Salarisprofs

Een nieuwe Prinsjesdag, een nieuw geluid

Han Bakker 27-9-2011 9:39
Categorieën: Loon- en premieheffing

Doe eens normaal man! Tja, dat spookt de hele tijd door m’n hoofd, terwijl ik dit stukje schrijf. Niet zo gek natuurlijk, je hoort het overal. Nou ja, toch maar even proberen aan iets anders te denken.

Weet u, met Prinsjesdag begint voor mij de leukste periode van het jaar. Ik ben altijd bijzonder geïnteresseerd in nieuwe wet- en regelgeving en op deze dag word ik op mijn wenken bediend. Ook dit keer. Het Belastingpakket 2012 levert weer voldoende leesvoer op en gelukkig ook weer de nodige wijzigingsvoorstellen. Daarover kan ik in de komende seminars weer een aardige boom opzetten.

Neem nu bijvoorbeeld de voorgenomen afschaffing van de spaarloonregeling. Doe eens normaal man! Sorry, het blijft naar boven komen. Mijn excuses. Ik begin opnieuw.

Neem nu bijvoorbeeld de voorgenomen afschaffing van de spaarloonregeling. In wezen is het natuurlijk een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Het kost de overheid handen vol met geld, dat ruim 2,1 miljoen werknemers gebruik maken van deze voor hen belastingvrije spaarmogelijkheid. Dat geld kan (goed) gebruikt worden voor andere doeleinden. Maar toch geeft de toelichting bij het wetsvoorstel een hele andere reden voor het schrappen van die faciliteit. Leest u even mee?

“De spaarloonregeling is ingevoerd om sparen te bevorderen, maar is ingewikkeld. Werknemers moeten allereerst een aparte rekening openen. Bij verandering van baan dient de werknemer weer een nieuwe rekening te openen als hij ook bij de nieuwe werkgever wilt deelnemen aan de spaarloonregeling.
Ook voor de werkgever is de regeling omslachtig. De werkgever maakt het te sparen bedrag al dan niet maandelijks (maximaal € 613 per jaar) over naar de banken. Verder moet de werkgever bij eerder opnemen van het spaarloon (in geval van wettelijk erkende deblokkeringsmogelijkheden) toetsen of dat mag. Tevens betaalt de werkgever een eindheffing van 25% over de inleg op de spaarloonregelingen van zijn werknemers.
Voor de banken is het aanbieden van spaarloonrekeningen vanwege de combinatie van een laag maximaal jaarlijks in te leggen bedrag en de deblokkeringsmogelijkheden nauwelijks rendabel.”


Volgens de toelichting wordt de regeling dus afgeschaft omdat ze ingewikkeld en omslachtig is, voor de werkgever een administratieve last betekent en de banken er niets aan verdienen. Daarom weg ermee; het klinkt uitermate plausibel. Er wordt echter met geen woord gerept over het feit dat daarmee de werknemers een uitermate populaire en profijtelijke belastingvrije spaarregeling wordt afgepakt. Zeg nou zelf: is dat niet een beetje vreemd? Wat bezielt het kabinet om die nou niet bepaald bijkomstige consequentie totaal niet te noemen als neveneffect van deze ‘vereenvoudigingsmaatregel’?

Toen ik daarover nadacht, schoot me een oude sketch te binnen van Kees van Kooten en Wim de Bie, als de wat louche vrije jongens F. Jacobse en Tedje van Es. De niet al te snuggere Van Es vraagt zich iets af:
Van Es: “Zeg Jacobse, waarom krijg ik eigenlijk geen salaris?”
Jacobse: “Nou, dat is om belastingtechnische redenen.”
Van Es: “ Hoezo?”
Jacobse: “Nou, als je geen salaris krijg, hoef je ook geen belasting te betalen. Snappie wel?”
Van Es: “Oh”
Jacobse: “Ik doe het dus niet voor mij, ik doe het voor jou!“
Van Es: “Oh, vandaar.”

Jacobse komt ermee weg, want Van Es laat zich overtuigen.

Ik heb het idee dat degene die de toelichting op de afschaffing van de spaarloonregeling heeft opgesteld, deze sketch ook kent en de strategie van Jacobse heeft overgenomen. Want hoe verzin je het anders om een wetsvoorstel dat de ‘spaarlonende’ werknemers van Nederland € 533 miljoen euro per jaar aan extra loonheffing kost, te verkopen als slechts een vereenvoudigingmaatregel? Jacobse kan Van Es bedotten, omdat hij weet dat die niet al te snugger is en niet zal doorzien dat hij wordt benadeeld. De opsteller van de toelichting lijkt hetzelfde beeld te hebben van de Nederlandse werknemer. De vraag is: komt ook het kabinet ermee weg?

Behalve over de afschaffing van het spaarloon ga ik het bij de seminars natuurlijk ook hebben over de invoering (in 2013) van de vitaliteitsregeling. Doe eens normaal man! Verdorie, waarom floept dat nu opeens weer uit m’n vingers?

De vitaliteitsregeling dus. Weer zo’n al bij voorbaat ten dode opgeschreven regeling, die net als de levensloopregeling, qua populariteit niet in de schaduw zal staan van de (dan niet meer bestaande) spaarloonregeling. Maar ja, de vitaliteitsregeling is fiscaal gezien nóg minder aantrekkelijk dan de levensloopregeling (het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is echt zo), dus reken maar uit hoe blij de minister van Financiën ermee is. En ach, die man heeft het al zo moeilijk met Griekenland, dus diep in ons hart gunnen we ’t hem wel. Doe eens normaal man!

Ja, inderdaad, ik moet wel normaal blijven doen en niet al te veel begrip tonen. Too much love wil kill you! Een kritische blik blijft gewenst, zeker als het gaat om dit soort politieke stokpaardjes.

Zoals gezegd, voor mij breekt de leukste periode van het jaar aan. Ik ga met veel plezier alle geplande maatregelen doornemen. Het Belastingplan 2012, de wet Uitwerking Autobrief, de Geefwet, de Overige Fiscale Maatregelen: het kan niet op. De leuke dingen eruit halen, kijken of ik al wat bruto-netto berekeningen kan maken, kortom spekkie voor mijn bekkie.

Doe eens normaal Han!

Eh, voor mijn doen ís dat normaal.

Han Bakker – MBZ Consultancy

Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier

Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen