Salarisprofs

Baywatch op het Binnenhof

Han Bakker 30-10-2012 10:30
Categorieën: Loon- en premieheffing
Voor een maandelijkse blogschrijver op het gebied van de loonheffingen zijn het moeilijke tijden. Aan de ene kant wil je de actualiteit volgen, sterker, je moet de actualiteit volgen. Dat ben je aan je lezers verplicht; in oud nieuws is niemand geïnteresseerd. Maar aan de andere kant, actualiteit is – bijna per definitie - maar tijdelijk. Je loopt dus het risico dat een lezer die het blog wat later in de maand tot zich neemt, geconfronteerd wordt met oud en achterhaald nieuws.

Neem nu de forenzentaks. Voorgesteld in het Kunduz-akkoord, waarna partijen daar direct weer afstand van namen. Maar de forenzentaks werd wel door Staatssecretaris Weekers van Financiën in een wetsvoorstel gegoten en opgenomen in het Belastingpakket 2013. De vraag was dus wat de grote winnaars van de verkiezingen, VVD en PvdA, daarmee zouden doen. Afschieten, zoals ze in de aanloop naar de verkiezingen hadden beloofd, of toch handhaven?

In mijn blog ‘Forenzentaks: lakmoesproef voor politieke betrouwbaarheid’ besteedde ik daar aandacht aan. Ik gaf aan dat de forenzentaks een slechte maatregel is, niet alleen omdat die de last eenzijdig bij de werknemer met woon-werkverkeer legt, maar ook omdat een echte, niet bovenmatige kostenvergoeding m.i. geen object van belastingheffing zou mogen zijn. Maar of de politiek, de opportunistische politiek dat ook zo zou zien en het plan – zoals beloofd – van tafel zou halen, dat was de vraag. Dat was de lakmoesproef.

Drie dagen na het verschijnen van mijn betoog was de forenzentaks door VVD en PvdA afgeschoten. Daar ging de actualiteit van mijn blog! Zo snel al oud nieuws! Dat voelt niet prettig aan. Of zou er een causaal verband bestaan tussen die twee? Is de forenzentax afgeblazen juist vanwege mijn blog? Heb ik invloed op wat ze in Den Haag beslissen? Het zal toch wel niet? Maar laten we eens gek doen en de proef op de som nemen.

In dit blog wil ik pleiten voor veel meer politieke transparantie en eerlijkheid. Dat lijkt me, zeker in deze crisistijd, meer dan noodzakelijk.

Want neem nou die soap rond de forenzentaks. In wezen een simpele geld-ophaal-maatregel om de schatkist te spekken, maar politiek onderbouwd met een heel verhaal over dichter bij je werk gaan wonen om het milieu te sparen, blablabla. Het was een beschamende voorstelling van zaken. Er was dan ook niemand die het geloofde en het schaadde de politieke betrouwbaarheid, voor zover die overigens nog aanwezig was.

Dus graag voortaan wat meer politieke eerlijkheid. Of zou dat hetzelfde zijn als het vragen om een vierkante cirkel of vloeibaar ijs? Oftewel, een onmogelijke opgave? Misschien wel, maar toch, je weet maar nooit. The times, they are a changin’.

Als we dan toch bezig zijn met meer transparantie en eerlijkheid, zou er dan misschien ook wat meer terughoudendheid betracht kunnen worden bij de fiscale plannenmakerij?

Want kijk nou eens voor de aardigheid wat in 2012 allemaal over ons is uitgestort: Kunduz-akkoord (alias Lente-akkoord en Begrotingsakkoord 2013), Wet Verhoging AOW-leeftijd, Wet Uitwerking Fiscale Maatregelen Begrotingsakkoord 2013, Wet Wijziging WFSV, Belastingpakket 2013, Herfstakkoord (alias Deelakkoord) en zo meteen komt ook nog het Regeerakkoord. En oja, voordat ik het vergeet, er zijn ook nog wat maatregelen uit het Belastingplan 2012 die in 2013 (zouden) moeten ingaan, waaronder de Vitaliteitsregeling. En last but not least: in 2013 wordt ook nog eens de Wet Uniformering Loonbegrip ingevoerd, vergezeld van maar liefst 25 flankerende maatregelen om de werknemer niet te laten profiteren van het wegvallen van de (belaste) werkgeversvergoeding Zorgverzekeringwet. Bent u er nog?

Sommige onderdelen van deze akkoorden zijn al wet geworden, andere zijn opgenomen in het Belastingplan 2013. Maar weer andere onderdelen zijn weer van tafel gehaald, via de Wet Uitwerking Fiscale Maatregelen of het Herfstakkoord van VVD en PvdA. Kortom, de chaos is compleet. Wie ziet door de bomen het bos nog? Misschien alleen de ambtenaren in Den Haag. Alhoewel, ook zij lijken niet geheel zeker van hun zaak, getuige het vangnet dat is ingebouwd via artikel X van het Belastingplan 2013:

“Ingeval de samenloop van wetten die in 2012 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.”

Kortom, als achteraf blijkt dat de wetgever zelf ook is verdwaald in de chaos van (voorgenomen) regelgeving, dan mag de minister wetten die al in het Staatsblad zijn gepubliceerd, alsnog zelfstandig en dus zonder tussenkomst van het parlement, aanpassen. Daar word je toch even stil van.

Ik zie het al helemaal voor me: Baywatch op het Binnenhof! Nieuwbakken Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, die zich in een rode zwembroek hijst om – al dan niet in slow motion - de bijna in de chaos van akkoorden en wetten verdrinkende wetgever te komen redden. Als dit geen paniekverordening is, dan weet ik het niet meer.

Goed, dus graag wat meer politieke transparantie en eerlijkheid alstublieft, en ook wat minder wilde plannenmakerij. Onrealistisch geneuzel van mijn kant? Misschien wel, maar toch, zonder maatschappelijk begrip, zowel letterlijk als figuurlijk, lijkt het me voor een overheid lastig laveren tijdens economisch moeilijke tijden. Dus waarom niet gewoon eens een keertje proberen?

Het is wat: een pleidooi voor meer politieke eerlijkheid en terughoudendheid. Ik ben benieuwd hoe snel dít blog achterhaald zal zijn. Zal wel even duren, ben ik bang.

Han Bakker – MBZ Consultancy

Naschrift
Net voor de deadline van dit blog hebben VVD en PvdA hun concept Regeerakkoord gepresenteerd. Wat een timing! Op het eerste gezicht zijn de plannen niet bepaald terughoudend te noemen, maar ze zijn wel transparant en lijken goed doordacht. Is mijn blog nu al achterhaald? Nog maar eens goed lezen!Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier
Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen