Salarisprofs

Dubieuze berichtgeving in verkiezingstijd

Han Bakker 6-2-2017 11:20
Categorieën: Loon- en premieheffing

Het is een rare tijd, zo in de aanloop naar de verkiezingen in maart. Het lijkt wel oorlog, in de zin dat ook in verkiezingstijd de waarheid als eerste sneuvelt. Wat krijgen we toch een hoop onzin over ons uitgestrooid. Zorgvuldig geselecteerd ‘nieuws’, volslagen eenzijdig belicht, opdat we als makke schapen richting de ‘juiste’ keuze kunnen worden geleid.

Worden we als burger dan niet beschermd door de vrije pers, die objectief en betrouwbaar de feiten tot ons brengt? Hm, daar heb ik mijn grote twijfels over. Want ook de dames en heren van de pers hebben hun politieke voorkeuren, waardoor de keuze van de lezer voor een bepaald nieuwsmedium feitelijk al bij voorbaat bepaalt wat hij of zij te horen en te lezen krijgt. En soms is er gewoon ordinair sprake van commerciële belangen, die soort en inhoud van berichtgeving bepalen.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat als je als gebruiker van Facebook alleen via dat medium je op de hoogte laat stellen van de ontwikkelingen in de wereld, je je eigen echoput creëert. Oftewel, je krijgt van Facebook alleen die artikelen te lezen die je bevestigen in je eigen mening, zodat het prettig leest, je langer op die pagina blijft hangen en daarmee automatisch meer bloot kan worden gesteld aan speciaal voor jou bedoelde reclame.

Oké, zult u misschien denken: dat is Facebook. Maar de echte pers, dat is toch andere koek? Die is toch wel objectief en betrouwbaar? Dat zou je misschien mogen verwachten, maar vergelijk voor de aardigheid eens de berichtgeving in de Volkskrant met die in Elsevier. Totaal tegengesteld. En wat te denken van onze nationale nieuwszender: de NOS. In Nieuwsuur laat Twan Huys een dag na de inauguratie van de republikeinse president Donald Trump diens economische plannen en buitenlands beleid beoordelen door een voormalig adviseur van de democratische presidenten Clinton en Obama. Hoe objectief wil je het hebben?

Doorprikken
Maar hoe scheid je objectieve berichtgeving van subjectieve? Hoe onderken je ‘echt’ nieuws en ‘fake’ nieuws? Daar missen we als eenvoudige burger toch de kennis voor?

Klopt, maar gelukkig hebben we Arjen Lubach om ons op weg te helpen. Het is lachen om de voorstelvideo van Nederland aan Donald Trump (werkelijk geniaal!), maar ook uitermate leerzaam als je ziet hoe hij met zijn team door dingen heen prikt. Zoals bijvoorbeeld door ons aller premier Mark Rutte, die geen grammetje authenticiteit blijkt te bezitten en als ‘standpuntenstofzuiger’ met zoveel mogelijk politieke stromingen probeert mee te gaan. Als er maar op hem wordt gestemd in maart. Het doel heiligt de middelen bij onze Mark, zoveel is wel duidelijk. En na de verkiezingen ziet hij wel weer verder.

En wat te denken van Lodewijk Asscher? Om onverklaarbare redenen door de Partij van de Arbeid op het schild gehesen als nieuwe lijsttrekker. Lodewijk Asscher, die als minister van SZW met zijn wet Werk en Zekerheid de arbeidsmarkt in volslagen chaos heeft gestort en met zijn stokpaardje Transitievergoeding de laatste bereidwillige werkgevers tot wanhoop drijft.

Omdat nu blijkt dat sommige werkgevers arbeidsongeschikte werknemers na 2 jaar niet ontslaan, maar in een slapend dienstverband houden om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen, gaat Lodewijk dit gat in de wet dichten. In het programma EenVandaag (19-1) meldt hij voortvarend dat een wetsvoorstel met die strekking “als een dolle” door beide Kamers gaat.

