Salarisprofs

1 April grappen die dat niet blijken te zijn

Han Bakker 7-4-2015 15:03
Categorieën: Loon- en premieheffing

Het was de afgelopen week weer tijd voor 1 april grappen. Ik keek er naar uit, of beter gezegd, ik was erop voorbereid. 1 April grappen zijn namelijk vooral leuk als je er zelf niet intrapt, maar anderen wel. Immers, geen groter vermaak dan leedvermaak.

Dus toen ik eind maart de aankondiging las dat Ajax een groot aantal van haar seizoenkaarthouders die week (van 1 april) een brief zou sturen met de mededeling dat de prijs van hun seizoenkaart met 50% zou worden verhoogd, verkneukelde ik me al op de – onnodige - verontwaardiging van al die mensen die erin gingen stinken.

Ajax
Want hoe dom kun je zijn om te geloven dat een voetbalclub die dit seizoen zo ondermaats presteert en zo ontzettend veel geld op de bank heeft (meer dan € 100 miljoen), haar trouwste supporters – degenen met een seizoenkaart - schoffeert door de prijzen zo exorbitant te verhogen? Dan ligt het er zo dik boven op dat het een grap is, dat je wel heel goedgelovig moet zijn om erin te trappen. Hetgeen ik dus ook niet deed, waarna ik er vervolgens achter kwam dat het helemaal geen grap was! Het was serieus! Ongelofelijk! Zijn ze bij Ajax gek geworden? Zijn ze de aansluiting met de samenleving volledig kwijtgeraakt?

Dat is het probleem tegenwoordig. Hoe kun je als gewone burger nog het verschil zien tussen een (misplaatste) grap en een serieus bedoeld belachelijk voornemen?

ABN AMRO
Neem bijvoorbeeld dat tonnetje extra dat de bestuurders van ANB AMRO toekwam, althans volgens hun Raad van Commissarissen. ABN AMRO, een staatsbank, gered met zo’n slordige € 30 miljard aan gemeenschapsgeld, vindt dat haar bestuurders te weinig verdienen met hun € 600.000 per jaar. Daar moet minimaal € 100.000 bij en dan nog gaan ze erop achteruit, aldus de Voorzitter van de Raad van Bestuur Gerrit Zalm.

Dat behoort gewoon een (misplaatste) 1 april grap te zijn. Maar nee hoor, ook daar was het allemaal serieus bedoeld. Onder druk van de verontwaardigde publieke opinie zagen de bestuurders er uiteindelijk van af. Niet omdat ze vonden dat ze al genoeg verdienden, welnee, ze hadden zich immers met ziel en zaligheid voor de bank ingezet (hallo, dat heet gewoon goed werknemerschap, zeker voor dat geld), maar alleen omdat het slecht uitkwam voor het aanzien van de bank.

Dus ook de leden van de Raad van Bestuur van ABN AMRO zijn het zicht op de samenleving volledig kwijt. Misschien hebben ze ‘dankzij’ Steven ten Have, ABN AMRO commissaris en voormalig voorzitter van Ajax, wel te veel in Ajax-kringen vertoefd.

Toenemende automatisering
Zijn zij de enigen? Welnee, sla de krant maar open en hoppa, er is weer één. De baas van de KPN, de baas van ING: het houdt niet op. En de rest van de samenleving? Die moet vrezen voor zijn of haar baan. Want de robotica rukt op. De komende jaren zullen 2 tot 3 miljoen banen verloren gaan door de toenemende automatisering, zo meldde accountantskantoor Deloitte afgelopen oktober.

Er moet dus dringend iets gebeuren. Het advies is om mensen hoger op te leiden, maar niet elke weggeautomatiseerde caissière kan haar carrière voortzetten als bedrijfsleider. Want daarvan zijn er gewoon minder nodig. De kans op definitief baanverlies is dus gewoon vele malen groter dan de kans op een betere baan.

Kortom, er dreigt een forse toename van de werkloosheid en dat geeft problemen. Niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor onze Minister van Financiën. Want minder banen betekent ook een lagere belastingopbrengst. Wat te doen?

Belastingherziening
Als het duidelijk is dat er in de toekomst minder belasting op arbeid zal binnenkomen, dan zal er een andere bron van belastinginkomsten moeten worden aangeboord. Of een bestaande bron verder uitgemolken, eh, uitgenut.

Dus stelde Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers op 17 februari 2012 de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen in, beter bekend onder de naam Commissie Van Dijkhuizen. De opdracht aan de commissie luidde: scenario’s verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel, dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland.

Voorwaar een belangwekkende opdracht en zo heeft de commissie dat ook opgepikt, hetgeen blijkt uit het Voorwoord van het rapport: “Alvorens op de nieuwe aanbevelingen in te gaan wil de commissie aandacht vragen voor misschien wel de belangrijkste waarde van een belastingstelsel, namelijk dat het door de overgrote meerderheid van de belastingplichtigen gezien wordt als een fair stelsel, gebaseerd op het vertrouwen dat er zorg voor wordt gedragen dat iedereen die belasting moet betalen dat ook doet.”

Fair?
Dus de commissie hecht er – terecht - aan dat de samenleving het nieuwe belastingstelsel als fair zal zien. Een loffelijk uitgangspunt, maar toch, de commissie stelt wel voor om gepensioneerden tot 18% extra belasting te laten betalen ter compensatie van hun ‘ontheffing’ van het betalen van AOW-premie. (Zie mijn blog Belastingplan: gepensioneerden mogen weer dokken, juni 2013).

Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat niet als fair zullen aanmerken. Immers, gepensioneerden hebben helemaal geen ‘ontheffing’: ze zijn na 50 jaar gewoon klaar met betalen. Je hoeft toch ook niet langer pensioenpremie te betalen, als je eenmaal van je pensioen geniet? Nou dan! Maar waarom ziet de commissie dat dan anders? Zou de commissie misschien niet weten wat de samenleving onder fair verstaat?

Het klinkt misschien gek, maar dat zou best wel eens het geval kunnen zijn. Want wat blijkt: de voorzitter en naamgever van de commissie is niemand minder dan Kees van Dijkhuizen, CFO bij ABN AMRO en één van die mensen van dat tonnetje extra, van wie vriend en vijand vinden dat ze de band met de samenleving volledig kwijt zijn. Dat verzin je toch niet!

Het zou een prachtige 1 april grap hebben kunnen zijn. Maar helaas, ook dit keer is dat niet het geval. Het is een opmerkelijke, nieuwe realiteit.

Han Bakker – MBZ Consultancy

blog_image:profsg_14284126765523d904d09f3.jpg:end_blog_image

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Reageer

Cookie-instellingen