaftrek? Precies, is ook een subsidie. En u geniet toch ook van de algemene heffingskorting? En wellicht ook van...
Lees meer
2414Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker21-06-2017 16:11
Met de vakantie in aantocht en de Nederlandse databundel nu ook bruikbaar op de Zuid-Europese stranden en campings, durf ik het aan u een wat langer blog voor te schotelen. Want het is naar mijn mening belangrijk om duidelijkheid te krijgen over hoe nu precies de heffing van bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in elkaar steekt.

De Zvw: in wezen een volksverzekering, maar qua heffing een werknemersverzekering. Dat laatste betekent rekenen met loontijdvakken en hoe dat precies moet, welnu, daar is niet iedereen het over eens.

Een mooi voorbeeld daarvan zien we bij de sinds een paar weken actuele discussie...
Lees meer
3528Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker10-05-2017 15:55
De kranten staan er bol van. De discussie over de invoering van een derde WW-jaar is opnieuw trending topic. Wat is er aan de hand?

Demissionair minister van SZW Lodewijk Asscher heeft sociale partners toestemming gegeven om afspraken te maken over de invoering van een derde WW-jaar, die zal worden gefinancierd uit bijdragen van werknemers.

Toestemming?
Da’s mooi, maar er zijn toch een aantal dingen die ik niet begrijp. Bijvoorbeeld dat Asscher ‘toestemming’ voor reparatie heeft gegeven. Hoezo: toestemming? Waarom moet een minister van SZW aan sociale partners toestemming geven om iets onderling af te spreken, als daar geen overheidsgeld...
Lees meer
2827Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker11-04-2017 9:27
Toen ik begon in het loon- en premiewereldje, in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw (inderdaad: weet je nog wel oudje?), toen hadden we nog een Ziektewet waar alle werknemers onder vielen. Dus niet alleen de vangnetgevallen zoals we die tegenwoordig kennen, maar echt alle werknemers.

Ik heb mijn lesboek uit die tijd nog. De ziektewetuitkering had een wachttijd van 2 dagen. Daarna begon de ziektewetuitkering van de bedrijfsvereniging, uitgekeerd door het GAK, SFB, GUO, BVG, Detam of Uszo. Zoals ik al zei: weet je nog wel oudje?

Die uitkeringen werden betaald uit de premies die...
Lees meer
2870Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker8-03-2017 15:05
Het is weer verkiezingstijd. Oftewel: de dames en heren politici zijn nog meer dan anders bezig met zichzelf, met hun partij en, nou ja, vooruit, met het land.

Om die reden vind ik de verkiezingstijd een uitermate irritante periode, waarin ik mezelf zo veel mogelijk probeer af te schermen. Want als je niet uitkijkt word je 24/7 in alle mogelijke media overstelpt met prachtige verhalen van politici die net doen alsof ze zich net zo gewoon achten als u en ik. Oftewel: dat ze echte vertegenwoordigers van het volk (kunnen) zijn en dat we vooral op hen moeten stemmen.

Maar...
Lees meer
2485Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker6-02-2017 11:29
Het is een rare tijd, zo in de aanloop naar de verkiezingen in maart. Het lijkt wel oorlog, in de zin dat ook in verkiezingstijd de waarheid als eerste sneuvelt. Wat krijgen we toch een hoop onzin over ons uitgestrooid. Zorgvuldig geselecteerd ‘nieuws’, volslagen eenzijdig belicht, opdat we als makke schapen richting de ‘juiste’ keuze kunnen worden geleid.

Worden we als burger dan niet beschermd door de vrije pers, die objectief en betrouwbaar de feiten tot ons brengt? Hm, daar heb ik mijn grote twijfels over. Want ook de dames en heren van de pers hebben hun politieke voorkeuren, waardoor...
Lees meer
2541Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker1-12-2016 10:16
Het is dus uiteindelijk een volledige afgang geworden voor het kabinet: de afschaffing van de VAR. Een lang tegenstribbelende staatssecretaris Wiebes, die tegen beter weten in (hoop ik dan maar) zonder veel overtuiging maar bleef roepen dat het allemaal wel meeviel en dat we er alleen even aan moesten wennen, kon uiteindelijk ook niet meer ontkennen dat de wal het schip had gekeerd.

Wiebes komt vervolgens met een ‘geniale’ oplossing om de ontstane situatie het hoofd te bieden: de belastingdienst gaat gewoon een tijdje de wettelijke regels met betrekking tot de aan- of afwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking niet meer...
Lees meer
2733Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker11-10-2016 14:26
In principe vreest elke schrijver van blogs en/of columns het moment waarop er niets meer is om over te schrijven. Dat de onderwerpen ‘op’ zijn. Dat alles al gezegd is.

Welnu, daar hoef je als blogschrijver op het gebied van loon- en premieheffing niet echt bang voor te zijn. Tjongejonge, hoe krijgen die mensen in Den Haag het toch elke keer weer voor elkaar om dingen te zeggen of te doen, die voor mij ‘blogstof’ opleveren.

Verkapte VUT-regeling?
Neem nou bijvoorbeeld die vertrekregeling voor ambtenaren bij de Belastingdienst. Ik meldde al eerder dat het de bedoeling was dat maximaal 5000...
Lees meer
2952Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker12-09-2016 15:35
De wet DBA blijft de gemoederen bezighouden. Je kunt geen krant of tijdschrift openslaan of er staat wel een artikel in over de voor- en/of nadelen van het verdwijnen van de VAR. Uiteraard kan ik niet achterblijven, maar eerst wil ik het even over iets anders hebben. Want soms gebeuren er dingen waarvan je denkt: dit kan niet waar zijn! Ongelofelijk, wat een toeval!

Wat is er aan de hand? In mijn vorige blog kwam ik terug op een toezegging in mijn blog van september 2015. Ik had beloofd de reden te achterhalen voor de extreme verhoging van de lage...
Lees meer
3143Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker22-08-2016 14:15
Het is weer vakantietijd. Lekker rustig op de weg. In de krant en op de televisie overheersen de berichten over de Olympische Spelen in Rio. Over hoe goed ‘we’ het daar doen. Het is eveneens rustig rond het kabinet, want de dames en heren politici zijn met vakantie. O nee, wacht, ze zijn met ‘zomerreces’. Dat is feitelijk hetzelfde als een normale vakantie, alleen duurt een zomerreces wat langer.

Met de politiek op reces valt er weinig nieuws te melden. Het is eigenlijk een beetje saai. Maar ook dit keer geldt: elk nadeel ‘hep’ z’n voordeel. Want bij gebrek aan...
Lees meer
29172Aantal keer bekeken
Geen reacties
Han Bakker7-07-2016 15:09
Brexit. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU. Nou ja, waarschijnlijk dan, want eerlijk gezegd: ik moet het nog zien. Want als je nou toch leest wat er allemaal voor ellendige gevolgen aan dat Brexit kleven, nou, dan wil je er als Verenigd Koninkrijk toch niet mee doorgaan?

Er zouden inmiddels dan ook via internet al meer dan 4 miljoen stemmen binnen zijn gekomen om het referendum opnieuw te houden. Al 4 miljoen! Waaronder zo’n 30.000 stemmen uit Vaticaanstad. Dat is toch ongelofelijk!? Zeker als je weet dat het ministaatje slechts 800 inwoners telt en niet tot het Verenigd Koninkrijk behoort!...
Lees meer
16221Aantal keer bekeken
Geen reacties

Cookie-instellingen