Nou, dat is dan toch wel mooi en doortastend van Lodewijk: “Als een dolle door beide Kamers.” Dus voor de verkiezingen is dit geregeld? Eh, nee: het wetsvoorstel ligt nog voor advies bij de Raad van State. Nou, dan is het in elk geval geregeld per 1-1-2018? Eh, ook niet: het wordt op z’n vroegst 1-1-2019! Nou ja, maar dan wel met terugwerkende kracht tot 1-7-2015, want dat belooft Asscher. Dat laatste klopt, maar de vraag is wat Asscher kan en mag beloven voor de behandeling van een wetsvoorstel door een parlement, waarvan hij de samenstelling niet kent! Want er komen verkiezingen aan. Weet u nog wel?

Maar ook Lodewijk zal het allemaal een worst wezen; als we maar op hem stemmen.

Belastingdienst
Hoe staat het overigens met Asscher’s DBA-lotgenoot, staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën? Ik bedoel, dat is een bewindspersoon namens de VVD en we weten inmiddels dat de houdbaarheid van VVD’ers in dit kabinet beperkt is. Welnu, ik kan u mededelen dat Eric er nog steeds is. Op zijn post. Ik weet het zeker, want ik heb een brief van hem gekregen. Ik ben namelijk een zzp’er en Eric had nieuws (nou ja, nieuws) voor mij.

De brief gaat over het uitstel waartoe hij heeft besloten ten aanzien van de handhaving van de wet DBA. De wet DBA (een betere naam is overigens Wet Afschaffing VAR, want dat is namelijk het enige dat de wet DBA regelt) is per 1 mei 2016 in werking getreden, maar zal tot minimaal 1 januari 2018 niet worden gehandhaafd. Oftewel: Geen controle, gaat u maar lekker zzp’en!

Zo, daar heb je wat aan! Een wet invoeren, die vervolgens niet handhaven en dat officieel aan elke voormalige VAR-houder persoonlijk schriftelijk meedelen. Werkelijk geniaal. Nou ja, ik heb het daar in eerdere blogs al uitgebreid over gehad, dus laat ik niet (te veel) in herhaling vallen over het belachelijke van deze gang van zaken. Maar waar ik al bang voor was, is nu ook feitelijk het geval geworden: de brief rept met geen woord over het mogelijke effect van ‘deze wet wel invoeren, maar niet handhaven’ voor de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Ik blijf het herhalen: vanaf de invoeringsdatum van de Wet Afschaffing VAR geldt er géén expliciete (VAR-)uitzondering meer van de hoofdregel voor de vaststelling van een echte en/of fictieve dienstbetrekking en de daarbij behorende verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Oftewel: vele tienduizenden zzp’ers die op grond van hun arbeidsverhouding met hun opdrachtgever vanaf 1 mei 2016 feitelijk als werknemer kunnen worden gekwalificeerd, zijn in wezen verplicht verzekerd en kunnen dus aanspraak maken op sv-uitkeringen. Ook als er geen premies zijn betaald. Ook dan kunnen ze aanspraak maken. Maar wie vertelt hen dat? In elk geval – zo blijkt - niet de Belastingdienst.

De prangende vraag is en blijft of de Belastingdienst (lees: Wiebes) dit zelf niet weet of dat ze er gemakshalve voor kiest dit niet te willen weten, omdat de chaos anders compleet wordt. Want dat is zo vlak voor de verkiezingen nou niet bepaald een brevet van vermogen.

Betrouwbare bron?
Zo blijkt dus ook de berichtgeving van onze eigen overheid – bewust of onbewust – onvolledig en dus niet 100% betrouwbaar. De moeilijke vraag is en blijft dan ook: wat kun je anno 2017 nu wel en niet geloven?

Het lijkt mij dat het in ieder geval belangrijk is om goed in de gaten te houden wie of wat de bron is van de berichtgeving: is die bron wel of niet betrouwbaar? Zo ja, dan kun je het bericht geloven en zo nee, dan misschien toch maar beter van niet.

Moeilijk? Hm, valt erg mee. Ik geef een (makkelijk) voorbeeld:

Bericht: ‘Dit kabinet is een van de beste van na de 2e Wereldoorlog.’
Bron: Premier Mark Rutte.

En?

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:article_profsg_148637686358984f9ff28a7.jpg:end_blog_image


Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen