Salarisprofs

Staatssecretaris Weekers: belastingheffing is unfair

Han Bakker 28-1-2013 14:26
Categorieën: Loon- en premieheffing
Zo, dat is nog eens een mooi begin van het nieuwe jaar. Een staatssecretaris van Financiën die belastingheffing unfair vindt. Dat kan toch nauwelijks waar zijn. Tenzij wellicht de goede man de kerstdagen heeft doorgebracht in Griekenland. Ik bedoel, belastingheffing vinden ze daar al eeuwen unfair en misschien heeft Weekers het licht gezien. De wonderen zijn tenslotte de wereld nog niet uit, zeker niet rond de kerstdagen.

Maar nee, het is inderdaad niet waar. De uitspraak van Weekers was genuanceerder. Hij vindt alleen de bijtelling voor de auto van de zaak unfair.

Nou ja, ook prima. Dat zijn heel veel burgers met hem eens. Want die bijtelling is best wel fors, zeker als je de zakelijke auto maar weinig privé gebruikt. Maar ja, we hebben nu eenmaal gekozen voor een forfaitair systeem van bijtelling. En zoals u weet, bij een forfaitair systeem word uit oogpunt van doelmatigheid geaccepteerd dat die grofmazig is, zodat die niet altijd voor iedereen even eerlijk uitpakt. Dat is nu eenmaal de prijs die moet worden betaald voor de zo gewenste eenvoud van uitvoering en handhaving.

In het verleden werd er wel met staffels gewerkt: afhankelijk van het aantal privékilometers kreeg je dan een hogere of een lagere bijtelling aan je broek. Maar die regeling was veel te bewerkelijk en fraudegevoelig. Je moest een kilometeradministratie bijhouden en die moest dan weer corresponderen met de zakelijke agenda. Maar dat sloot niet altijd aan, want wat was nu wel of niet de gebruikelijke weg. Bijvoorbeeld als er een file stond of zo. Kortom, allemaal lastig, administratieve rompslomp, veel te ingewikkeld, niet doen. In plaats daarvan gewoon een simpele regeling: alles of niets.

Dat wil zeggen: bijna alles of niets. Want het mocht niet zo zijn dat een paar toevallige privékilometers - bijvoorbeeld even snel naar het ziekenhuis met een ziek kind - tot een (forse) belastingheffing zouden leiden. Dus kreeg de regeling een simpele opzet: als je in principe alleen zakelijk rijdt, dan heb je ruim voldoende aan een marge van 500 privékilometers per jaar. En als je wel privé wilt rijden, prima, maar dan geldt er wel een vast bijtellingspercentage, ongeacht het aantal gereden privékilometers. Eenvoud voorop.

En nu komt Weekers dus met de mededeling dat hij de bijtelling unfair vindt. De regeling wordt dus afgeschaft? Nou nee, want de staatssecretaris was nóg iets genuanceerder in zijn uitspraak. Weekers is namelijk niet principieel tegen een bijtelling, maar vindt alleen dat de huidige regels ervan unfair zijn. Hij vindt het onrechtvaardig dat mensen die weinig privé rijden, een net zo’n hoge bijtelling krijgen als mensen die veel privé rijden. Oftewel, hij wil terug naar een gestaffeld systeem!

Daar sta ik toch wel even van te kijken. Terug naar een systeem dat nog niet zo lang geleden (2004) is ingeruild voor het huidige (forfaitaire) systeem, omdat het te complex en te fraudegevoelig was. Vreemd. Gelden de praktische bezwaren van toen tegen een gestaffelde regeling dan nu niet meer? Ik lees er niets over; ik lees alleen dat Weekers de huidige regels niet fair vindt.

