Salarisprofs

Verwarring, verwachting, verbijstering en voorpret

Han Bakker 6-10-2014 10:36
Categorieën: Loon- en premieheffing

Prinsjesdag 2014. De jacht op rijke ouderen gaat voort. Zo wordt onder meer de ouderentoeslag afgeschaft en de ouderenkorting verlaagd. Dat lijkt misschien erg, maar dat is het niet. Nee hoor. Want ouderen worden namelijk steeds rijker. Dat verzin ik niet zelf; nee, dat blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het zit als volgt.

Oude ouderen hebben minder riante aanvullende pensioenen dan jonge ouderen en dat drukt de gemiddelde rijkdom van ‘de’ oudere. Als nu een oudere oudere overlijdt, dan stijgt de gemiddelde rijkdom binnen het zogeheten ‘cohort’ ouderen. Op die manier wordt ‘de’ nog levende oudere steeds rijker. Hoeft hij niets voor te doen; gaat helemaal vanzelf. Oftewel: ouderen worden gewoon slapend rijk(er). Het is duidelijk dat dit voor het nemen van besluiten belangwekkende informatie is!

Om die reden kijk ik tegenwoordig wat vaker bij de overlijdensberichten. Zo zie ik dat een vrouw van 94 is overleden. ‘Ha’, zeg ik tegen mijn vrouw, ‘we zijn weer een stukje rijker’ en pak direct de folders voor een nieuwe auto. ‘Nee’, zegt mijn vrouw, ‘we zijn nog geen 65. We zitten dus nog niet in het cohort, dus leg die folders maar weer weg.’

Verdraaid, ze heeft gelijk! Mijn dag die zo goed leek te zijn begonnen met het overlijden van de oude dame, ziet er opeens een stuk minder florissant uit. Terwijl ik mistroostig uit het raam kijk, zie ik mijn overbuurman van 70 zijn armen juichend ophoog steken. Ja, hij wel!

Verwarring
Ik vecht mij over mijn teleurstelling heen en sla ter afleiding (!) het Handboek Loonheffingen, versie oktober 2014 open. Hé, het wordt dan misschien geen nieuwe auto, maar wel een mooie nieuwe televisie! Want kijk maar wat hier staat: Vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per jaar beschouwen wij in ieder geval als gebruikelijk. Kijk eens aan! Voor dat bedrag kan mijn werkgever mij een mooi kijkkastje leveren. Hij heeft toch vrije ruimte zat.

Waar dat bedrag van € 2400 vandaan komt, weet ik niet, maar who cares? Het lijkt op de € 200 per maand eindheffingsmogelijkheid voor bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen, die bij toepassing van de werkkostenregeling een plaatsje in de vrije ruimte moeten zoeken. Zouden ze daar een jaarbedrag van hebben gemaakt? Dat lijkt me stug, want bij de parlementaire behandeling van de Aansluitingswet Walvis in 2004 is nadrukkelijk aangegeven dat het een bedrag per maand is en geen bedrag per jaar.

Maar ja, een kniesoor die daar op let. Toch? Alhoewel, volgens het eerste voorbeeld dat er in het Handboek pal onder staat (paragraf 4.2) mag een verstrekte dure flatscreentelevisie alleen in de vrije ruimte worden ondergebracht, als het in de bedrijfstak gebruikelijk is dat de werknemer met kerst een dergelijk duur cadeau krijgt. Verdraaid! Wat is het nou? Is het nu wel of niet gebruikelijk? Mag het nou wel of niet? Ik raak lichtelijk in verwarring.

Verwachting
Ik pak de krant. Mijn oog valt op een bericht over de iPad: In hoger beroep is geoordeeld dat een iPad een communicatiemiddel is. ‘Het gerechtshof Amsterdam heeft dit op 25 september 2014, anders dan de rechtbank Haarlem, beslist. De rechtbank oordeelde eerder dat een iPad als een computer moet worden aangemerkt. Aan de werknemers van de werkgever voor wie het zakelijk gebruik van de iPad van meer dan bijkomstig belang is, kan dan ook de iPad vrij van loonheffing worden verstrekt.’

Kijk eens aan! Een iPad is dus een communicatiemiddel en geen computer. Dat is mooi! Die kan ik ook goed gebruiken en 10% zakelijk gebruik haal ik met gemak. Maar is het wel zeker? Hoe zit het met dat 7-inch besluit van de Staatssecretaris van Financiën uit 2013? Is dat dan automatisch van tafel? Ik bedoel, de uitspraak van het Hof betrof wel een situatie uit december 2010 en het besluit van de staatssecretaris is van latere datum.

