Salarisprofs

Voordelig voor alle betrokkenen

Han Bakker 21-6-2011 12:16
Categorieën: Loon- en premieheffing

Zo vlak voor de vakantie heb ik goed nieuws. De geest die Vereenvoudiging heet, is nu helemaal uit de fles en dat zullen we allemaal gaan merken. Het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip is namelijk door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen en zal per 1-1-2013 worden ingevoerd. Ik heb de kamerstukken voor u doorgenomen en geloof het of niet, daaruit blijkt dat dankzij het wegwerken van de verschillen tussen de diverse loonbegrippen, alle betrokkenen op veel gemak en veel voordeel kunnen rekenen. U bent benieuwd? Welnu, lees vooral verder!

Voor u als werknemer

Voor u als werknemer wordt het straks allemaal een stuk gemakkelijker. De loonstrook wordt namelijk vereenvoudigd! Jazeker, er verdwijnen maar liefst twee hele regels en daardoor kunt u de strook voortaan lezen. Inderdaad, transparantie is het devies. U kunt straks precies zien hoeveel er op uw loon wordt ingehouden. Wat zegt u? Dat kunt u nu ook al? Oja, da’s waar: de inhoudingen staan nu ook al op de strook. Maar straks kunt u precies narekenen of het allemaal klopt. Wat zegt u? Dat kunt u nu ook al? Oké, maar die berekening van de inhoudingen wordt straks wel een stuk gemakkelijker en daardoor voor u een stuk beter te begrijpen. Wat zegt u? Of u minder belasting gaat betalen? Nee, dat niet. Misschien zelfs meer, vanwege een aantal zogeheten flankerende maatregelen. Die zijn nodig om te voorkomen dat u door de vereenvoudiging netto meer zou overhouden dan nu. Maar de loonstrook is in elk geval straks wel veel beter leesbaar. Dus van harte gefeliciteerd!

Voor u als werkgever

Ook voor u als werkgever wordt het straks allemaal een stuk eenvoudiger en daarnaast ook nog eens stuk goedkoper. Inderdaad, u leest het goed, een stuk goedkoper. Nee, niet omdat u minder belasting hoeft te betalen (u moet wel serieus blijven!), maar omdat u de loonaangifte namelijk straks helemaal zelf gaat doen. Dat zegt tenminste Staatssecretaris Weekers van Financiën en dat is niet de eerste de beste. En de hele Tweede Kamer (dat wil zeggen, alle zes Kamerleden die bij de behandeling van het wetsvoorstel aanwezig waren) is het met hem eens. Naar schatting 90% van de MKB werkgevers gaat de loonadministratie en de loonaangifte straks zelf doen, dus de kans is groot dat u daarbij hoort. Gefeliciteerd! U gaat die nu nog noodzakelijke hoogwaardige en dus dure salarissoftware uitsparen en dat geldt ook voor de inhuur van dure loonadministratiebureaus. Dat levert u gemiddeld maar liefst € 400 voordeel per jaar op! Is dat goed nieuws of niet?

Oja, voordat ik het vergeet, het is wel zo dat om de financiële effecten die deze maatregelen veroorzaken een beetje te neutraliseren, er een aantal zogeheten flankerende maatregelen nodig zijn. Dat zou u geld kunnen kosten, maar dat is nog niet zeker. Dat kan op dit moment nog niemand zeggen. Het kan ook zijn dat u over een aantal jaren weer wordt benaderd door UWV, CBS en al die andere instanties, om net zoals vroeger weer werknemersgegevens aan te leveren. Maar ja, zo houdt u natuurlijk wel weer contact met de samenleving en dat is voor een ondernemer natuurlijk bijzonder prettig. Dus het wordt straks voor u zowel goedkoper als leuker. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Voor de belastingdienst

De kans is aanwezig dat de belastingdienst straks haar slogan gaat veranderen. Volgens het kabinet gaan werkgevers - dankzij alle vereenvoudigingen – namelijk geen fouten meer maken in hun loonaangifte en daardoor wordt het werk voor de mensen van de belastingdienst een stuk gemakkelijker. Die hoeven u als werkgever dan niet meer lastig te vallen en dat maakt hun werk daardoor ook nog eens een stuk leuker. Dus misschien verandert de belastingdienst haar motto in: Belastingdienst, het is leuk en gemakkelijk, zeker voor onszelf. En wie zou onze vrienden van de belastingdienst dat misgunnen?

Nog meer voordeel?

Het wetsvoorstel dat al deze voordelen mogelijk maakt, is - zoals gezegd - inmiddels door het parlement behandeld en aangenomen. Alle hierboven genoemde voordelen en kostenbesparingen zijn daarbij besproken en meegewogen. Die winst is dus binnen. Maar wellicht komt er nog meer voordeel aan.

Het gerucht wil namelijk dat het kabinet overweegt om hybride auto’s te gaan verbieden. U weet wel, die auto’s met zowel een verbrandings- als een elektromotor. Dankzij hoogwaardige software worden deze motoren volkomen automatisch op precies de juiste momenten in- en uitgeschakeld, om op die manier het optimale rendement uit een liter benzine te halen. De reden voor het verbod zou zijn dat de hybride-techniek voor de automobilist te ingewikkeld is. Als die onder de motorkap kijkt, snapt hij er niets meer van. De automobilist is daardoor gedwongen om zijn auto te laten onderhouden door dure garages, die gebruik moeten maken van dure software en van duur personeel. Dat kost handen vol geld. De techniek van deze auto’s moet dus een stuk eenvoudiger, transparanter worden.

Het kabinet verwacht dat als auto’s minder ingewikkeld worden gemaakt, liefst 90% van de automobilisten het onderhoud voortaan zelf gaat doen. Dat scheelt hoge rekeningen van de garage. Daarbij brengt sleutelen aan de auto voor de deur ook meer contacten met de buren met zich mee en dat is natuurlijk prima voor de sociale cohesie binnen de wijk. Tevens wordt het ook voor de ambtenaren van de Rijksdienst voor het Wegverkeer nog eens een stuk eenvoudiger om auto’s te keuren. Dure bijscholingscursussen om auto’s met ingewikkelde aandrijfmechanismen te kunnen beoordelen, zijn dan niet meer nodig. Hierdoor wordt het werk voor deze ambtenaren een stuk gemakkelijker en leuker, en de overheid bespaart zich bovendien ook nog eens een hoop geld.

Zoals gezegd, het is maar een (door mij zelf in de wereld geholpen) gerucht, maar gelet op de wind van vereenvoudiging die door ons land waait, zou ik niet gek staan te kijken als dat verbod er straks gewoon komt. Het leidt immers tot meer transparantie en vereenvoudiging en is daarnaast ook nog eens voordelig voor alle betrokkenen. Toch?

Wat zegt u? Of ik te lang in de zon heb gezeten? Dat zou heel goed kunnen, maar volgens mij ben ik dan niet de enige.

Han Bakker – MBZ Consultancy


Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen