Salarisprofs

FAQ - VPS opleiding nieuwe stijl

Vakopleiding Payroll Services is gewijzigd. Dat is mooi, want er is nu meer flexibiliteit, meer mogelijkheden tot het afleggen van examens, meer ruimte voor 'Communicatie' en alles wordt meer praktijkgericht. Maar wát wijzigt er nu precies aan de opleiding VPS?

Geeft onderstaande geen antwoord op je vragen? Neem dan gerust contact met ons op!


PDL niet meer verplichte vooropleiding

PDL was voorheen een verplichte opleiding om het examen VPS af te mogen leggen. Dit is sinds 2016 niet langer het geval. Heb je veel ervaring als salarisadministrateur, je PDL niet behaald, maar voldoende kennis en kunde om VPS te volgen? Dit is mogelijk en in veel situaties ook logisch. PDL is immers voor jou nog slechts een herhaling van wat je al weet en kunt.
 

VPS versnelde route

De versnelde route van VPS biedt hetzelfde pakket als de 'standaard' route. Je hebt echter meer lessen per maand. Hierdoor rond je jouw opleiding VPS af in 9 maanden in plaats van in 18 maanden. De belasting is hierdoor iets zwaarder. 83% van alle deelnemers aan de versnelde route geeft aan blij te zijn dat ze gekozen hebben voor deze route.

Kun je ná september 2016 nog VPS modulen oude stijl volgen?

Ja. Als je vóór september 2015 één van de modulen hebt afgerond, kun je de overige modulen in de 'oude stijl' volgen. Heb je ná september nog modulen af te ronden, volg dan 'Communicatie' en "Personeel & Organisatie' nieuwe stijl. Salarisprofs biedt ná september 2015 géén modulen 'oude stijl' meer aan, aan nieuwe deelnemers. Je bent meer dan welkom om VPS Nieuwe Stijl bij ons te volgen!

Wat gebeurt er met mijn certificaten VPS als ik de opleiding nog niet afgerond heb?

De certificaten van VPS die je al behaald hebt, blijven geldig tot 2020. Zorg ervoor dat je vóór die tijd je VPS opleiding hebt afgerond.

Hoe zien de nieuwe examens VPS eruit?

De examens VPS nieuwe stijl worden digitaal afgenomen op 19 verschillende locaties. Ze bestaan voornamelijk uit open vragen. Het is niet uitgesloten dat er één of meerdere examens ook meerkeuzevragen bevatten. Drie modulen worden afgesloten met een digitaal examen. Module Communicatie wordt afgesloten met een opdracht die beoordeeld wordt door je eigen docent. Zodra je jezelf aanmeldt voor een examen via de site van toetscentra, kun je een oefenexamen volgen ter voorbereiding.

Wat verandert er aan de Vakopleiding Payroll Services

De opleiding VPS is van drie naar vier modulen gegaan. De inhoud van de totale opleiding blijft nagenoeg gelijk. De herverdeling zorgt voor meer aandacht voor een aantal onderwerpen en maakt het mogelijk de modulen in willekeurige volgorde te volgen. Daarbij wordt er digitaal geëxamineerd. Dit zorgt ervoor dat je iedere dag examens kunt volgen op 19 verschillende locaties.

Wat zijn de kosten van VPS nieuwe stijl?

Het aantal bijeenkomsten voor VPS nieuwe stijl is hoger dan voorheen. Hierdoor kan er een afwijking in prijs zijn. Salarisprofs blijft ook met VPS nieuwe stijl de goedkoopste in de markt: € 2900,-

Houd er rekening mee dat de examengelden voldaan moeten worden aan de Associatie. De kosten van omennabij €500,- zijn niet bij het lesgeld inbegrepen. Daarnaast heb je te maken met boekengeld van ongeveer € 200,-.

Hoe zien de modulen van VPS nieuwe stijl eruit?

VPS oude stijl bestaat uit drie modulen. VPS nieuwe stijl verdeelt de lesstof over vier modulen. De nieuwe modulen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden en hebben de volgende onderwerpen:

  • Loonheffingen
  • Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid
  • Personeel & Organisatie
  • Communicatie

Welke boeken heb ik nodig voor VPS?

Iedere module van VPS heeft ander lesmateriaal. Een reader wordt door Salarisprofs verstrekt. De boeken schaf jezelf aan via bijvoorbeeld Bol.com. De versies van de boeken wijzigen ieder jaar. De lijst met theorieboeken voor Vakopleiding Payroll Services nieuwe stijl zijn nog niet bekend.

Waar volg ik de VPS examen?

De examens voor Vakopleiding Payroll Services worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering. VPS nieuwe stijl wordt digitaal geëxamineerd op 19 locaties in het land. Op de site van Toetscentra.nl vind je de locaties. Hier vind je ook de openingstijden van iedere locatie.

Vergelijken van aanbieders van Opleiding VPS

Het is niet eenvoudig alle opleiders van de Opleiding VPS goed met elkaar te vergelijken. We noemen een aantal zaken waarop je kunt letten:

  • Hoogte van het lesgeld
  • Is bij het lesgeld inbegrepen: locatiehuur, lunch/ diner? Het klinkt gek, maar er zijn aanbieders die deze zaken apart in rekening brengen.
  • Welke docenten geven er les en wat zijn de recenties over deze docenten?
  • Welke tijden en dagen wordt er les gegeven? Komt dit uit in jouw planning en word je niet 'gedwongen' in de files te rijden?
  • Wat is de locatie waar wordt lesgegeven? Is dit voor jouw eenvoudig aan te rijden?
  • Wat zijn de recenties over de opleider? Wat is de ervaring van andere salarisadministrateurs?

 

Waar vraag ik vrijstelling aan voor mijn opleiding VPS?

Als je geregistreerd bent als RPP of RSA dan kun je vrijstelling aanvragen voor je jaarlijks verplichte aantal te behalen PE-punten. Dit kan wanneer je een opleiding volgt zoals VPS of CBC. Je vraagt de vrijstelling aan bij de Nederlandse Associatie voor Examinering.


Vakopleiding Payroll Services bij Salarisprofs

We bieden opleidingen aan die jou als salarisadministrateur verder helpen in jouw vakgebied. Onze opleidingen verzorgen we in Houten. De groepen zijn klein, zodat er voldoende ruimte is voor input en feedback. We gaan voor kwaliteit en betrekken alleen de beste docenten bij onze trainingen. Voor de Vakopleiding zijn dit Kenny Toekimin en Fred Mens

Het kennisniveau is hoog en de uitvoering professioneel. En bij alles blijft ons credo "Lekker praktisch!" Want dát is wat ons kenmerkt. Kwaliteit zonder poeha.

Je bent meer dan welkom bij ons in Houten!

VPS nieuwe stijl 

Vacatures
Vacatures
inLeiden
inomgeving Tilburg
inOmgeving Deventer/ Zutphen
inAmsterdam
inAmsterdam

Cookie-instellingen