Ach, eigenlijk maakt het allemaal niets meer uit. Want zo meteen is het alleen nog maar de werkgever die bepaalt of iets belast loon is of niet, dankzij het in 2015 in te voeren noodzakelijkheidscriterium. Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van juli 2014 beloofd dat op te nemen in het Belastingplan 2015. We gaan anders denken, vanuit wederzijds vertrouwen. We gaan af op het oordeel van de werkgever. Ik ben benieuwd!

Verbijstering
Ik sla de Memorie van Toelichting open, begin te lezen en voel het bloed uit mijn gezicht wegtrekken. Wat is dit?

“Het kabinet beoogt deze knelpunten (..) weg te nemen met de introductie van een strikter (nood)zakelijkheidscriterium.” (MvT, pag. 21)

Hè? Het gebruik van het woord ‘strikter’ en de plaatsing van ‘nood’ tussen haakjes wijst erop dat de teugels worden aangetrokken. Want aan een noodzakelijkheidscriterium valt vele malen moeilijker te voldoen dan aan een zakelijkheidscriterium van bijvoorbeeld 10% voor het gebruik van de mobiele telefoon. De meeste daarvan verdwijnen straks dus - noodzakelijkerwijs – in de vrije ruimte, die nota bene ook nog eens met 20% is verkleind tot 1,2%. Maar dat was allemaal toch niet de bedoeling?

“Er zal steeds naar de omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld of aan het noodzakelijkheidscriterium is voldaan.” (MvT, pag. 22)

Oftewel, er is geen enkele zekerheid vooraf. Lekker zeg.

“Kosten die alleen maar bijdragen aan een goede uitoefening van de dienstbetrekking zijn niet als “noodzakelijk” aan te merken.” (MvT, pag. 56)

Heerlijk, zo’n zacht criterium. Voor de inspecteur dan, want welke werkgever durft zich hier nog aan te wagen?

“Waar het om gaat is dat de werkgever zich in redelijkheid op het standpunt moet kunnen stellen dat de voorziening zonder meer nodig is voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking en dus overtuigend gericht is op een optimale bedrijfsvoering.” (MvT, pag. 22)

Tjongejongejonge. Kijk nou toch eens wat er staat: ‘in redelijkheid’, ‘moet kunnen’, ‘zonder meer nodig’, ‘behoorlijke’, overtuigend’, ‘optimale’. Hoeveel meer stokken om de hond te slaan heb je nodig als inspecteur? Hiermee kun je voorlopig wel even vooruit!

“In eerste instantie wordt het oordeel overgelaten aan de werkgever, al wordt zijn oordeel geobjectiveerd met een redelijkheidstoets.” (MvT, pag. 22)

En wat gebeurt er in tweede instantie en wanneer is dat? En wie bepaalt wat redelijk is? Is dat net zoiets als ‘gebruikelijk’. Nou, dan weten we het wel: onzekerheid troef.

Ik stop met lezen. Het is te triest voor woorden. De woorden ‘gestolen revolutie’ komen in mij boven. Maar ach, laat ik het niet erger maken dan het is. Het waren twee fantastische maanden, vol naïeve hoop op een ‘Haagsche Lente’ en nu gaan we weer over tot de orde van de dag.

Voorpret
Voor mij houdt die orde in dat ik mij verder ga verdiepen in alle voorgenomen wijzigingen, ter voorbereiding van de komende eindejaarsseminars die ik ook dit jaar weer mag geven.

Ik doe dat altijd met veel plezier: het is gezellig en van weerskanten leerzaam. En daarnaast biedt het een unieke gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over zowel de zin als de onzin van alle voorgestelde veranderingen.

Wellicht heeft u zin en gelegenheid om aan te schuiven. U bent van harte welkom!

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_14125847885432555422968.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier


Seminar Belastingplan 2015
Salarisprofs organiseert op dinsdag 25 november het Seminar Belastingplan 2015. Han Bakker praat u bij over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied van de salarisadministratie. Voor meer informatie en voor het aanmelden klik op onderstaande button.

blog_image:profsg_14139678775447700523381.png:end_blog_image

 

Reageer

Cookie-instellingen