Opmerkelijk. Zeer opmerkelijk zelfs. Want nog geen half jaar geleden diende dezelfde staatssecretaris een wetsvoorstel in voor de invoering van een forenzentaks, waarbij woon-werkkilometers werden aangemerkt als privékilometers. Daardoor zou zo’n beetje elke werknemer met een auto van de zaak een volledige bijtelling krijgen, ook in gevallen waarin hij of zij naast de woon-werkkilometers geen enkele andere – echte - privékilometer zou rijden. Behoorlijk unfair en onrechtvaardig lijkt me. Toch ben ik die woorden in het wetsvoorstel niet tegengekomen. Maar ja, niets of niemand is zo veranderlijk als een politicus.

Goed, een unfaire regeling moet dus van tafel? Prima, maar dan weet ik er ook nog wel een paar. Wat te denken van de heffing van belasting over belasting (BTW over brandstofaccijns)? Of van dubbele premieheffing (inleg levensloopregeling was niet aftrekbaar, uitkering wordt wel belast)? Of van een belastingheffing over een fictief rendement van 4% op ons spaartegoed, terwijl dat rendement al jaren niet meer wordt behaald? Het lijkt me allemaal behoorlijk unfair.

Daar hoor je Weekers echter niet over. Alleen over het onrechtvaardige van een forfaitaire bijtelregeling voor de auto van de zaak. De staatssecretaris wil dus weer staffels invoeren: hoe meer privékilometers, hoe hoger de bijtelling. Qua gevoel voor rechtvaardigheid misschien een goed idee, maar ook in 2013 zal gelden: hoe voorkom je een te complex en een te fraudegevoelige regeling?

Welnu, is het idee, simpel: we krijgen een kastje in de auto! Hoera, Big Brother is watching you. O zo eenvoudig: je hoeft als autorijder alleen maar op een knop te drukken en het kastje noteert de kilometers als zijnde privé of zakelijk. Een kind kan de was doen. Wie die kastjes moet gaan betalen, weet ik niet, maar ik schat zo in dat dat in elk geval niet de belastingdienst zal zijn.

Maar wordt het echt allemaal zo eenvoudig? Dat lijkt me niet. Immers, ook met een kastje aan boord zal de berijder van een auto van de zaak niet kunnen ontkomen aan het – minutieus - bijhouden van zijn zakelijke agenda. Hij moet namelijk kunnen bewijzen dat de door het kastje als ‘zakelijk’ geregistreerde kilometers, dat ook daadwerkelijk waren. Daarnaast zullen de rommelaars onder ons snel de mazen in het systeem ontdekken, zodat er al even snel extra belastingcontroleurs nodig zullen blijken te zijn. Het kost dus allemaal een hele hoop geld en een hele hoop extra administratie. En waarom ook weer? Oja, omdat staatssecretaris Weekers de huidige regels niet fair vindt.

Met alle respect, maar daar geloof ik dus helemaal niets van. Ik geloof gewoon niet dat in deze economisch barre tijd een staatssecretaris van Financiën zowel werkgevers, werknemers als eigen (belasting)dienst opzadelt met extra financiële en administratieve lasten, alleen maar omdat het huidige forfaitaire systeem niet fair uitpakt voor de kleine groep mensen die weinig privé rijdt met een auto van de zaak. Dat kan gewoon niet waar zijn.

Maar goed, als Weekers oprecht is en het dus geen verholen stap is op weg naar meer inkomsten voor ’s Rijks schatkist of bijvoorbeeld de invoering van een kilometerheffing, welnu, dan verwacht ik ook dat straks een Mercedes of BMW hier even duur zal zijn als in Duitsland. Idem voor wat betreft de brandstof. Want in het kader van één gemeenschappelijk Europa moeten we ook grensoverschrijdend fair zijn. Toch? Of zou het gevoel voor fairness van Weekers selectief zijn?

Ik hoop van niet, want dat zou ik behoorlijk unfair van ‘m vinden.

Han Bakker – MBZ Consultancy


Voor meer blogs van Han Bakker, klik hier
Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd

Cookie-instellingen