Salarisprofs

Wie rookt er nog sigaren?

Han Bakker 22-4-2011 12:11
Categorieën: Loon- en premieheffing
Mijn al lang geleden overleden opa was iemand die het belangrijk vond om aan het slot van een feestelijke familiebijeenkomst een speechje te houden. Ter voorbereiding haalde hij dan tijdens het nuttigen van het dessert zijn doos sigaren te voorschijn. Niet om er al eentje op te steken (zelfs in die tijd was dat not done), maar om op de achterkant van de doos de noodzakelijke aantekeningen voor zijn praatje te maken. Heden te dage doen we dat met behulp van onze smartphone of iPad; toen ging het op de achterkant van een sigarendoosje.

Soms heb ik het idee dat men in Den Haag denkt dat de Nederlandse werkgever anno 2011 nog steeds een sigarendoosje gebruikt om zijn loonadministratie bij te houden en zijn loonaangifte te doen. Hoe is anders te verklaren dat terwijl de automatisering voortschrijdt en alle ingewikkelde processen en berekeningen weggeautomatiseerd zijn dankzij hoogwaardige salarissoftware, de oplossing voor de administratieve lasten van werkgevers in toenemende mate wordt gezocht in verregaande vereenvoudiging van de heffingsregels?

Neem nu bijvoorbeeld de nagestreefde uniformering van het loonbegrip. Het kabinet wil dat het loon voor de loonheffing en het loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen aan elkaar gelijk worden gemaakt. Waarom, is mijn vraag. Het ene loon is de grondslag voor een heffing naar draagkracht, het andere loon is de grondslag voor een heffing naar een verzekerd bedrag. De ene betaling is dus belasting, de andere een verzekeringspremie. Waarom zouden die twee grondslagen dan aan elkaar gelijk moeten worden gemaakt? Omdat het makkelijker rekenen is? Maar daar hebben we de computer toch voor uitgevonden! Wordt de gemiddelde werkgever en salarisadministrateur nou écht zoveel gelukkiger van dit soort vereenvoudigingen?

Begrijp me niet verkeerd: ik juich vereenvoudiging van harte toe. Maar wel alleen daar waar het mogelijk is dat te doen zonder inbreuk te maken op de bedoeling van de onderliggende regels. Immers, al die regels hebben een bepaalde reden, een bepaalde functie. Tenminste, dat mogen we hopen. In dat geval kun je die regels toch niet zomaar schrappen of heel anders laten luiden, alleen omdat het dan eenvoudiger rekenen is?

Uiteraard kan een visie veranderen en daarmee ook de bijbehorende regels. Als dat leidt tot vereenvoudiging, prima. Het is ook prima als ingewikkelde regelgeving leidt tot opnieuw nadenken over nut en noodzaak ervan. Als dat nadenken vervolgens leidt tot een andere kijk op zaken, met bijbehorende vereenvoudiging, eveneens prima. Maar vereenvoudiging alleen om te vereenvoudigen, zonder te kijken naar de bedoeling van die regels: niet prima. Zodra het niet meer belangrijk genoeg wordt gevonden om te kijken naar het waarom van regels, dan kunnen die regels net zo goed geschrapt worden. Dan hebben we gelijk de ultieme vereenvoudiging bereikt.

Maar de vereenvoudigingstrein dendert voort. We zijn hard op weg naar loonsomheffing of wellicht fiscalisering van de premies werknemersverzekeringen. Beleidsvisie maakt plaats voor uitvoeringsgemak. Het waarom van een heffing maakt plaats voor het hoe van een heffing. Hoe eenvoudiger, hoe beter.

Hoe eenvoudiger, hoe beter? Ik moet toch eens navragen hoeveel politici in Den Haag sigaren roken.

Han Bakker – MBZ Consultancy 


Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier
Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen