Salarisprofs

Hoe leg je het onuitlegbare uit?

Han Bakker 1-10-2015 16:20
Categorieën: Loon- en premieheffing

Afgelopen week mocht ik een bijdrage leveren aan een bijeenkomst, gewijd aan het thema ‘Word een Salarisprof’. Kennelijk verkeerde de organisatie in de veronderstelling dat ik dat ben. Of misschien ook niet, maar dacht ze wel dat ik er iets over kon vertellen. Hoe het ook zij, ik ging er naar toe, vergezeld van een lijstje met eigenschappen waarvan ik denk dat die belangrijk zijn voor iemand die zijn of haar vak op een serieuze, professionele manier wil uitoefenen.

Mijn lijstje begon met de voorwaarden dat je naast het opdoen van de benodigde vakinhoudelijke kennis, het vakgebied zelf ook leuk moet vinden. Want alleen dan heb je kans dat je meer gaat worden dan slechts een verzamelaar van kennisfeitjes.

Pal na die twee basisvoorwaarden had ik opgeschreven: “Je moet dingen willen en kunnen begrijpen en je moet ze daarna ook willen en kunnen uitleggen.“

Maar dat laatste wordt wel steeds lastiger: want hoe leg je het onuitlegbare uit?

De afschaffing van de VAR
Neem nou de VAR: de Verklaring Arbeidsrelatie. Met een VAR in de hand kom je als zzp’er door het ganse land. Hoera voor de werkgelegenheid van werkloze 50 plussers, die nergens meer worden aangenomen en uit arren moede dan maar voor zichzelf zijn begonnen. Want dankzij de (administratief-technisch) laagdrempelige VAR kun je hier en daar nog wat betaalde opdrachten scoren.

Maar dat kan de overheid natuurlijk niet zomaar accepteren, want wellicht zitten er tussen die talloze (zo’n slordige 900.000) zzp’ers wel een paar nep-zelfstandigen: opdrachtnemers die feitelijk werknemer zijn. Volgens Actal zou daarvan bij 2% tot 14% van de zelfstandigen sprake kunnen zijn, dus volgens het kabinet is het hoog tijd voor actie!

Dat de Raad van State twijfelt over de omvang van het probleem doet voor het kabinet niet ter zake. Dat Actal wel een hele ruime marge aanhoudt (tussen de 2% en 14%) brengt ook geen twijfels. Dat het eerste alternatief, de Beschikking Geen Loon (BGL), roemloos is gesneuveld in het voortraject en dat het daaropvolgende alternatief, het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) evenmin op veel bijval kan rekenen, daar wordt niet om gemaald. Nee, er zal en moet een ander systeem komen.

De Amerikanen hebben voor dit soort gevallen een mooie uitdrukking: ‘If it ain’t broke, don’t fix it!’. De VAR werkt gewoon prima, in elk geval in minimaal 86% tot 98% van de gevallen, waarin volgens Actal in elk geval géén nep-zelfstandigen actief zijn. Blijf er dan dus gewoon van af, zou ik zeggen.

Want je kunt gewoon zien aankomen dat een systeem met meer papieren rompslomp en waarbij opdrachtgevers meer risico lopen op naheffingen, niet zal leiden tot een stijging van werkgelegenheid voor zzp’ers. Eerder het tegendeel. We hebben er in dit land een mooie uitdrukking voor: ‘Het kind met het badwater weggooien.’

Maar het kabinet hanteert duidelijk een eigen motto: ‘Beter ten hele gedwaald, dan ten halve gekeerd.’ Onbegrijpelijk; het lijkt warempel wel een nep-kabinet!

Heffing over vermogen
Maar er is meer dat ik niet begrijp. Zo komt er bijvoorbeeld een nieuwe rekenmethode voor het berekenen van belasting over vermogensrendement, ter vervanging van de huidige methode, waarbij een rendement van 4% wordt aangenomen, ongeacht het werkelijk genoten rendement. Maar dat kan volgens het kabinet écht niet meer, belasting heffen op grond van een aaname. Dus komt er nu iets beters: een methode gebaseerd op twee aannames! Hoe verzin je het!

De eerste aanname is dat naarmate iemands vermogen toeneemt, hij of zij een groter deel daarvan zal beleggen in aandelen. De tweede aanname is dat beleggingen meer rendement opleveren dan spaarbankboekjes. Een mix van deze twee aannames stop je in een berekeningsmethodiek, je schudt een paar keer en hoppa, de verschuldigde belasting rolt er vervolgens kant en klaar uit.

Zoals gezegd: hoe verzin je het! Ik zou wel eens de mening willen horen van de aandeelhouders van Volkswagen, u weet wel, van die sjoemelsoftware. Of van de aandeelhouders van Imtech. Of van alle aandelenbezitters na een beurskrach. Maar toch gaan we dit doen, omdat – en nu komt het – ‘de vaststelling van de daadwerkelijk genoten rendementen te lastig is’. Pardon? Als we het wel konden in een tijdperk dat de computer nog moest worden uitgevonden, waarom zou het nu dan niet kunnen?

Waarom, waarom, waarom?
Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven van – vooralsnog? - onuitlegbare besluiten.

Waarom komt bijvoorbeeld ‘het zoet’ van dit kabinet alleen terecht bij de geluksvogels, mensen die al werk hebben, en niet bij de pechvogels, zij die hun werk kwijt zijn geraakt?

En waarom gaat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wel omlaag voor inhoudingsplichtigen, maar fors omhoog (+ 13%) voor gepensioneerden en zzp’ers?

En waarom moet de dankzij de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) transparanter geworden loonstrook weer een stukje minder transparant worden door de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies, terwijl de Raad van State ernstige twijfels heeft over de noodzaak en de effectiviteit van die regeling?

En waarom maakt het straks (in 2019) voor de bijtelling niet meer uit of je in een bijna emissieloze auto met slechts 1 gr/km CO2 uitstoot rijdt, of in een super vervuilende?

Kortom, heel veel vragen waar ik het antwoord op moet proberen te vinden, voordat ik aan de eindejaarsseminars ga beginnen. Want aan alleen het meedelen van feiten doe ik niet. Ik wil de dingen kunnen begrijpen en ik wil ze daarna ook kunnen uitleggen. Want daar ben je tenslotte Salarisprof voor. Toch?

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_1443709634560d42c2998dd.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen